MeghívópdfMH0329rk.pdf

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0329rkadatoknelkuli.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJK0329rk_kt.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1, „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történő bővítése - tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
48. rendkívüli eljárással!pdfKt-48.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2, Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel
46. rendkívüli eljárással!pdfKt-46.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, PLER Kézilabdasport Kft. 2016/17. évi Tao. pályázata
49. rendkívüli eljárással!pdfKt-49.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés Büszkeségpont elnevezésű pályázat megvalósításáról
50. rendkívüli eljárással!pdfKt-50.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

5. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
47/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6, Kérdések

 

7, Tájékoztatók, bejelentések

MeghívópdfMH0223.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0223.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-15.pdfKt-15.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
KT-01.pdfKt-01.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-01kieg1pdfKt-01kieg1.pdf

Kt-01kieg2pdfKt-01kieg2.pdf

Kt-01kieg3pdfKt-01kieg3.pdf

Kt-01kieg4pdfKt-01kieg4.pdf

 

3, A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
KT-9.pdfKt-09.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
KT-34.pdfKt-34.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében
KT-5.pdfKt-05.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6, Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
KT-31.pdfKt-31.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila alpolgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

7, ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés
KT-10. pdfKt-10.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8, Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról
KT-32.pdfKt-32.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9, Kerületi Sportszervezetek 2015/2016. évi TAO pályázataival kapcsolatos képviselő-testületi határozatok módosítása
KT-26. pdfKt-26.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10, „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról pályázat elbírálása
TFFB-4.pdfTF-4.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

11, „Bókay-kert meglévő BMX versenypálya felújítása és gördeszkapálya építése” építési beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-3.pdfTF-3.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, „Zöld Liget Óvoda tornaszoba és külső foglalkoztatók kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-5.pdfTF-5.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

TF-5kieg1pdfTF-05kieg1.pdf

 

13, Egyebek

 

Képviselő-testület 2016. február 25-i 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó

 pdfMH0225.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-AN

pdfHK0225_

 

Jegyzőkönyv

 pdfjkv0225.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
15. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-15.pdf

 Kt-15kieg1pdfKt-15kieg1.pdf

 Kt-15kieg2pdfKt-15kieg2.pdf

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-01.pdf

Kt-1kieg1pdfKt-01kieg1.pdf

Kt-1kieg2pdfKt-01kieg2.pdf

Kt-1kieg3pdfKt-01kieg3.pdf

Kt-1kieg4pdfKt-01kieg4.pdf

Kt-1kieg5pdfKt-01kieg5.pdf

3, Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-02.pdf

 

4, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
13. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-13.pdf

 

5, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
14. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-14.pdf

 

6, Rendeletalkotás a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
8. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-08.pdf

 

7, A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
9. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-09.pdf

 

8, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
34. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-34.pdf

 

9, Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében
5. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-05.pdf

 

10, A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Befektetési szabályzatának elfogadása
39. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-39.pdf

 pdfKt-39kieg1.pdf

pdfKt-39kieg2.pdf

 

11, Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pestszentimrei fiókja részére
23. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-23.pdf

 

12, Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2015. évi döntésekről
3. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-03.pdf

 

13, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása
6. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-06.pdf

 

14, Budapest, XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz.-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz.-ú 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó döntéshozatal
25. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-25.pdf

 

15, Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása
24. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-24.pdf

 

16, Döntés a Bp. XVIII. kerület 149685/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, 1188 Budapest, Wlassics Gyula u. 110. fszt. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan
12. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-12.pdf

 

17, Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
31. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila alpolgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-31.pdf

 

18, Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
11. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-11.pdf

 pdfKt-11kieg1.pdf

pdfKt-11kieg2.pdf

 

19, A „Budapesti Nemzetközi Repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” című pályázattal kapcsolatos döntés
35. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-35.pdf

 

20, ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés
10. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-10.pdf

 

21, Döntés a „Szintemelő, Matematika Tehetséggondozással Pestszentlőrinc-Pestszentimre Jövőjéért Alapítvány” (rövidített neve: „Szintemelő Alapítvány”) névhasználatának engedélyezése tárgyában
4. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-04.pdf

 

22, A PLER Kézilabda Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása
38. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán Máté, Kissné Baumann Gizella

pdfKt-38.pdf

 

23, OVI-FOCI Program című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
37. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-37.pdf

 

24, Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról
32. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-32.pdf

 pdfKt-32kieg1.pdf

 

25, Kerületi Sportszervezetek 2015/2016. évi TAO pályázataival kapcsolatos képviselő-testületi határozatok módosítása
26. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-26.pdf

 

26, A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda kijelölése az ELTE óvodapedagógus hallgatóinak gyakorlati oktatása céljából
20. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Horváthné Kapocsi Anikó Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda vezetője

pdfKt-20.pdf

 

27, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása
36. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-36.pdf

 

28, Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a Tehetséges Muzsikusokért támogatása
16.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-16.pdf

 

29, Támogatási keretmegállapodás módosítása
29. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-29.pdf

 29.kieg1pdfKt-29kieg1.pdf

 

30, A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények dologi jellegű kiadásának finanszírozása
19. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-19.pdf

19kieg1pdfKt-19kieg1.pdf

19kieg2pdfKt-19kieg2.pdf

19kieg3pdfKt-19kieg3.pdf

31, A MALÉV SC új támogatási szerződéssel kapcsolatos 644/2015. (XII.15.) számú határozat módosítása
21. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László

pdfKt-21.pdf

 21kieg1pdfKt-21kieg1.pdf

32, Javaslat a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Gyöngyvirág Nappali Szolgálat 2016. évi nyári zárva tartására
7. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-07.pdf

 

33, Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása
33. rendkívüli eljárással!  (előterjesztő kérésére zárt ülés!)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

34, Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjainak elfogadása
28. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-28_eloterj.pdf

pdfKt-28_1somogyi.pdf

pdfKt-28_2eletfa.pdf

pdfKt-28_3gyongyvirag.pdf

pdfKt-28_4borostyan.pdf

pdfKt-28_5csibesz.pdf

 

35, Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
17. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-17.pdf

 

36, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartói szerepének megszüntetése
30.
Előterjesztő: Mérő Péter Ferenc önkormányzati képviselő

pdfKt-30jo.pdf

 

37, Állásfoglalás az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában
42.
Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető

pdfKt-42.pdf

 

38, A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala
41/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39, A Városinfo18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedések
40/Z  rendkívüli eljárással!       (előterjesztő kérésére nem zárt ülés!)
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKtz-40.pdf

 

40, Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
18/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41, Jogorvoslattal megtámadott szociális alapszolgáltatással kapcsolatos döntés elbírálása
27/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42, Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2015. évi tevékenységéről
22. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKt-22.pdf

 

43, Interpellációk:

Int-01: Megalázó helyzetbe kerülhet az Önkormányzat a kötelező menekült kvótákat illetően (Ferencz István képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)pdfInt-01.pdf

Int-02: Városinfo18 Nonprofit Kft. működése (Fehér Gábor és Kőrös Péter interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-02.pdf

 

44, Kérdések

Kerd-01: Fehér Gábor és Kőrös Péter kérdése Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez KLIK tárgybanpdfKerd-01.pdf

 

45, Tájékoztatók, bejelentések

Taj-01: Tájékoztató a 2016 . és 2017. évre vonatkozó villamosenergia beszerzésről

Készítette: Hunyadi István városigazgató

pdfTaj-01.pdf

 

Taj-02: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2015. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról 

Készítette: Ughy Attila polgármester

pdfTaj-02.pdf

 

Sürgősségi előterjesztés:

S1: Az állami fenntartásban működő közoktatásban kialakult válság

43.pdfS1-43.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor képviselő

 

S2: A XVIII. kerület oktatási helyzetének javítása

44.pdfS2-44.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel képviselő

S3: A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2016. április 01. és 2016. december 31. között

45.pdfS3-45.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 45kieg1pdfS3-45kieg1.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteményepdfBizhatgyujt.pdf

Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

pdfLetöltés

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonapdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

 

Napirendi pontok:

1. PLER Kézilabdasport Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja alapján megvalósuló tornacsarnok felújításához
TFFB-1pdfLetöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2. „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló pályázat elbírálása
TFFB-2pdfLetöltés
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2016. január 7-ei rendkívüli ülése

 

Meghívó

pdfLetöltés

Határozat-kivonat

pdfletöltés

Jegyzőkönyv

pdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1,) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában TUL-1/z

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

2.) Egyebek

 

Képviselő-testület 2015. december 15-i ülése

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonat pdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról

284. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

284kieg1pdfLetöltés

284kieg2pdfLetöltés

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

285. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3. Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

256. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

257. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Kovács Beáta, Ferik Tünde tervezők (Völgyzugoly Műhely Kft), Városy Péter, BFVT Kft. képviselője

