MeghívópdfMH0522_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0522_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0522_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ)

KT-73pdfKT-73.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

 

5, Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása

KT-83pdfKT-83.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7, Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban

KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

8, Budapest XVIII. kerület Közdűlő utcában található 140007/8 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-69pdfKT-69.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

9, Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányok elfogadása

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, „Micimackó bölcsőde épület energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-92pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11,Csiga-biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-93pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, Az energetikai tanácsnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről, és 2017. évi munkaterve

KT-84pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

 

14, „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.) - II. ütem” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-11pdfTF-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Abaújvár utca (a Forgó u.-Zemplén u. között )(157430) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” beruházási alapokmányának az elfogadása

TFFB-20pdfTF-20.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, „Tarkő utca és környéke belterület és csapadékvíz elvezetés megoldása II. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18, „Parázs utca belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-14pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19, „Vasvári Pál utca (Üllői út – Kossuth L. u. közötti szakasz) forgalomtechnikai átalakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20, „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményé tagintézmény energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-24pdfTF-24.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22, „Herrich-Kiss Villa felújítási, átalakítási munkái II. ütem” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-19pdfTF-19.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

23, „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-16pdfTF-16.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

24, „Napraforgó Óvoda és Erdei Kuckó Bölcsődében önálló fűtési rendszer kialakítása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-21pdfTF-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017/18. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-22pdfTF-22.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerület Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72. számú szabályozási terv)

TFFB-17pdfTF-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

27, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út - (156097) hrsz.-ú út - 156099 hrsz.-ú erdő által erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához és Szabályozási Tervéhez a partnerségi egyeztetés keretében érkezett véleményekre adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról (95. számú szabályozási terv)

TFFB-18pdfTF-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

28, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a Herrich-Kiss villa épületének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételéről (Herrich-Kiss villa)

KT-85.pdfH1-Kt-85.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

H2. Baross utca Margó Tivadar utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetmegszüntetése

TF-25pdfH2-Tf-85.pdf

Előterjesztő:l Kőrös Péter képviselő

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0510rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0510rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0510rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, „Vilmos Endre Sportcentrum, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő sportpályák előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató (Városgazda18 Nonprofit Zrt.)

 

2, Egyebek

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0428rk_KT.pdf

 

Határozat-kivonat (AN)pdfHK0428rk_KTadatoknelkuli.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJK0428rk_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. A Lőrinci Sportcsarnok felújítása tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté, Kővári László (PLER)

 

2. Döntés "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről (54.)pdfKT-54.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Döntés "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről (55.)pdfKT-55.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása (56.)pdfKT-56.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

56kieg1pdfKT-56kieg1.pdf

5. Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményt érintő átszervezés véleményezése (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc Külső-Pesti Tankerületi központ igazgatója

 

6. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (57.)pdfKT-57.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

57kieg1pdfKT-57kieg1.pdf

7. Csatlakozás amnesztia kezdeményezéshez (52.)pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

8. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása (53.)pdfKT-53.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

9. Szakmai kitüntetés adományozása (50/Z.) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

10. Tájékoztatók, bejelentések

 

Bizottsági határozatok Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívóMH0425rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0425rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Döntés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről

KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről

KT-55pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1186 Budapest, Tövishát u. 3. szám alatti, Gloriett Sportiskolai Általános Iskolában található konyhahelyiség korszerűsítéséhez

TF-09pdfTF-9.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Egyebek

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Képviselő-testület részére tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységrőlpdfTaj-01.pdf

Mentés

MeghívópdfMH0324rk.pdf

Határozat-kivonatZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat_ANpdfHK0324rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0324rk_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2017. április 1. és 2017. december 31. között (46.)pdfKT-46.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczky Árpád kapitányságvezető, BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

2. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása (47.)pdfKT-47.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 

3. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (48.)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

4. Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés közbeszerzésére irányuló együttműködési megállapodás megkötésére (49.)pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Norvég Alap pályázat kapcsán hosszú távú együttműködési megállapodás kötése (45.)pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. A 2017. évi „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetés adományozása (43/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (44/Z)Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8. Tájékoztatók, bejelentések

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0313rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0313rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0313rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének 1. üteme, Tanulmányterv kiegészítő vizsgálatok című dokumentáció tartalmának elfogadása

TFFB-8pdfTF-08.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. képviselői

 

2, Egyebek

 

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH_tffb0223rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0223rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvJK0223rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel

KT-40pdfKT-40.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Liliomkert Katolikus Óvoda részére épület felújításához

KT-42pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Egyebek

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH_tffb0220.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0220_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0220_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-1pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

KT-2pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-4pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-6pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés a Kolozsvár utca – Baross utca - Barta Lajos utca – Csontváry Kosztka Tivadar utca által határolt területre vonatkozó (Havanna heti vásár) közterület alakítási terv jóváhagyásáról

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Csévéző út – Bélatelepi út Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről

KT-31pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről

KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Teléepülési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az azokra adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról

KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor - Aczél Városépítész Bt.

