MeghívópdfMH0513.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0513_tffbAN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0513_tffbAN.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

KT-58pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 58kieg1pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-60pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 60kieg1pdfKT-60kieg1.pdf

3.Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-59pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírásáról társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére

KT-64pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő

 

5. „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-18pdfTF-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. „Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadásra

TFFB-17pdfTF-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Budapest Főváros XVIII. kerület (151126/48) hrsz.-ú közterület egy részének autómosó céljára történő használata

TFFB-19pdfTF-19.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz.-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-14pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Magyar Posta Zrt. által Budapest XVIII. kerületben üzemeltetett levélgyűjtő szekrények közterület-használata

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca (152178) hrsz.-ú közterületen lévő épület közterület-használata

TFFB-20pdfTF-20.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi szám alatt közterület egy részének közösségi kertként történő használata

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Budapest XVIII. kerület (155753) hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Tóth Árpád utcában lévő közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati engedélye

TFFB-21pdfTF-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Budapest Főváros XVIII. kerület Bartók Lajos utca 3-7. számú társasház előtti (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata

TFFB-22pdfTF-22.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról

TFFB-16/Z    Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17.Egyebek

 

MeghívópdfMH0430rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0430rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0430rk_KT.pdf

 

Napirendi pont:

1. Bírósági ülnökök megválasztása (34/Z)

 

Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMh0425rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0425rk_tffb.pdf

 

 

Napirendi pontok

1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

 

TFFB-11pdfTFFB-11.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2. Egyebek

 

MeghívópdfMH0411rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0411rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0411rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Budapest XVIII. kerület Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén és a környező utcákban parkoló kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

TFFB-06pdfTF-06.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2. „Hét vezér téren multifunkcionális sportpálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-07pdfTF-07.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3."Herrich Károly téren játszótér építése I. ütem" - beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-08pdfTF-08.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Havanna u. 54-62. számú társasházak mellett lévő játszótér felújítási munkálatai" - beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-09pdfTF-09.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester           

 

5 Napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírása

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő       

 

6. Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1213.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1213_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1213_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről (200.)pdfKT-200.pdf

 rendkívüli eljárással!

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200kieg2pdfKT-200kieg2.pdf

KT-200kieg3pdfKT-200kieg3.pdf

KT-200kieg4pdfKT-200kieg4.pdf

KT-200kieg5 pdfKT-200kieg5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


4. A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2019. január 1. és 2019. december 31. között (187.)pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

6. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása (198.)pdfKT-198.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása (196.)pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

 

10. Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez (191.)pdfKT-191.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére (193.)pdfKT-193.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása (205.)pdfKT-205.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 14Döntés pályázattal kapcsolatban (197.)pdfKT-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 15. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez (206.)pdfKT-206.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata (204/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat

megadásáról (190/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok (194/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (192.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

21Interpellációk

Int01: Petrovai László interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez: "Lőrinci Sportcsarnok sportburkolata” (Int01)pdfInt-01.pdf

  

 22. Kérdések

 

 23. Tájékoztatók, bejelentések

 - Polgármesteri tájékoztatópdfpolg_beszamolo.pdf

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Kőrös Péter önkormányzati képviselő sürgősségi előterjesztése (207.)pdfS1-207.pdf

Előterjesztős: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

S2. Csatlakozás a dohányboltok működésével kapcsolatos jogszabály-módosítás kezdeményezéséhez (208.)pdfS2-208.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Lőrinci Sportcsarnok névváltoztatása (209.)pdfS3-209.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. Utcák térítésmentes tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (210.)pdfS4-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH1212_tffb.pdf

Határozat-kívonatpdfHK1212.pdf

JegyzőkönyvpdfJk1212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

 

KT-200pdfKT-200.pdf

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1.pdf

KT-200kieg2 pdfKT-200kieg2.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terve

KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve

KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

 

5. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása 

KT-199pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Döntés pályázattal kapcsolatban

KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez

KT-206pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

9. "Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-42pdfTF-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon

TFFB-41pdfTF-41.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. Kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

12. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata

KTZ-204 Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Egyebek

 

MeghívópdfMH_tffb1113.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1113_tffb_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1113_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Döntés pályázattal kapcsolatban

 

KT-181pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 2. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés

KT-157, 157/kieg1, 157/kieg2

pdfKT-157.pdf

pdfKT-157kieg1.pdf

pdfKT-157kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 3. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos módosításával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az arra adott válasz elfogadásáról

TFFB-40pdfTF-40.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. "Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-36pdfTF-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

KT-185pdfTaj-01-185.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9. Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1115.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1115_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1115_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (166.)pdfKT-166.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (167.)pdfKT-167.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 KT-167kieg1pdfKT167kieg1.pdf

 

3. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val (177.)pdfKT-177.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

4. Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal (178.)pdfKT-178.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, mb. kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

5. Döntés pályázattal kapcsolatban (181.)pdfKT-181.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (2018. szeptember 13-i ülésre kiküldött, 289/2018. (IX. 13.) határozattal elnapolt napirend) (157., 157/kieg1, 157/kieg2)

pdfKT-157.pdf

pdfKT-157kieg1.pdf

pdfKT-157kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (168.)pdfKT-168.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Az 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés (169.)pdfKT-169.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-169kieg1pdfKT-169kieg1.pdf

 

9. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan (170.)pdfKT-170.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (171.)pdfKT-171.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

KT-171kieg1pdfKT-171kieg1.pdf

 

11. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés (172.)pdfKT-172.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése (179.)pdfKT-179.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán elnök

 

13. Sportrendezvények 2019. (173.)pdfKT-173.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. GESZ vezetői pályázatának elbírálása (174.)pdfKT-174.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

 

15.Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről (182./Z)

Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés közalapítványokkal kapcsolatban (184./Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

 

17. Döntés követelésről lemondásról (180/Z.)

Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója (175.)pdfKT-175.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

19. Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtevében meghatározott feladatok végrehajtásáról (176.)pdfKT-176.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

20. Interpellációk

- Int01: Kőrös Péter és Somody László képviselők 2018. szeptember 10-én benyújtott interpellációja Dömötör István alpolgármester felé (Int-01)pdfInt-01.pdf

 

- Int02: Városgazda Nonprofit Zrt. feladat ellátási anomáliái (Int-02)pdfInt-02.pdf

(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

           

- Int03: Fáy utcai fejlesztés sürgősségének oka (Int-03)pdfInt-03.pdf

 (Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 

21. Kérdések

 

- Kerd01: A Péterhalmi-erdő 100 %-os állami tulajdonból, önkormányzati tulajdonba kérése (Kerd-01)pdfKerd-01.pdf

(Makai Tibor képviselő kérdése)

 

 

22. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról (Taj01-185.)pdfTaj-01-185.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

MeghívópdfMH1031rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1031rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1031rk.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1. Egészséges Budapest Program pályázat (163.)pdfKT-163.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Simon Balázs gazdasági igazgató (Egészségügyi Szolgálat)

2. Döntés a „Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban (164.)

pdfKT-164.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft-vel (165.)pdfKT-165.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Stájer István áruházigazgató

4. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH_tffb1009rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1009rk.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1009rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. "Ültetvény utca (Dózsa György út - 625. u. közötti szakasz) (142732) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-35pdfTF-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester