MeghívópdfMH1102_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1102_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-218pdfKT-218.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2, Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel
KT-219pdfKT-219.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3, Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozása a Polgármesterek Klíma-és Energiaügyi Szövetségéhez
KT-214pdfKT-214.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Szelektív gyűjtő szigetek megszüntetése
TFFB-40pdfTF-40m.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5, „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-41pdfTF-41.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46
TFFB-42pdfTF-42.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Egyebek

Tájékoztató:

Taj-01: Tájékoztató a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztése és jogszabályi harmonizáció érdekében a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata keretében lefolytatott partnerségi egyeztetésről

pdfTaj-01.pdf

MeghívópdfMH0906_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0906_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0906_TFFB.pdf

Zárt jegyzőkönyvpdfZJKV0906_TFFB_ZART.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006 (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1.pdfKT-167kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-183pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

4, Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár – Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

KT-168pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa – Pedagógiai Intézet

 

7, Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

KT-187pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, Barcsay utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9, Goroszló utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10, „Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör 1181 Budapest, Gödör tér, 150046 hrsz. ingatlanon parkfelújítás” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11, A Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-165/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12, A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

KT-180/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13, Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról döntés

TFFB-36/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14, Egyebek

MeghívópdfMH0913_KT.pdf

 

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0913_KT_AN.pdf

 

JegyzőkönyvpdfJKV0913_KT.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

167. rendkívüli eljárással!pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

183. rendkívüli eljárással!pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) rendelet módosításáról

192. rendkívüli eljárással!pdfKT-192.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

195. rendkívüli eljárással!pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

189. rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

185. rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

185kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-185kieg1.pdf

7. Döntés bizottsági tagcserékről

186. pdfKT-186.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a 2017. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

198. rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Főtáv Zrt.-vel kötendő megállapodás jóváhagyása

191. rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár - Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

179. rendkívüli eljárással!pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

168. rendkívüli eljárással!pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

164. rendkívüli eljárással!pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna Pedagógiai Intézet

 

13. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése

193. rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

Kt-193kieg1 - Városgazda FEB és IG-határozatpdfKT-193kieg1.pdf

14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

171. rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

171kieg1- Projekt18 FEB és Városgazda IG-határozatpdfKT-171kieg1.pdf

15. Az Önkormányzat és a Hivatal Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása

172. rendkívüli eljárással!pdfKT-172.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

187. rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

169. rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18. A Humán Papillóma vírus elleni védőoltás támogatása fiúk számára

178. rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.gazdasági igazgatója

 

19. Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés

184. rendkívüli eljárással!pdfKT-184.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Sportkoncepció

190. rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára, a kötelező úszásoktatás lebonyolításához

194. rendkívüli eljárással!pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, egyházi intézményvezetők, Banyár László vezérigazgató

 

22. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról az őszi és téli szünet ideje alatt

173. rendkívüli eljárással!pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

23. A 287/2016. (VI.28.) sz. határozat módosítása (térítésmentes helyiség biztosítása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére)

162. rendkívüli eljárással!pdfKT-162.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

166. rendkívüli eljárással!pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. Pestszentlőrinc-Pestszentimre határán a főbb útvonalakon, a belépő oldalon rovás feliratú városnévtáblák elhelyezésének javaslata

176. pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

176kieg1pdfKT-176kieg1.pdf

26. A Lőrinci piac működéséhez kötött, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata számára hátrányos szerződések felülvizsgálata

175.pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

27. A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala

197/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

165/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

29. Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 463. szám alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

170/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

180/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

31. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

188/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára óvoda vezető

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

32. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása

196/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

33. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

163/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

34. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

160/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

35. Közalapítványok beszámolója

177. rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

36. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

161. rendkívüli eljárással!pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

37. Interpellációk

 

- Int01: Hogyan készül a kerület a 3-as metró leállására?pdfInt-01.pdf

(Kassai Dániel önkormányzati képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 

38. Kérdések

 - Kerd01.:pdfKerd-01.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Aggasztó hírek, jelzések a patkányok elszaporodásáról

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kerd02.: pdfKerd-02.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Vendéglátó ipari létesítmények nyitvatartási rendje és a zajártalom elleni fellépés lehetősége

 Kerd-02valaszpdfKerd-02valasz.pdf

- Kerd03:pdfKerd-03.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Véradási tilalom a főváros egyes kerületeinek lakóira vonatkozóan?

 Kerd-03valaszpdfKerd-03valasz.pdf

- Kerd04:pdfKerd-04.pdf

Makai Tibor kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda elmaradt átalakítása, az udvarimunkálatok elhúzódása

39. Tájékoztatók, bejelentések

 

-Taj01:

Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2016. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

Taj01/181.pdfTaj01-181.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

 

-Taj02:

Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2016. I. félévi alakulásáról

Taj02/174.pdfTaj02-174.pdf

Készítette: Dömötör István alpolgármester

 

 

-Taj03.:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól

Készítette: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Taj03/182.pdfTaj03-182.pdf

 

Taj03-182kieg1 – Városgazda FEB és IG-határozatpdfTaj03-182kieg1.pdf

 

S1.”Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című pályázaton való önkormányzati részvétel

S1-199.pdfS1-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Tájékoztatás a VEKOP-5.3.1-15 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra vonatkozó pályázatban történő részvételről

S2-200.pdfS2-200.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

S3-201/Z Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(Az előterjesztés a zárt ülések anyagai között található.)

 

S4. A PLER Kézilabdasport Kft.-nek kiegészítendő támogatás elfogadása

S4-202.pdfS4-202.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

MeghívópdfMH0823rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0823rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0823rk_TFFB.pdf

 

Napirendek:

1, "Thököly utca játszótér építés (155447/18 hrsz.)" c. beruházási
alapokmányának elfogadása

TFFB-35pdfTFFB-35.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

 

2, Egyebek

 

MeghívópdfMH0815rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0815rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0815rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program című pályázaton való önkormányzati részvétel
159.pdfKt-159.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2. Kérdések

3. Tájékoztatók, bejelentések

MeghívópdfMH0628kt.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0628_an.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

 pdfJk0628.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
129. rendkívüli eljárással!pdfKt-129.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2016. július 1. és 2016. december 31. között
144. rendkívüli eljárással!pdfKt-144.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczky Árpád kapitányságvezető- BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

Kiegészítés az anyaghoz: Kt-144kieg1pdfKt-144kieg1.pdf

 

3. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val
133. rendkívüli eljárással!pdfKt-133.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. Őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

4. Adományozási megállapodás megkötése az Országos Mentőszolgálat Alapítványával
141. rendkívüli eljárással!pdfKt-141.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kónya Zoltán Országos Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnöke

 

5. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
108. rendkívüli eljárással!pdfKt-108.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

 Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-108kieg1pdfKt-108kieg1.pdf

 

6. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban
145. rendkívüli eljárással!pdfKt-145.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél könyvvizsgáló választása
137. rendkívüli eljárással!pdfKt-137.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Kistakács Tünde gazdasági igazgató

Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-137kieg1pdfKt-137kieg1.pdf

 

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása
140. rendkívüli eljárással!pdfKt-140.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-140kieg1pdfKt-140kieg1.pdf

 

9. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kórtermeinek felújítása
131. rendkívüli eljárással!pdfKt-131.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Döntés Central Europe Programon való részvételről
134. rendkívüli eljárással!pdfKt-134.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2016” című pályázat benyújtásáról
139. rendkívüli eljárással!pdfKt-139.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés TÉR_KÖZ 2016 pályázatok benyújtásáról
130. rendkívüli eljárással!pdfKt-130.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. Kerületi sportszervezetek 2016/17. évi Tao. pályázatai
138. rendkívüli eljárással!pdfKt-138.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Kiegészítés az előterjesztéshez: Kt-138kieg1 pdfKt-138kieg1.pdf

 

14. Döntés Budapest XVIII. kerület Endrődi Sándor u. 2. sz. alatti társasház szavatossági igényeinek elismeréséről
143. rendkívüli eljárással!pdfKt-143.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

15. Decathlon pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
117. rendkívüli eljárással!pdfKt-117.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés a Wlassics Gy. u. 58. szám alatti ingatlan részterületének értékesítéséről
132. rendkívüli eljárással!pdfKt-132.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Pestszentimrei Közösségi Házban
118. rendkívüli eljárással!pdfKt-118.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Kiegészítés az előterjesztéshez Kt118kieg1: pdfKt-118kieg1.pdf