 

11, „Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Budapest, XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, Budapest, XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése

KT-23pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14, Elvi döntéshozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadása az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához

KT-14pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15, Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal

KT-16pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

KT-37pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Ady Endre Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-4pdfTF-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Csontváry Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-5pdfTF-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Sztéhlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-6pdfTF-06.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-1TF-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21, Budapest XVIII. kerület Lakatos utca 11. melletti, valamint a Vásáros téren lévő szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TF-3pdfTF-03.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22, „Budapest XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.)park felújítás Beruházási alapokmányának elfogadása

TF-2pdfTF-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1184 Budapest, Lakatos út 11. fszt. 6. szám alatti helyiség felújításához

TF-7pdfTF-07.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24, Egyebek

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0223_KT.pdf

Határozat-kivonatZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0223_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyvZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. rendkívüli eljárással!pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

1kieg1pdfKT-01kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2. rendkívüli eljárással! pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2kieg1pdfKT-02kieg1.pdf

2kieg2pdfKT-02kieg2.pdf

 

3. Rendeletalkotás a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

3. rendkívüli eljárással!pdfKT-03.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. rendkívüli eljárással!pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. rendkívüli eljárással!pdfKT-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. rendkívüli eljárással!pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. rendkívüli eljárással!pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. rendkívüli eljárással!pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. rendkívüli eljárással!pdfKT-09.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

10. rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. rendkívüli eljárással!pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11kieg1pdfKT-11kieg1.pdf

 

12. Döntés bizottsági tagcseréről

12. pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. Döntés a Kolozsvár utca – Baross utca – Barta Lajos utca – Csontváry Kosztka Tivadar utca által határolt területre vonatkozó (Havanna heti vásár) közterület alakítási terv jóváhagyásáról

13. rendkívüli eljárással!pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Csévéző út – Bélatelepi út Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről

31. rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről

27. rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Települési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről

28. rendkívüli eljárással!pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról

29. rendkívüli eljárással!pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor - Aczél Városépítész Bt.

 

18. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása

33. rendkívüli eljárással!pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33kieg1pdfKT-33kieg1.pdf

 

19. A Városinfó 18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

34. rendkívüli eljárással!pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 

34kieg1pdfKT-34kieg1.pdf

 

20. Határozathozatali javaslat az ASP rendszer bevezetésével összefüggő támogatási kérelem benyújtására

35. rendkívüli eljárással!pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21.„Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

21. rendkívüli eljárással!pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22. „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása

22. rendkívüli eljárással!pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23. Budapest XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése

23. rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

24. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerületével kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása

32. rendkívüli eljárással!pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. Elvi döntés hozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadás az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához

14. rendkívüli eljárással!pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2016. évi döntésekről

15. rendkívüli eljárással!pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal

16. rendkívüli eljárással!pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

28.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása

20. rendkívüli eljárással!pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

29. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról iskolai szünetek ideje alatt

24.pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

30. Támogatási keretmegállapodás megkötése a Belső-Pesti Tankerületi Központtal

25.pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató (Belső-Pesti Tankerületi Központ)

 

31.Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda és Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása

26.pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Knizner Anikó, Pitypang Óvoda vezetője, Buzsákiné Király Klára, Nyitnikék Óvoda vezetője

 

32. A közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

30. pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Előzetes jóváhagyás a 2018. és 2019. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről

36. rendkívüli eljárással!pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Sourcing Hungary Kft.

 

36kieg1pdfKT-36kieg1.pdf

36kieg2pdfKT-36kieg2.pdf

36kieg3pdfKT-36kieg3.pdf

 

34. Csatlakozás amnesztia kezdeményezéséhez

17.pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

35. CATV-Hungária Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Hangár u.- Ferihegyi út - Csévéző u. Frangepán u. - Tünde u. - Eszterlánc u. - Korányi Frigyes erdősor - Felsőcsatári u. által határolt részen UPC telekommunikációs hálózat kiépítéséhez

19/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19/ZkiegZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

36. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

18/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

37. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

37. rendkívüli eljárással!pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

38. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása, tájékoztatás a végelszámolás helyzetéről

38. rendkívüli eljárással!pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László végelszámoló

 

38kieg1pdfKt-38kieg1.pdf

38kieg2pdfKT-38kieg2.pdf

 

39. Interpellációk

- Fehér Gábor képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Mit képvisel Ön, Polgármester úr a Szentlőrinc lakótelepi posta bezárásának ügyében? címmel
Int-01pdfInt-01.pdf

 Int-01válaszpdfInt-01valasz.pdf

 

40. Kérdések

 

41. Tájékoztatók, bejelentések:

- Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2016. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

Taj01pdfTaj-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

- Poglármesteri tájékoztató

Taj-02pdfTaj-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi napirendek:

S1-39. A 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezéséről tartandó népszavazás szükségességéről

Előterjesztő: Kassai Dániel képviselőpdfS1-39.pdf

 

S2-40. Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS2-40.pdf

 

S3-41. A Budapest Pályaépítési Programban való önkormányzati részvétel

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS3-41.pdf

 

S4-42. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Liliomkert Katolikus Óvoda részére épület felújításához

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS4-42.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés