MeghívópdfMH0210rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0210rk_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0210rk_KT.pdf

 

Napireni pontok:

1. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

(KT-1)pdfKT-01.pdf

 

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2. Döntés Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

(KT-2/Z)         Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

3. Döntés Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságai tagjainak megválasztásáról

(KT-3/Z)         Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

(KT-4/Z)         Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5. Döntés a „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

(KT-5/Z)         Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri határozatokról

(KT-6)pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

MeghívópdfMH0209rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0209rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0209rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés Kőbánya-Kispest - Lajosmizse vasútvonal (142-es vasútvonal) elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú „Döntéselőkészítő és Megvalósíthatósági Tanulmány” véleményezésével kapcsolatban

TFFB-02pdfTF-02.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Somodi László, Bátori Gábor BFK, Tüske Tamás NIF Zrt., Speciálterv Kft.

Melléklet:pdfTF-02_melléklet_142-es_vasút_DMT_Kivonat_XVIII_ker.pdf

 

2.) Döntés Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása című projekt Döntéselőkészítő Dokumentáció (DeD) véleményezésével kapcsolatosan

TFFB-03pdfTF-03.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Somodi László, Forgács Dávid, Hartung Melinda BFK, Tüske Tamás NIF Zrt., Bede Áron FŐMTERV

Melléklet:pdfTF-03_melléklet_BLFNR_DeD_kiv_BP18k_220202.pdf

 

3.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0114rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0114rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0114rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

PEB-01pdfPEB-01.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0105rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0105rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0105rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Döntés a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) megalkotásával összefüggésben lefolytatott véleményezési eljárás lezárását követően érkezett vélemény és az arra adott válasz elfogadásáról

TFFB-01pdfTFFB-01.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH1209.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1209_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1209_KT.pdf 

Napirendi pontok:

1.Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

(292)               rendkívüli eljárással!pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

292kieg1 - 1.melléklet módosításapdfKT-292kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(280)               rendkívüli eljárással!pdfKT-280.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

(262)               rendkívüli eljárással!pdfKT-262.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

262kieg1- módosításpdfKT-262kieg1.pdf

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(281)               rendkívüli eljárással!pdfKT-281.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a lakásügyi hátralék behajtási feladatait ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

(282)               rendkívüli eljárással!pdfKT-282.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (X.18.) önkormányzati rendelet egyik rendelkezésének hatályba nem lépéséről

(275)               rendkívüli eljárással!pdfKT-275.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről

(285)               rendkívüli eljárással!pdfKT-285.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve

(274)               rendkívüli eljárással!pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2022. január 1. és 2022. december 31. között

(270)               rendkívüli eljárással!pdfKT-270.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

10. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

(291)               rendkívüli eljárással!pdfKT-291.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Tordai László, Katasztrófavédelem XIX. kerületi Hivatásos Parancsnokság parancsnoka

 

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

(263)               rendkívüli eljárással!pdfKT-263.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit, Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Kékesi Szilvia intézményvezetők

 

12. A „Halomegyházi utca (a Halomi út – Verőce u. közötti szakasz) (145346) helyrajzi szám alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása

(284)               rendkívüli eljárással!pdfKT-284.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés

(272)               rendkívüli eljárással!pdfKT-272.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

14. Döntés sportszervezetetekkel kötött megállapodások módosításáról

(289)               rendkívüli eljárással!pdfKT-289.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

289kieg1 - 4. határozat pdfKT-289kieg1.pdf

 

15. Támogatási szerződés megkötése a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városierdő programja keretében városierdő szemléletű erdőgazdálkodási munkálatok végzésére a Budapest XVIII. kerület, 0156088 helyrajzi számú ingatlanon található erdőrészleten a 2021 - 2025. évek közötti időszakban

(267)               rendkívüli eljárással!pdfKT-267.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

16. Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban

(293)               rendkívüli eljárással!pdfKT-293.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal kötött köznevelési szerződés módosításáról

(264)               rendkívüli eljárással!pdfKT-264.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Lelkes Gábor

 

18. Döntés a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal kötött köznevelési szerződés módosításáról

(265)               rendkívüli eljárással!pdfKT-265.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, Kékesi Szilvia a kuratórium titkára

 

19. A PLER Kézilabdasport Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása

(294)               rendkívüli eljárással!pdfKT-294.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Saska Imre ügyvezető

 

20. Döntés a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027 dokumentációjának elfogadásáról

(295)               rendkívüli eljárással!pdfKT-295.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft. Tervező

Mellékletek:

pdf1_1melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetertekelo.pdf

pdf1_2melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetfeltaro.pdf

pdf1_3melléklet_3_BUDAPEST_XVIII_ITS.pdf

pdf2.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf3.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf4.melléklet_BP18_ITS_Tervezői_válaszok.pdf

 

 

21. Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság új tagjának megválasztása

(273)  pdfKT-273.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Horváth Andrea

 

22. Az 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatba adásáról szóló 27/2021. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(288)               rendkívüli eljárással!pdfKT-288.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23. Döntés a XVIII. kerület közigazgatási területén Városkártya kedvezményrendszer bevezetéséről

(296)  pdfKT-296.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24. Képviselő-testületi döntések felülvizsgálatának és módosításának a kezdeményezése az SZMSZ 19. §. c. pontja alapján

(286)  pdfKT-286.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 

25. Döntés a K130 Projekt Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XVIII. kerület (159777) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

(287/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26. Döntés hatósági szerződés megkötéséről a Budapest XVIII. kerület 155422 helyrajzi számú, Kossuth Lajos tér megnevezésű közterület 40 m2-es területének használatára vonatkozóan

(269/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

(283/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

28. Javaslatok helyi kitüntetések odaítélésére

(297/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

29. Döntés "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért Fiatalokért" Közalapítványa alapító okiratának módosításáról

(279/Z)           Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

30. Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban

(276/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31. A Budapest XVIII. kerület, Üllői út 424-434. számú tömböt érintő városrehabilitációjához kapcsolódó döntések

(290/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32. A Budapest XVIII. kerület, Szövet utca 15. szám alatti, 142870 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra bejegyzett használati jog törlésével kapcsolatos döntés

(266/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33. Döntés a Budapest XVIII. kerület 154444/1 helyzajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található ingatlanra vonatkozó társtulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról

(277/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

34. Döntés a Budapest XVIII. kerület 155447/3/A/7 és 155447/3/A/8 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Balassa Bálint utca 2-10. szám alatti Szent Lőrinc Vásárcsarnok Társasházban lévő 7. és 8. számú üzlethelyiségekre vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban

(278/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

35. Interpellációk

 

36. Kérdések

 

37.Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló Feladatellátási szerződés módosításáról

(298)pdfS1_298.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

S2. Döntés a „Minek nevezzelek?” című, kerületi lakosok részére kiírt pályázat webes felületen (https://mineknevezzelek.bp18.hu) történő benyújtási határidejének meghosszabbításáról

(299)pdfS2-299.pdf

Előterjesztő: Komáromi Zoltán Péter városigazgató

S3. Döntés pályázattal kapcsolatban

(300)pdfS3-300.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH1208_PEB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1208_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1208_peb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

KT-292pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-292kieg1 - 1. melléklet módosításapdfKT-292kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-280pdfKT-280.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-262pdfKT-262.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve

KT-274pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2022. január 1. és 2022. december 31. között

KT-270pdfKT-270.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

6.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

KT-291pdfKT-291.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Tordai László, Katasztrófavédelem XIX. kerületi Hivatásos Parancsnokság parancsnoka

 

7.) A PLER Kézilabdasport Kft. javadalmazási szabályainak elfogadása

KT-294pdfKT-294.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Saska Imre ügyvezető

 

8.) Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés

KT-272pdfKT-272.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

9.) Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

PEB-06pdfPEB-06.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Tájékoztatás a 2021. év első félévében lezárult belső ellenőrzési vizsgálatokról

PEB-07pdfPEB-07.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

11.) Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 4. számú módosítása

PEB-08pdfPEB-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.) Tájékoztatás adatigénylésről (szóban)

Előadó: Nagy Károly bizottsági elnök

 

13.) Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1206_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1206_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1206_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

KT-292pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve

KT-274pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) A „Halomegyházi utca (a Halomi út. – Verőce u. közötti szakasz) (145346) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása

KT-284pdfKT-284.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Támogatási szerződés megkötése a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városierdő programja keretében városierdő szemléletű erdőgazdálkodási munkálatok végzésére a Budapest XVIII. kerület, 0156088 helyrajzi számú ingatlanon található erdőrészleten a 2021-2025. évek közötti időszakban