 

18. Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz.-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz.-ú, 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó pályázat elbírálása
109. rendkívüli eljárással!pdfKt-109.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-109kieg1. pdfKt-109kieg1.pdf

 

19. Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére
119. rendkívüli eljárással!pdfKt-119.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Budapest XVIII. kerület Csapó utca 12. sz. alatti (151409 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása
125. rendkívüli eljárással!pdfKt-125.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés a Budapest, XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés megújításáról
110. rendkívüli eljárással!pdfKt-110.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

22. A Szeretve Tanulni Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151126/4/A/66 hrsz.-ú, természetben a Havanna u. 1. fszt. 6. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére
120. rendkívüli eljárással!pdfKt-120.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet a Budapest XVIII. kerület Üllői út 337. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása
127. rendkívüli eljárással!pdfKt-127.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Kerületi általános iskolába járó gyerekek természetbeni támogatása az iskolakezdésre

111. rendkívüli eljárással!pdfKt-111.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Az Oktatóház Európai Szakképző Iskola és Gimnázium székhely bejegyzés iránti kérelme
112. rendkívüli eljárással!pdfKt-112.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

26. Köznevelési szerződés kötése a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal.
147. rendkívüli eljárással!pdfKt-147.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Fazekasné Kocsis Beáta, Két Kéz Segítő Alapítvány elnöke

 

27. A 2016-2021 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program
148 . rendkívüli eljárással!pdfKt-148.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

28. PLER Kézilabdasport Kft. (NB I. férfi kézilabda) új támogatási szerződés
121. rendkívüli eljárással!pdfKt-121.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

 

29. Döntés haszonkölcsön szerződés megkötéséről az Urban Market Project Ingatlan- és Kereskedelmi Kft.-vel a Lőrinci Sportcsarnok bővítésével felmerülő megnövekedett parkolóhely igény biztosítása céljából (155447/3 hrsz.)
126. rendkívüli eljárással!pdfKt-126.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

30. A Képviselő-testület 2016. évi II. féléves munkaterve
142. rendkívüli eljárással!pdfKt-142.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

31. Tagcsere a Népjóléti Bizottságban
151.pdfKt-151.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

32. Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
136. rendkívüli eljárással!pdfKt-136.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátása
135. rendkívüli eljárással!pdfKt-135.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Tímárné Penczi Ildikó

 

34. Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerületi Kossuth téren elhelyezkedő épületben kávézó üzemeltetésére
128/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

35. A Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület igényével kapcsolatos döntés
146./Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület képviseletét ellátó személy

 

36. Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának módosítására vonatkozó kérelem elbírálása
122/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

37. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei igazgatóhelyettes megbízása
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
113/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Meghívott: Császár-Bíró Lilla Kondor Művelődési Ház igazgatója

 

38. A Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
114/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Meghívott: Kékesi Szilvia pályázó

 

39. A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
115/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Meghívott: Horváthné Kapocsi Anikó pályázó

 

40. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
123/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

41. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
149. rendkívüli eljárással!pdfKt-149.pdf
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

42.Tanácsnok 2016-os munkaterve és beszámoló a 2015-ös munkájáról
150. rendkívüli eljárással!pdfKt-150.pdf
Előterjesztő: Csabafi Róbert tanácsnok

 

43. Interpellációk

- INT-1. Mi lesz az Iskoláinkkal? pdfInt-1.pdf

(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 INT-1 VÁLASZ: pdfInt-01_valasz.pdf

 

44. Kérdések

 

45. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj-01.: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól 124.pdfTaj-01_124.pdf
Készítette: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Kiegészítés a tájékoztatóhoz Taj-01_124kieg1pdfTaj-01_124kieg1.pdf

 - Taj-02: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztála 2015. évi tevékenységéről 116.pdfTaj-02_116.pdf

Készítette: Ughy Attila poglármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

- Taj-03: Polgármesteri tájékoztató 153. pdfTaj-03_Kt-153.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1.) Véleménynyilvánítás, döntés kezdeményezés Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) j) pontja alapján Kt-152 pdfS1_Kt-152.pdf

Előterjesztő: Ferencz István önkormányzati képviselő

 

S2.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Bókay kert területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-154 pdfS2_Kt-154.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3.) Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére helyiség ingyenesen történő biztosításáról

Kt-155 pdfS3_Kt-155.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4.) A Jövő Ifjúságáért Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151159/7/A/227 hrsz.-ú, természetben a Havanna u. 50. fsz. 227. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére Kt-156 pdfS4_Kt-156.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S5.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázathoz szükséges önerőről Kt-157 pdfS5_Kt-157.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S6.) Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című pályázathoz szükséges önerőről Kt-158 pdfS6_Kt-158.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

MeghívópdfMH0621_tffb.pdf

Határozat-kivonat-AN

pdfHK0621an.pdf

 

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJkv0621.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-129pdfKt-129.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Döntés Central Europe Programon való részvételről
KT- 134pdfKt-134.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3, Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2016” című pályázat benyújtásáról
KT-139pdfKt-139.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Döntés TÉR_KÖZ 2016 pályázatok benyújtásáról
KT-130pdfKt-130.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Döntés haszonkölcsön szerződés megkötéséről az Urban Market Projekt Ingatlan- és Kereskedelmi Kft-vel a Lőrinci Sportcsarnok bővítésével felmerülő megnövekedett parkolóhely igény biztosítása céljából (155447/3 hrsz.)
KT-126pdfKt-126.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6, A Képviselő-testület 2015. évi II. féléves munkaterve
KT-142pdfKt-142.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Az energetikai tanácsnok beszámolója 2015. évi tevékenységéről és 2016. évi munkaterve
KT-150pdfKt-150.pdf
Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

8, „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.)” beruházási alapokmányának elfogadása”
TFFB- 81pdfTffb-81.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9, „Budapest, XVIII. kerület Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 53., 141 980 hrsz. ingatlanon öntött gumi burkolatú sportpálya” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-79pdfTffb-79.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10, „Kondor Béla sétány környezetrendezése (Hrsz.: 151126/56 és 151126/57)” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-83pdfTffb-83.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11, Szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-66pdfTffb-66.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12, Gyékény téri szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-74pdfTffb-74.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13, „Dugonics utca (a Jósika M. u. - Madách I. u. között) (152117) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-75pdfTffb-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14, „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Gesztenye u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-65pdfTffb-65.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15, „Havanna u. 78 önkormányzati tulajdonú lakóépület nyílászáró cseréje” hrsz. 151159/70 építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-82pdfTffb-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

16, „Endrődi S. u. 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-84pdfTffb-84.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében (Kondor Béla sétány 17.) - nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” (Hrsz.: 151159/16)
TFFB-77pdfTffb-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

18, „Kondor Béla sétány 13/a Felnőtt Háziorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz.: 151159/46
TFFB-67pdfTffb-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-68pdfTffb-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20, „Herrich Károly tér 1956-os emlékliget környezet rendezés 147759/65 hrsz.” parképítés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-80pdfTffb-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

21, „Nemes utca 31. szám alatti gyermekorvosi rendelő bővítése és fűtés-gépészeti felújítása” (Hrsz.: 144472) építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-69pdfTffb-69.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

22, „Dohnányi Ernő Zeneiskola 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9. szám 155415 hrsz. alatti épületének homlokzati felújítása vízszigetelése és vízelvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-70pdfTffb-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

23, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Bókay kert területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-71pdfTffb-71.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

24, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Gloriett Sportiskolai Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-73pdfTffb-73.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

25, „Vajk-sziget Általános Iskola műfüves sportpálya felújítása (Hrsz.: 153450)” beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-78pdfTffb-78.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

26, „Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola műfüves sportpálya felújítása (Hrsz.: 150259/127)” beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-76pdfTffb-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

27, A Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi szám alatti közterület egy részének közösségi kertként történő használata
TFFB-72pdfTffb-72.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

28, Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerületi Kossuth téren elhelyezkedő épületben kávézó üzemeltetésére
KT-128/Z Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

29, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Budapest, XVIII. kerület (147583) hrsz. alatti, természetben a Budapest XVIII. kerület Hargita tér közterület-használata
TFFB-85pdfH1-85.pdf


H2, MALÉV SC részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2016/17. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló Vilmos Endre Sportcentrum sportcsarnok világításának korszerűsítéséhez
TFFB-86pdfH2-86.pdf

