MeghívópdfMH1210_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1210_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1210_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-127pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

3. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

KT-126pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt, Urbanitás Kft.

 

4. Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

KT-131pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

5.Döntés klímavészhelyzet kihirdetéséről

KT-143pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester, Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

6. Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata

KT-129pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7. A Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve

KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-138pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Csontváry Kosztka Tivadar u. 2. (Baross u. – Margó Tivadar u. körforgalomnál) címen található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Egyebek

 

MeghívópdfMH1128_kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1128_kt_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1128_KT.pdf

 

Napirendi pontok

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(115.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-115kieg1pdfKT-115kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(119.)   rendkívüli eljárással!        pdfKT-119.pdf               

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-119kieg1pdfKt-119kieg1.pdf

 

3. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2020. január 1. és 2020. december 31. között

(114.)pdfKT-114.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

4. Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal kapcsolatos döntéshozatal

(109.)pdfKT-109.pdf            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

(110.)   rendkívüli eljárással! pdfKT-110.pdf                      

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. A "rabszolgatörvény" kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál történő alkalmazásával kapcsolatos javaslat

(117.) pdfKT-117.pdf 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Döntés pályázattal kapcsolatosan

(113.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-113.pdf                     

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(112.)   rendkívüli eljárással! pdfKT-112.pdf                      

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

(107.)  rendkívüli eljárással! pdfKT-107.pdf                      

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. „Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)”   módosított beruházási alapokmányának elfogadása

(111.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-111.pdf                       

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(116/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!                       

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Felleg utca mentén található 142312, 142320 helyrajzi számú ingatlanok házszám megállapítására hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(108/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!                       

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

13. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések

(118/Z)            Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!            

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14. Döntés Közalapítványokkal kapcsolatban

(120/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

15. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója

(106.)  rendkívüli eljárással!  pdfKT-106.pdf                     

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor

 

16 .Interpellációk

 

17. Kérdések

 

18, Tájékoztatók, bejelentések

-Taj01: Tájékoztatás Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2019. évi környezetvédelmi állapotáról

(121.)  rendkívüli eljárással pdfTaj01-121.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

MeghívópdfMH1126_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1126_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1126_tffb.pdf

 

Napirendi pont: 

1.  A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata

TFFB-29pdfTF-29.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-115pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-115kieg1pdfKT-115kieg1.pdf

 

3. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5. „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.„Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)”   módosított beruházási alapokmányának elfogadása

KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Döntés a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán (Thököly úti-Margó Tivadar utcai Hengersor utcai megállók) tervváltozatairól

TFFB-30pdfTF-30.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

TFFB-30kieg1pdfTF-30kieg1.pdf

 

8. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-116/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. A Budapest XVIII. kerület Felleg utca mentén található 142312, 142320 helyrajzi számú ingatlanok házszám megállapítására hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-108/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata

TFFB-31/Z    Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Tájékoztatás Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2019. évi környezetvédelmi állapotáról

Taj01-121pdfTaj01-121.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

12. Egyebek

 

MeghívópdfMH1030_Kt_alakulo.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1030_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1030.pdf

Napirendi pontok: 

Az ülés helye: Rózsa Művelődési Ház (1181 Budapest, Városház utca 1-3.)

 1. Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatója

 

 2. A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele

 3. Megbízólevelek átadása, esküokmányok aláírása és átvétele

 4. A polgármester eskütétele

 5. Polgármesteri program ismertetése, köszöntő

Szünet

(Az alakuló ülés a szünetet követően a Polgármesteri Hivatal képviselő-testületi termében folytatódik.)

6. Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet módosításáról (101.)pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-101kieg1pdfKT-101kieg1.pdf

 

7. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) Önkormányzati rendelet módosításáról (102.)pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, bizottsági tagok megválasztása, Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagjainak megválasztása, tanácsnokok választása (103.)pdfKT-103.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-103kieg1pdfKT-103kieg1.pdf

 

9. Alpolgármesterek választása (104.)pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-104kieg1pdfKT-104kieg1.pdf

 

10. Tulajdonosi döntések meghozatala önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatban (105/Z) Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 (Az előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.)

 

11. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH0903_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0903_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0903.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1. Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal (94.)pdfKT-94.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István r. ezredes, kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 KT-94kieg1pdfKT-94kieg1.pdf

 

2. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel (96.)pdfKT-96.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

 

3. Egyes sportszervezetek támogatása (97.)pdfKT-97.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Kirják András PBSE elnök, Kapitány István szakosztályvezető, Domokos Ádám MALÉV SC elnök, Kovács Mihály ügyvezető, Banyár László Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgató, Istenes László 1908 SZAC Budapest elnök

 

4. Együttműködési megállapodás módosítása az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal új elektromos töltőállomás létesítése céljából (95.)pdfKT-95.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához (91.)   pdfKT-91.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 KT-91kieg1pdfKT-91kieg1.pdf

 

6. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

(93./Z) Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(92./Z) Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8. Interpellációk

-           „Bírságolás gyakorlata” (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző felé) - júniusi interpelláció ismételt napirendre vétele írásbeli válasz miatt (Int-01valasz)pdfInt-01valasz.pdf

 

9. Kérdések

 

10. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek: 

 

S1. Döntés a 2020. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (S1-98) pdfS1-98.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti ingatlanon lévő teniszpályák és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséhez (S2-99) pdfS2-99.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S3. Sürgősségi előterjesztés a Képviselő-testület 2019. szeptember 3-i ülésére (S3-100) pdfS3-100.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

 

MeghívópdfMH0828_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0828_tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0828_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Együttműködési megállapodás módosítása az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal új elektromos töltőállomás létesítése céljából

 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-95pdfKT-95.pdf

 

2. "Csemete Óvoda kazáncsere és fűtéskorszerűsítés" építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-27pdfTF-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület-használata

TFFB-26/Z   Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Egyebek

 

 

 

H1. Döntés zöldfelületek élő növényzetének mennyiségi és minőségi növeléséről

TFFB-28pdfHK0828_tffb_AN.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

MeghívópdfMH0816rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0816rk_adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0816rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (89/Z)

 

Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

2. Testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötése Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával (90.)pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

MeghívópdfMH0617.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0617_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0617_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve (74.)pdfKT-74.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. „Herrich Károly téren befogadó játszótér fogyatékkal élő és ép gyermekek számára” építés Beruházási alapokmányának elfogadása (78.)pdfKT-78.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” Beruházási alapokmány elfogadása (72.)pdfKT-72.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)” Beruházási alapokmányának elfogadása (79.)pdfKT-79.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban (87.)pdfKT-87.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kt-87kieg1pdfKT-87kieg1.pdf

 

6. Döntés pályázatokkal kapcsolatban (75.)pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

 

7. Döntés meghozatala a Csoda-Bogár Ház Óvodával kapcsolatban (86.)pdfKT-86.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

8. Beszámoló a 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról (85.)pdfKT-85.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Dömötör István alpolgármester, Szarvas Attila alpolgármester

 

9. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítélésről (73/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Az Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának elbírálása (71/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Barnáné Matazsdi Edit

 

11. Bérleti jogviszony helyreállítása (83/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12. A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala (81/Z)

Zárt ülés!       

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés követelésről való lemondás (közterület-használati díj) tárgyában (76/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója (70.)pdfKT-70.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2018. évi működéséről (84.)pdfKT-84.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (77.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

17. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről (82.)pdfKT-82.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

18. Interpellációk

 - Int01.: „Bírságolás gyakorlata” (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző felé)pdfInt-01.pdf

 

19. Kérdések

 

20. Tájékoztatók, bejelentések

 -Taj01.: Tájékoztató a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatosan hozott döntésről (Taj01-80.)pdfTaj01-80.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (88.)pdfS1-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH0612.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0612_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0612_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve

KT-74pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. "Herrich Károly téren befogadó játszótér fogyatékkal élő és ép gyermekek számára” építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-78pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” - Beruházási alapokmány elfogadása

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. „Kondor Béla sétány környezetrendezésének I. ütem (HRSZ: (151164) 151126/56 és 151126/57)” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-79pdfKT-79.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.„Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-91pdfTF-91.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírása társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére

TFFB-92pdfTF-92.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő

 

8. Egyebek

 

 

MeghívópdfMH0516.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0516_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0516.pdf 

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 58kieg1pdfKT-58kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (60.) pdfKT-60.pdf

rendkívüli eljárással

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

60kieg1 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (39.) pdfKT-39.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (59.)pdfKT-59.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (37.)pdfKT-37.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester 

 

6. Nyilatkozat kiadása a Vilmos Endre Sportcentrum területén futócsík építéséhez (49.)pdfKT-49.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

49kieg1pdfKT-49kieg1.pdf

 

7. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáló Kft. Közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (46.) pdfKT-46.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz és használatukhoz kapcsolódóan (53.)pdfKT-53.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

53kieg1pdfKT-53kieg1.pdf

53kieg2pdfKT-53kieg2.pdf

53kieg3pdfKT-53kieg3.pdf

 

9. 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

10. Döntés napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírásáról társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére (64.)pdfKT-64.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő

 

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda, a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda Alapító Okiratának módosítása (54.)pdfKT-54.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12. A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása (36.)pdfKT-36.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester   

 

13. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményi átszervezések véleményezése (63.)pdfKT-63.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

 

14. Kerületünkben emlékhely állítása a kommunizmus áldozatainak tiszteletére (38.)pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

15A Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (43/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Böröczki Zoltánné pályázó

 

16. A Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (44/Z/)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Debreceni Józsefné pályázó

 

17. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (57/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Vecsei Brigitta pályázó

 

18. A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (45/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Németh Jenőné pályázó

 

19. Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása (56/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői álláspályázatok elbírálása (55/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Lipcseyné Horváth Ágnes, Ódor Katalin

 

21. Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról (41/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (52/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. Budapest, XVIII. kerület 140479 hrsz.-ú, természetben a 1188 Budapest, Kisfaludy u. 35/C. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (47/Z.)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója (48.)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Jánosik István c.r. ezredes, kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

25Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelem Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról (50.)pdfKT-50.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 

26. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (61.)pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

27. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2018. évről (42.)pdfKT-42.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

28. Közalapítványok beszámolója (35.)pdfKT-35.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

29. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása (62.)pdfKT-62.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a KFT ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

30. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (65.)pdfKT-65.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Törő Lajos gazdasági igazgató

65kieg1pdfKT-65kieg1.pdf

 

31. A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (66.)pdfKT-66.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Werner Péter vezérigazgató

 

32. Interpellációk

- Int01: „Meddig szennyezhet még az illegális betonüzem?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfInt-01.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

  

- Int02: „Ilyenkor ki a felelős?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselőpdfInt-02.pdf

 

 

33. Kérdések

 

34. Tájékoztatók, bejelentések

 Taj01.: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. évi tevékenységéről (Taj01/40)pdfTaj01-40.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Sürgősségi napirendek:

S1. A Budapest, XVIII. Ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos döntések

(S1-67)pdfS1-67.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Budapest XVIII. Kerület belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása építés kapcsán új beruházási alapokmány elfogadása (S2-68)pdfS2-68.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi éves beszámolójának elfogadása (S3-69)pdfS3-69.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 S3kieg1pdfS3kieg1.pdf