KT-267pdfKT-267.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

5.) Döntés a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2021-2027 dokumentáció elfogadásáról

KT-295pdfKT-295.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft. Tervező

Mellékletek:

pdf1_1melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetertekelo.pdf

pdf1_2melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetfeltaro.pdf

pdf1_3melléklet_3_BUDAPEST_XVIII_ITS.pdf

pdf2.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf3.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf4.melléklet_BP18_ITS_Tervezői_válaszok.pdf

 

6.) Döntés a K130 Projekt Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XVIII. kerület (159777) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

KT-287/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Döntés hatósági szerződés megkötéséről a Budapest XVIII. kerület 155422 helyrajzi számú, Kossuth Lajos tér megnevezésű közterület 40 m2-es területének használatára vonatkozóan

KT-269/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

KT-283/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) megalkotásával összefüggésben lefolytatott véleményezési eljárás keretében érkezett vélemények és az arra adott válaszok elfogadásáról

TFFB-16pdfTF-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó utca -Építő utca által határolt 152177/7 helyrajzi számú közterületen parkolók építésére vonatkozóan

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Egyebek

 

MeghívópdfMH1102rk_Kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102rk_Kt.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1102rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Döntés a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés módosításáról (KT-259)pdfKT-259.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntés (KT-260)pdfKT-260.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

KT-260kieg1pdfKT-260kieg1.pdf

 

3. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH1013rk_Peb.pdf

 Határozat-kivonatpdfHK1013rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1013rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-208pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-209pdfKT-209.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Rendeletalkotás a települési adóról

KT-210pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-211pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Döntés a 2022. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való előzetes beleegyezés tárgyában

KT-219pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés „Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata - műszaki leírásban meghatározott - Intézményeinek karbantartási és felújítási munkái” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban

KT-226pdfKT-226.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

7.) Döntés egyes fejlesztésekkel kapcsolatban

KT-233pdfKT-233.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester, Somody László alpolgármester

 

8.) Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

KT-235pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

9.) Tájékoztatás a 2020. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról

PEB-05pdfPEB-05.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Egyebek

 

 

 

MeghívópdfMH1011rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1011rk_Tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1011rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-208pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-212pdfKT-212.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-214pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezés iránti eljárás megindításának elrendeléséről, valamint a fővárosi helyi védelem alá helyezés kezdeményezéséről

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-217pdfKT-217.pdf

1.mellékletpdf1_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_2021.10.06.pdf

2.melléklet pdf2_melléklet_Kerületi_helyi_védelemre_javasolt_elemek_2021.10.06.pdf 

3.mellékletpdf3_melléklet_Fővárosi_helyi_védelemre_javasolt_elemek.pdf

4.mellékletpdf4_melléklet_Tervtanácsi_állásfoglalás.pdf

 

5.) Javaslat Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő névtelen közterületek elnevezésére

KT-232pdfKT-232.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Az „Alacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-238pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-239pdfKT-239.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) A „Zsebők Zoltán szakrendelőnél távhő vezeték kiváltás és hőközpont felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása

TFFB-14       pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat megalkotásával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadásáról

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: URBANITAS Tervező és Tanácsadó KFt. - tervező

 

10.) Javaslat a Budapest XVIII. kerület, Ganztelep városrész (Üllői út - Mednyánszky utca - Szinyei Merse utca - Nagybánya utca által határolt terület) Tempó 30-as övezetbe sorolására

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

11.) A Budapest XVIII. kerület, 155056 helyrajzi számú, Nefelejcs u. 95. szám előtti közterület előtti szakaszának 10,0 m2-es része használata tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-243/Z       Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

KT-245/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Martinovics tér 1. szám alatti (hrsz.:154135/1) közterületen lévő 40,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról

TFFB-12/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) Budapest Főváros XVIII. kerület, Bartók Lajos utca 3-7. számú Társasház előtt elhelyezkedő, (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata

TFFB-11/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15.) Budapest XVIII. kerület, Kiss Ernő utca 47. szám alatti ingatlan mellett elhelyezkedő, (152130/2) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-9/Z      Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16.) Budapest XVIII. kerület, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti ingatlanok előtt elhelyezkedő, (151159/39) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-08/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak újraválasztása

KT-247/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

18.) Egyebek