 

Meghívó pdfMH0509.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0509.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0509.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
KT-82 pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-99 pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

3, Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-92 pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
KT-71 pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út-Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
KT-70 pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-76 pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
KT-77 pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8, Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
KT-88 pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Intézményvezetője

9, Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
KT-61 pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10, Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról
KT-74 pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1 pdfKt-74kieg1.pdf

11, Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról
KT-80 pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
KT-67 pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13, Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
KT-68 pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14, „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
KT-75 pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15, „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása
KT- 93 pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

16, Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
KT-58 pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

17, Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata
TFFB-6 pdfTF-6.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

18, „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-7 pdfTF-7.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése”módosított beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-8 pdfTF-8.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20, Attila utca 1. melletti szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-9 pdfTF-9.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21, Komposztáló Program 2016.
TFFB-10 pdfTF-10.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22, Szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-11 pdfTF-11.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23, „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése”
TFFB-12 pdfTF-12.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

24, „Városház u. 16. polgármesteri hivatali épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-13 pdfTF-13.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

25, „Nemes utca 22. Termelői Piac helyének kialakítása beruházási alapokmányának elfogadása”
TFFB-14 pdfTF-14.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

26, Egyebek

 

MeghívópdfMH0512.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0512_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0512.pdf

Zárt Jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
82. rendkívüli eljárással!pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

 82kieg1pdfKt-82kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 99. rendkívüli eljárással!pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

99kieg1pdfKt-99kieg1.pdf

99kieg2pdfKt-99kieg2.pdf

99kieg3pdfKt-99kieg3.pdf

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
92. rendkívüli eljárással!pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
69. rendkívüli eljárással!pdfKt-69.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 71. rendkívüli eljárással!pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
70. rendkívüli eljárással!pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Kt-70kieg1pdfKt-70kieg1.pdf

7. Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
76. rendkívüli eljárással!pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kt-76kieg1pdfKt-76kieg1.pdf

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
96. rendkívüli eljárással!pdfKt-96.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 96kieg1pdfKt-96kieg1.pdf

96kieg2pdfKt-96kieg2.pdf

9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
97. rendkívüli eljárással pdfKt-97.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jankó Zoltán könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 97kieg1pdfKt-97kieg1.pdf

97kieg2pdfKt-97kieg2.pdf

10. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása
84. rendkívüli eljárással!pdfKt-84.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
77. rendkívüli eljárással!pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása
86. rendkívüli eljárással!pdfKt-86.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

13. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése
51.pdfKt-51.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Minyóczki Árpád r. alezredes-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány, r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos

 

14. Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
88. rendkívüli eljárással!pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője

 

15. Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása
85. rendkívüli eljárással!pdfKt-85.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Palócz Norbert Heim Pál Gyermekkórház gazdasági igazgatója

 

16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
73. rendkívüli eljárással!pdfKt-73.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető - a Kft. jelenlegi igazgatója, dr. Maitz László - a Kft. volt ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

73kieg1pdfKt-73kieg1.pdf

 

17. Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel 79. rendkívüli eljárással!pdfKt-79.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bíró Csaba, Szoboszlai Zoltán – MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet képviselői

 

18. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye
60.pdfKt-60.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása
52. rendkívüli eljárással!pdfKt-52.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 52kieg1pdfKt-52kieg1.pdf

52kieg2pdfKt-52kieg2.pdf

20. Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
61. rendkívüli eljárással!pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés a "Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása" című pályázat benyújtásáról
74. rendkívüli eljárással!pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1pdfKt-74kieg1.pdf

 

22. Döntés a "Gyöngyszem Óvoda fejlesztése" és "Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése" című pályázatok benyújtásáról
80. rendkívüli eljárással!pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23. Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
67. rendkívüli eljárással!pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

24. Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
68. rendkívüli eljárással!pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött szerződések módosítása
78.pdfKt-78.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. Alapítványok nyári életmód tábor pályázatainak értékelése
63. rendkívüli eljárással!pdfKt-63.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés felmondása
53. rendkívüli eljárással!pdfKt-53.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28. 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés
65. rendkívüli eljárással!pdfKt-65.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

29. Nyári napközis táborral kapcsolatos döntések
87. rendkívüli eljárással!pdfKt-87.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

30. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása
94. rendkívüli eljárással!

