MeghívópdfMH1116_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1116_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1116_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(196.) pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 196kieg1pdfKT-196kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca - Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában) (181.)pdfKT-181.pdf         

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  (182.)pdfKT-182.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

182kieg1pdfKT-182kieg1.pdf 

 182kieg2pdfKT-182kieg2.pdf

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

(199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között  (183.)pdfKT-183.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád kapitányságvezető-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

KT-183kieg1pdfKT-183kieg1.pdf

 

6. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val (184.)pdfKT-184.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

7.  Jobbágyi-Homolya Jenőné eltemettetése (200.)pdfKT-200.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről (185.)pdfKT-185.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban  (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-201kieg1pdfKT-201kieg1.pdf

 

10. Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel

 (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 202kieg1pdfKT-202kieg1.pdf

 

11. A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódó döntés meghozatala (186.)pdfKT-186.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 186kieg1pdfKT-186kieg1.pdf

 

12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 283/2017. (IX.12) számú határozat módosítása  (187.)pdfKT-187.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. A Budapest XVIII. Kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása  (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása a Budapest XVIII. Kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz kapcsolódóan (204.)pdfKT-204.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

17. TAO támogatások átláthatóvá tétele (198.)pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

18. Budapest, XVIII. Kerület 145973 hrsz.-ú, természetben 1182 Budapest, Üllői út 807. szám alatt található, 142.643 m2 nagyságú, kivett udvar és bázisállomással kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (205./Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(A napirendet a Képviselő-testület a 310/2017. (XI.16.) sz. határozata szerint nyílt ülésen tárgyalta.) 

205pdfKT-205.pdf

205kieg1pdfKT-205kieg1.pdf

 

19. Döntés a Budapest, XVIII. Ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról (190./Z)  Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20.Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról  (206./Z)  Zárt ülés! 

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlan értékesítésére vonatkozóan (191/Z)  Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása  (193/Z)       Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

24. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2016. évi    beszámolója  (192.)pdfKT-192.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Interpellációk

    Int-01: Kormányzati egyeztetés a közterületi reklámhordozókról (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-01.pdf

 

-         Int-02:  Régi-új dohánybolt a Gloriett lakótelepen (Fehér Gábor interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-02.pdf

   Int-02valaszpdfInt-02valasz.pdf

 

26. Kérdések

 

27. Tájékoztatók, bejelentések

-          Taj01: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2017. évi nyári életmód táborokról  (194. )pdfKT-194.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

-          Taj02: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról (197.)pdfTaj02-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

 

Sürgősségi napirend:

S1-207: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról döntéspdfS1-207.pdf

MeghívópdfMH1113_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1102rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca - Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában)

KT-181   pdfKT-181.pdf       

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

KT-199pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről

KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban

KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

5, Döntés Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72/B. számú szabályozási terv)

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: 151126/56 és 151126/57)” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-45pdfTF-45.pdf

 Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8,  Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

Taj02-197pdfTaj02-197.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9, Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1102rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, „Mocorgó Óvoda tornaszobával történő bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-42pdfTF-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Egyebek

 

MeghívópdfMH1024rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1024rk_Kt.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1024rk_Kt.pdf

 

Napirendi pont:

1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (180.)pdfKT-180.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

2. A PLER Kézilabdasport Kft-vel kapcsolatban tulajdonosi döntések meghozatala (179/Z)

Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté ügyvezető igazgató

 

3. Tájékoztatók, bejelentések

MeghívópdfMH1009rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1009rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1009rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Döntés „Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési Szabályzata módosítása a Gyömrői út - Csévéző utca – kerülethatár - 156716/2 hrsz.-ú telek - belterület határ - 156725/2 hrsz.-ú telek dél-nyugati határa - belterület határa által határolt terület vonatkozásában” megnevezésű dokumentáció partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények elfogadásáról (110. számú szabályozási terv)

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja alapján megvalósuló tornacsarnok felújításához

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 1183 Budapest, Kossuth tér 2-4. (hrsz.: 155416) szám alatti épület részleges tetőfelújításához

TFFB-40pdfTF-40.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, „Csontváry u. 50. számmal szemben lévő sportpálya felújítása (HRSZ.: 151159/39)” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Egyebek

 

MeghívópdfMH0925rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0925rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0925rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, ”Herrich Károly tér környezetrendezése (HRSZ.: 147759/65” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-35pdfTF-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: 151126/56 és 151126/57)” építés beruházási alapokmányának módosítása elfogadása

TFFB-36pdfTF-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, „Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének 1. üteme, Bírálati terv”, az „Új jelzőlámpás csomópont kialakításának lehetősége az Attila és Vajk utcánál”, valamint a „Szakértői vélemény közúti biztonsági auditor szempontok szerint Ferihegyi repülőtérre vezető út fejlesztésének 1. ütem, Gyömrői úti szakasz és csomópontjainak tanulmányterv szintű kiegészítő vizsgálatára” című dokumentációk tartalmának ismertetése és megvitatása

TFFB-34pdfTF-34.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: BKK Zrt. képviselői, Nádasdy Tamás független közútbiztonsági auditor, Lonberg Építőipari és Szolgáltató Kft. - Linakron Kft. konzorcium képviselője

 

(Amennyiben a tömörített mappa az Ön készülékéről nem nyitható, az anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatal  Főépítészi Irodájában

(1184 Bp., Üllői út 400. II. em,. 224-es Iroda)

1a mellékletzip1a_melleklet.zip

1b mellélkletzip1b_melleklet.zip

2a mellékletzip2a_melleklet.zip

2b mellélkletzip2b_melleklet.zip

3. mellékletpdf3_melleklet.pdf

4.mellékletpdf4_melleklet.pdf

 

4, Egyebek

 

 

MeghívópdfMH170911.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0911_tffb.pdf

 

Napirendik pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1- könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

 

3, Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról

KT-165pdfKT-165.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

5, Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan

KT-159pdfKt-159.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntésekről

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, A Budapest XVIII. kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

8, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-31pdfTF-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Gyöngyvirág Szociális Szolgálat épületének homlokzati és tető felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a XVIII. kerületi játszóterek kényelmi-és higiéniai fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatáról különös tekintettel nyilvánosan használható WC-k, pelenkázó helyiségek létesítésének lehetőségére

TFFB-33pdfTF-33.pdf

Előterjesztő: Petrovai László képviselő

 

 

MeghívópdfMH0912_KT.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli) pdfHK0912_adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJK0912_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (160.)pdfKT-160.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1 - könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (162.)pdfKT-162.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 162kieg1pdfKT-162kieg1.pdf

3. Rendeletalkotás a településkép védelméről (164.)pdfKT-164.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

164kieg2 - kiegészítéspdfKT-164kieg2.pdf

4. Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (155.)pdfKT-155.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról (165.)pdfKT-165.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

165kieg1pdfKT-165kieg1.pdf

6. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébániával (170.)pdfKT-170.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Tampu-Ababei József plébános

 

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával (171.)pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános

 

8. Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (143.)pdfKT-143.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása (168.)pdfKT-168.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

168 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-168kieg1.pdf

 

10. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása (176.) pdfKT-176.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

176 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-176kieg1.pdf

 

11. Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról (161.)pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan (159.) pdfKt-159.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések (167.)pdfKT-167.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

167kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

14. Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről (144.)pdfKT-144.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (157.)pdfKT-157.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása (154.)pdfKT-154.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

17. Az 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára (145.)pdfKT-145.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére ingyenesen történő helyiség biztosításáról szóló 326/2016. (VI.28) számú határozat módosításáról (146.)pdfKT-146.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (172.)pdfKT-172.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

172kieg1pdfKT-172kieg1.pdf

20. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (169)pdfKT-169.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 169 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-169kieg1.pdf

 

21. Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása (173.)pdfKT-173.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22. Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (147.)pdfKT-147.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére (158.)pdfKT-158.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához (148.)pdfKT-148.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

25. Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ) (175.)pdfKT-175.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

 

26. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához (149.)pdfKT-149.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása (150.)pdfKT-150.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba kuratóriumi titkár

 

28. Pihenőpark létesítésének igénye a Gloriett-telep lakóinak részéről (151.)pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

29. Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázat elbírálása (174/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné

KTZ-174_kieg1

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (152/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

31. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (163/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

32.A XVIII. Kerület 156730 hrsz.-ú (Bélatelepi út - Baross utca - Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrész, hasznosítására vonatkozó döntéshozatal (153/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Interpellációk

 

34. Kérdések

- Kérd-01: Makai Tibor képviselő: egy kerületi polgár jelzése alapján: a Béke tér állapota, Béke téren túli terület közlekedése, autóbusz járatainak elégtelensége, a Béke téri orvosi rendelő körüli parkolási lehetőségek, valamint az Üllői út állapotapdfKerd-01.pdf

 Kerd-01válaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kérd-02: Makai Tibor képviselő: kerületi játszóterek és „fekvő rendőrök” helyzete (lakossági megkeresés nyomán)pdfKerd-02.pdf

 

35. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. „Döntés az egyedi állami támogatással önkormányzatunk ingatlanain megvalósuló építési beruházások Alapokmányaival kapcsolatban”

(177.)pdfS1-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Döntés „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” elnevezésű pályázaton való részvételről (178.)pdfS2-178.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye I. rész: 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye II. rész:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

MeghívópdfMH0831rk_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0831rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0831_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (141.)

pdfKT-141m.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

2. Előzetes együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában (137.)pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-137kieg1.pdf

 

3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel (138.)pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

 

 

4. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (139.)pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

 

5. Köznevelési szerződés módosítása fenntartó váltás miatt (140.)pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Fazekasné Kocsis Beáta, Kelemenné Rutkai Szilvia

 

 

6. Tájékoztatók, bejelentések

Taj01: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2017. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról, valamint átruházott hatáskörben hozott döntésekről pdfTaj-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

Sürgösségi előterjesztés:

S1. Döntés temetkezési emlékhely kialakításával kapcsolatosan (142.) pdfS1-142.pdf

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egrs Zoltán PSK elnök

 

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0713rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0713rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0713rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. "Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.)  - II. ütem" beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-30pdfTF-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Egyebek

 

 

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés