MeghívópdfMH_tffb1009rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1009rk.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1009rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. "Ültetvény utca (Dózsa György út - 625. u. közötti szakasz) (142732) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-35pdfTF-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

MeghívópdfMH0913.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0913_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0913.pdf

 

Napriendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (151.)pdfKT-151.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 151kieg1 pdfKT-151kieg1.pdf

 151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 151kieg3pdfKT-151-kieg3.pdf

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (156.)pdfKT-156.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

(142.)pdfKT-142.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (150.)pdfKT-150.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról

(152.)pdfKT-152.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szemeretelep területén, a Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt területet érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

(153.)pdfKT-153.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Piros Iskola Alapítvány kérelme (159.)pdfKT-159.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (160.)pdfKT-160.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 160kieg1pdfKT-160kieg1.pdf

 

9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása (155.)pdfKT-155.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

155kieg1pdfKT-155kieg1.pdf

 

 

10. A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére (154.)pdfKT-154.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (157.)pdfKT-157.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

157kieg1pdfKT-157kieg1.pdf

 

12. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosítása (144.)pdfKT-144.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához (148.)pdfKT-148.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Érdekképviseleti Fórumába delegáltak megválasztása (149/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (158/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (146/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17. Döntés részletfizetés engedélyezéséről (147/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése (161/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről (145/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Budapest, XVIII. kerület 150743 hrsz-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyányi u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal (141/Z.)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése (139.)pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: dr. Jánosik István c.r. ezredes, BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos

 

22. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója (140.)pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: dr. Jánosik István c.r. ezredes, megbízott kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

23. Interpellációk

 

24. Kérdések

 

25. Tájékoztatók, bejelentések

  • Taj01: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2018. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról (143.)pdfTaj-01-143.pdf

          Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. Döntés a Városinfó 18 Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolásának befejezéséről (162.)pdfS1-162.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Dalos Zoltán végelszámoló

 

 

 

MeghívópdfMH_tffb0910.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0910_tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0910.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról

KT-152pdfKT-152.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szemeretelep területén, a Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt területet érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

KT-153pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés

KT-157pdfKT-157.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. ”Balatonakali diáktábor közösségi épület bontása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-33pdfTF-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-34pdfTF-34.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz.-ú 10,0 m2 nagyságú közterület használata

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Hengermű u. 4. sz. mellett elhelyezkedő 151853 hrsz.-ú 65,0 m2 nagyságú közterület használata

TFFB-31pdfTF-31.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése

Zárt ülés!       

KTZ-161

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Egyebek

 

MeghívópdfMH0726rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0726rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0726rk_tffb.pdf

 

 

1, Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18 évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-28pdfTF-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2, „Gerely utcai sporttelepen multifunkcionális pálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-29pdfTF-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, „Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendeletnek a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos módosításával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az arra adott válasz elfogadásáról

TFFB-30pdfTF-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Egyebek

 

MeghívópdfMH0712rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0712rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0712rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (128.)pdfKT-128.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (132.)pdfKT-132.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 KT-132kieg1pdfKT-132kieg1.pdf

 

3. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (130.)pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Budapest XVIII. kerület 156140/20 és 156140/21 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok földhasználatának ellenértékével kapcsolatos döntés (131.)pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (129.)pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-129kieg1pdfKT-129kieg1.pdf

 

6. Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezéséről (133.)pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László végelszámoló

KT-133kieg1pdfKT-133kieg1.pdf

 

7. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH0626.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0626_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0626_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Döntés a Városinfó18 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról (125.)pdfKT-125.pdf

 fElőterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Dalos Zoltán végelszámoló, Barabás Csaba könyvvizsgáló

 

2. Testvérvárosi megállapodás megkötése Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával (126.)pdfKT-126.pdf

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester, Szarvas Attila alpolgármester

 

3. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi napirend:

S1. A 1188 Bp., Ady e. u. 100. szám alatti ingatlan Városgazda XVIII. ker. Nonprofit Zrt. számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés

(127.)pdfS1-127.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

MeghívópdfMH0619_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0619_KT_adatoknelkuli.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0619_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (110.)pdfKT-110.pdf

 

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (111.)pdfKT-111.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3. Döntés a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (101.)pdfKT-101.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve (118.)pdfKT-118.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről (117.)pdfKT-117.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-117kieg1pdfKT-117kieg1.pdf

 

6. „Havanna Piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (107.)pdfKT-107.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan (105.)pdfKT-105.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan (102.)pdfKT-102.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT102kieg1pdfKT-102kieg1.pdf 

 

9. A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (109.)pdfKT-109.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Szarvas Attila alpolgármester, Dömötör István alpolgármester

 

10.Együttműködési megállapodás megkötése Budapest XVIII. kerület vallási szervezeteivel (119.)pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (108)pdfKT-108.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