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 


Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

 

31. A Városinfó18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
95. rendkívüli eljárással!pdfKt-95.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 

32. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
89. rendkívüli eljárással!pdfKt-89.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán ügyvezető igazgató

 

33. A Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása
64. rendkívüli eljárással!pdfKt-64.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla - kuratórium elnöke, Kékesi Szilvia - kuratórium titkára

 

34. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
100. rendkívüli eljárással!pdfKt-100.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Hományi Tamás Márton KLIK Budapesti XVIII. kerületi tankerülete igazgató, Banyár László vezérigazgató

 

35. „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
75. rendkívüli eljárással!pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

36. „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása
93. rendkívüli eljárással!pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

37. Kiemelt prioritás a Havanna-lakótelep fejlesztése
72.pdfKt-72.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

38. Lakossági csatorna rákötések támogatása
101.pdfKt-101.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

39. Csatornahálózat részleges felülvizsgálata
90.pdfKt-90.pdf
Előterjesztő: Petrovai László képviselő

 

40. Javaslat köztársasági elnöki kitüntetés adományozására
98/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
55/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42. Helyi kitüntetés adományozása
91/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről
66/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44. Szakmai kitüntetés adományozása
83/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45. Követelésről lemondás - kamattartozás elengedése
54/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46. A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről
56. rendkívüli eljárással!pdfKt-56.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

47. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója
57. rendkívüli eljárással!pdfKt-57.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes – BRFK XVIII. kerületi kapitányságvezető

 

48. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
58. rendkívüli eljárással!pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

 

49. Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról
59. rendkívüli eljárással!pdfKt-59.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. Ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 59kieg1pdfKt-59kieg1.pdf

50. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2015. évről
81. rendkívüli eljárással!pdfKt-81.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

51. Interpellációk
- Int-1: Folyékonyhulladék-leeresztés a Péterhalmi-erdőbenpdfInt-01.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-01válaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int-2: Állatvédelmi járőrszolgálat létrehozásapdfInt-02.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-2válaszpdfInt-02valasz.pdf

- Int-3.: Kerti zöldulladékok összegyűjtésepdfInt-03.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

- Int-4.: XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének törvényességepdfInt-04.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-04válaszpdfInt-04valasz.pdf

- Int-5.: Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati támogatáspdfInt-05.pdf

(Ferencz István képviselő interpellációja Szarvas Attila alpolgármesterhez)

Int-05válaszpdfInt-05valasz.pdf

- Int-6.:Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal honlapjapdfInt-06.pdf

(Petrovai László interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-06válaszpdfInt-06valasz.pdf

- Int-07.: Miért cenzúráz a Városkép újság?pdfInt-07.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-07válaszpdfInt-07valasz.pdf

- Int-08.: Strandlabdarúgó pálya átépítés extrákkal?pdfInt-08.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-08válaszpdfInt-08valasz.pdf

 

52. Kérdések

 

53. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj-01: Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről
62.pdfTaj-01_62.pdf
Készítette: Dömötör István alpolgármester

 - Taj-02 Tájékoztató a polgármester és a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2015. év III. és IV. negyedévében
103.pdfTaj-02_103.pdf

- Polgármesteri tájékoztató

pdfTaj-03.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi napirend:

S1-102:

S1. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

102.pdfS1-102.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S1-102kieg1.pdfS1-102kieg1.pdf

 

S2. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról a nyári szünidő alatt a napközis tábor időszakán kívül

104.pdfS2-104.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

S3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – belterületi utak, járdák felújítása
S3-105.pdfS3-105.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása – Pestszentlőrinci Csemete Óvoda kapacitásbővítése
S4-106.pdfS4-106.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S5. Pestszentimrei Sportkör 2016/17. évi Tao. pályázatához kapcsolódó döntések
S5-107.pdfS5-107.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

MeghívópdfMH0329_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0329rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0329rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel
KT-46.pdfKt-46.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2, „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történő bővítése - tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
KT-48.pdfKt-48.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, PLER Kézilabdasport Kft. 2016/17. évi Tao. pályázata
KT-49.pdfKt-49.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés Büszkeségpont elnevezésű pályázat megvalósításáról
KT-50.pdfKt-50.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

5, Egyebek