 

257kieg1pdfLetöltés

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

272. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

272kieg1pdfLetöltés

272kieg2pdfLetöltés

 

6. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

283. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

7. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

270. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

275. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás divízióvezető

 

275kieg1pdfLetöltés

275kieg2pdfLetöltés

 

9. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása

276. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

276kieg1pdfLetöltés

276kieg2KpdfLetöltés

 

10. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig

253. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kékesi András kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

253kieg1pdfLetöltés

 

11. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása

273. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, dr. Szebényi Attila orvos igazgató

 

12. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

266. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Séllei Zoltán, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

13. Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjának elfogadása

258. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása

268. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató

 

15. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa új létesítő okiratának elfogadása

263. pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye

255. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 521 sz. alatti, 149914 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

274. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Haszonkölcsön szerződés kötése az 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 2. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan

281. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

281kieg1pdfLetöltés

281kieg2pdfLetöltés

281kieg3pdfKt-281kieg3.pdf

 

19. Az Önkormányzat és a Budapest Bank Zrt. között a Budapest, XVIII. kerület 155150 hrsz.-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan 18 m2 nagyságú részének használatára kötött Földhasználati szerződés felmondása

282. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve

278. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjához kapcsolódó költségvetési terv

277. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. A Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület támogatási szerződés megkötése

260. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület képviselője

 

23. MALÉV SC új támogatási szerződés

280. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László

 

24. Sportrendezvényterv 2016.

279. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László vezérigazgató

 

25. A 2016. évi helyi kitüntetések adományozása

264/Z rendkívüli eljárással! Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26. A Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása

271/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Egyed Gabriella, Pajor Attiláné pályázók

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

27.Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segély határozatok elbírálása

254/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Döntés háromoldalú megállapodás módosításáról

262/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29. Döntés peren kívüli egyezség megkötéséről

265/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

30. Követelésről lemondás (Bérlakás használati díj)

259/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

261. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

32. Interpellációk

 

- Int-01: Téli szünet a gondozási központokbanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

 

Int01válaszpdfLetöltés

 

- Int-02: Megkésett fizetések a kerület iskoláibanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)

Int02válaszpdfLetöltés

- Int-03: Tudjuk-e már kik állnak a Sourcing Hungary Kft. mögött?pdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 Int03válaszpdfLetöltés

 

33. Kérdések

- Kerd01: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

290.pdfLetöltés

Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

 

- Kerd02: Kádár Tibor Tulajdonosi Bizottság elnöke részére a 275-276.számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
292. pdfKerd02-292.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

- Kerd03: Kassai Dániel PEB elnöke részére a 275-276. számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
293. pdfKerd03-293.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

34,    34.Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

269. pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj02: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2015. évi életmód táborokról

267.pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj03: Együttműködési megállapodás a Tízpróba Magyarország Kft-vel

291.pdfLetöltés

 Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

 S1. Határozati javaslat, a harmadik országbeli migránsok közmunka programban való foglalkoztatásáról, ideiglenes, vagy állandó ellátásáról, illetve befogadásáról
286.pdfLetöltés
Előterjesztő: Makai Tibor

 

 S2. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan
287/Z     Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármesterhez

 

S3. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés
288.pdfLetöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S4. Döntés „H2020 Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership” felhívású PREFISO projektben és a „H2020 Smart Cities and Communities” Lighthouse projektben való részvételről mint Projekt Partner
289.pdfLetöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Bizottsági határozatgyûjtemény

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2015. december 07-ei ülése

 

Meghívó pdfLetöltés

Határozat-kivonatpdfLetöltés

 

Jegyzőkönyv pdfLetöltés

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-284pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgá

 

284kieg1pdfLetöltés

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

KT-285pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3. Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-256pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

KT-257pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Kovács Beáta, Ferik Tünde tervezők (Völgyzugony Műhely Kft), Városy Péter, BFVT Kft. képviselője

 

5. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

KT-270pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve

KT-278pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Budapest, XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú (Csontváry u. 44-46. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata

TFFB-41 Letöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

 

8. Budapest XVIII. kerület 157656-os helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó koncepcióterv elfogadása

TFFB-42pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: SZL2 Ingatlanberuházó és -forgalmazó Kft. képviselője, M Építész Iroda Kft. képviselője

 

9. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése

TFFB-43pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Tájékoztató

- Taj-01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

KT-269pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11. Egyebek