12. Szociális Szolgálatok Szakmai Programjának elfogadása (97.)pdfKT-97_eloterjesztes.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

1. mellékletpdfKT-97_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-97_2melleklet.pdf

3. mellékletpdfKT-97-3melleklet.pdf

 

13. Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása (113.)pdfKT-113.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Döntés a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca 25. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. Bázisállomás elhelyezése tárgyában (103/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 103/Zkieg1

 

15. A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatainak elbírálása (114/Z)       

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Timárné Penczi Ildikó, Bálint Ramóna

 

16. Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat elbírálása (104/Z)   

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna pályázó

 

17. Döntés a Lónyay Menyhért díj odaítéléséről (112/Z)    

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi adóztatási feladatainak végrehajtásáról (106.)pdfKT-106.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

19. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (115.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

20. Közoktatásért Közalapítvány 2017. évi beszámolója (116.)pdfKT-116.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig

 

21. Interpellációk

 

22. Kérdések

 

23. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről (120.)pdfS1-120.pdf

                                 

S2. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12. önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (121.)pdfS2-121.pdf

 

S3. Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről (122/Z

Zárt ülés!

 

S4. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (123.)pdfS4-123.pdf

 

S5. A PLER Kézilabdasport Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala (124/Z)

Zárt ülés!

 

 

MeghívópdfMH0618_tffb.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0618_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0618_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1, Döntés a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről

KT-117pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-117kieg1pdfKT-117kieg1.pdf 

 

4, „Havanna piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan

KT-105pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan

KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-102kieg1pdfKT-102kieg1.pdf 

 

7, Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem megadása a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteméhez

TFFB-24pdfTF-24.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8, "Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program a Lakatos lakótelep Brenner János parkban a 152646/6 hrsz.-ú területen" futókör építés beruházási alapokmányának elfogadása

Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-26pdfTF-26.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa

 

10, A TFFB 120/2017. (IX. 11.) sz. határozatával megkezdett munka folytatása a kerületi játszóterek higiéniájának és komfortjának javítása érdekében

TFFB-27pdfTF-27.pdf

Előterjesztők: Petrovai László, Somody László önkormányzati képviselők

 

11, Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-25pdfTF-25.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12, Egyebek

 

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről (120.)pdfS1-120.pdf

                                 

S2. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12. önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (121.)pdfS2-121.pdf

 

 

 

 

MeghívópdfMH0524_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0524_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

KT-75pdfKT-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-73pdfKT-73.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

73kieg1pdfKT-73kieg1.pdf

3, Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről
KT-79pdfKT-79.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv)
KT-83pdfKT-83.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről
KT-61pdfKT-61.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-90pdfKT-90.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

7, Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához
KT-77pdfKT-77.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8, Budapest XVIII. kerület Közdűlő út - 156103 hrsz-ú út – 156102 hrsz-ú erdő által határolt terület és a Budapest XVIII. kerület 0156140/13 hrsz.-ú, 0156140/18 hrsz.-ú és a 0156140/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés
KT-72pdfKT-72.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében részleges elektromos és víz-csatorna hálózat felújítási munkái” beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-20pdfTF-20.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10, "Napraforgó Óvoda nyílászárócsere" építés Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-16pdfTF-16.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11, „Zenevár Óvoda fűtéskorszerűsítése és lapostető vízszigetelése” építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-19pdfTF-19.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, "Haladás-Balassa utca - Üllői út park környezetrendezés II. ütem kivitelezési munkái" Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-15pdfTF-15.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13, A Vándor Sándor utcai SPAR üzlethelyiség felújításával kapcsolatos döntéshozatal
TFFB-18pdfTF-18.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+R parkoló megépítéséhez valamint víz-csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz
TFFB-21pdfTF-21.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

15, Tulajdonosi hozzájárulás megadás a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz TFFB-22pdfTF-22.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Karinthy Frigyes Gimnázium részére 1183 Budapest, Thököly út 7. (hrsz: 155453/4) szám alatti épület elektromos felújításához
TFFB-17pdfTF-17.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

17, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. Kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (hrsz.: 142837) rekortán pálya építéséhez
TFFB-13pdfTF-13.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

18, "Teleki utca (az Üllői út - Nefelejcs u. közötti szakasz) (154567) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-14pdfTF-14.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, Egyebek

 

 

Sürgősségi napirend:

S1. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” módosított beruházási alapokmányának elfogadása

KT-95.pdfS1-95.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

MeghívópdfMH0529.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0529_KTadatoknelkuli.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0529_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról (75.) pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (73.)pdfKT-73.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

73kieg1pdfKT-73kieg1.pdf

73kieg2pdfKT-73kieg2.pdf

73kieg3pdfKT-73kieg3.pdf

3. Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (46.)pdfKT-46.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4. Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről (79.)pdfKT-79.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5. Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv) (83.) pdfKT-83.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről (61.) pdfKT-61.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-61_1mellekletpdfKT-61_1melleklet.pdf

KT-61_2mellekletpdfKT-61_2melleklet.pdf

KT-61_3mellekletpdfKT-61_3melleklet.pdf

KT-61_4mellekletpdfKT-61_4melleklet.pdf

Kt-61kieg1pdfKT-61kieg1.pdf

Kt-61kieg2pdfKT-61kieg2.pdf

7. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (69.)pdfKT-69.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

KT-69kieg1pdfKT-69kieg1.pdf

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (90.)pdfKT-90.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

9. A Nyúlcipő Konduktív Közhasznú Alapítvány részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (65.)pdfKT-65.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10. Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához (77.)pdfKT-77.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11. Budapest XVIII. kerület Közdűlő út - 156103 hrsz-ú út – 156102 hrsz-ú erdő által határolt terület és a Budapest XVIII. kerület 0156140/13 hrsz.-ú, 0156140/18 hrsz.-ú és a 0156140/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (72.)pdfKT-72.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12. Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról (85.)pdfKT-85.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 503/2015. (IX.29.) számú határozat módosítása

(66.)pdfKT-66.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14. Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (47.) pdfKT-47.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

15. A Budapest XVIII. kerület, Forgó utca 157239/3 hrsz. hasznosításáról szóló döntés (87.)pdfKT-87.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16. Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

(63.)pdfKT-63.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (78.)pdfKT-78.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

78kieg1pdfKT-78kieg1.pdf

78kieg2pdfKT-78kieg2.pdf

18. Budapest XVIII. kerület 156140/20 és 156140/21 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok földhasználatának időtartamával és ellenértékével és telki szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntés (67.)pdfKT-67.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19. 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (68.)pdfKT-68.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető, Marton Attiláné intézményvezető

20. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (81.) pdfKT-81.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

21. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása (82.) pdfKT-82.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

22. Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés (88.)pdfKT-88.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23. A Botafogó Táncegyüttessel támogatási szerződés megkötése (76.)pdfKT-76.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Dalotti Tibor

24. A Péterhalmi-erdő 100%-os állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kérése és vétele (48.)pdfKT-48.pdf
Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

25. Kitüntetés visszavonása (49/Z)
Zárt ülés!
Előterjesztők: Kőrös Péter képviselő, Fehér Gábor képviselő, Mérő Péter képviselő, Ferencz István képviselő, Petrovai László képviselő, Somody László képviselő, Kassai Dániel képviselő

 26. A Pestszentlőrinci Vándor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (50/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Szabó Viola Emília pályázó

27. A Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (51/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Szőnyiné Guth Irén pályázó

28. A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (54/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Knizner Anikó pályázó

29. A Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (55/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Takácsné Boda Erzsébet Beáta pályázó

30. A Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (56/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Borbély Szilvia pályázó

31. A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (57/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Gajdosné Szabó Anita pályázó

32. A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (58/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Minkolényi Ilona pályázó

33. Helyi kitüntetés adományozása (62/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

34. Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása (52/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

35. Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről (74/Z.)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

36. Döntés követelésről való lemondás (vételár hátralék késedelmi kamata) tárgyában (84/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

37. Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában (59/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

38. Döntés a Budapest XVIII. kerület Haladás utca – Ráday Gedeon utca kereszteződésében található OMV töltőállomás bérleti díjának számításáról (86/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 86/Z kieg1

39. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 54-58. számú ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában (64/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

40. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (91.)pdfKT-91.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

91kieg1pdfKT-91kieg1.pdf

41. A Városrehabilitáció18. Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (92.)pdfKT-92.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

42. A Városinfó18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása (94.)pdfKT-94.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

43. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása (93.)pdfKT-93.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

93kieg1pdfKT-93kieg1.pdf

93kieg2pdfKT-93kieg2.pdf

44. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása (80.) pdfKT-80.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

45. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről (60.) pdfKT-60.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

46. Közművelődési és Sport Közalapítvány beszámolója (70.) pdfKT-70.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

47. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi beszámolója (71.) pdfKT-71.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

48. Interpellációk:

Int-01: Bókay iskola felújítása kapcsán kapott képviselői tájékoztatópdfInt-01.pdf

Előterjesztő: Petrovai László önkormányzati képviselő

Int-02: Választási eljárás során kiszabott bírságokpdfInt-02.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

49. Kérdések

 

50. Tájékoztatók, bejelentések:

- Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről (89.) pdfKT-89.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

- Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2017. II. félévében
elidegenítésre került ingatlanokról (53.)pdfKT-53.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  

Sürgősségi napirend:

S1. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” módosított beruházási alapokmányának elfogadása (95.)pdfS1-95.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 S2. A Városinfo18 Nonprofit Kft. tevékenységévelkapcsolatos egyes döntések meghozatala (96.)pdfS2-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester