Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. augusztus 29-én (csütörtök) 17:00 órakor  tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0829_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0829_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0829_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal Kt-94  pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István r. ezredes, kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához Kt-91

 pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. június 11-én (kedd) 15:30 órakor

tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0611_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat:pdfHK0611_PEB.pdf

 

JegyzőkönyvpdfJKV0611_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve Kt-74  pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-75 pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) A "Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2018. évi működéséről Kt-84 pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről Kt-82 pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

5.) Tájékoztatás a 2019. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-8 pdfPEB-8.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

6.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2018. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-9 pdfPEB-9.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

7.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. május 13-án (hétfő) 18:00 órakor  tartandó ülése

 

Mehívó: pdfMH0513_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0513_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0513_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról Kt-58  pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-58kieg1 pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-60 pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-60kieg1 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2018. évről Kt-42 pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása Kt-62 pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, Simon Balázs

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-65  pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Törő Lajos gazdasági igazgató

 

6.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-66 pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 

7.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2018. évi szolgáltatásáról Peb-6pdfPEB-6.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

8.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-5 pdfPEB-5.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. Kerületi intézményvezetője

 

9.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzése Peb-7 pdfPEB-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. április 25-én (csütörtök) 16:45 órakor

tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0425_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0425_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0425_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban Peb-4 pdfPEB-4.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. március 27-én (szerda) 17:00 órakor  tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0327_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0327_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0327_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása Peb-3 pdfPeb-3.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. február 18-án (hétfő) 16:30 órakor  tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0218_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0218_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0218_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-22 pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-14 pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-15 pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban Kt-30 pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Előzetes jóváhagyás a 2020. és 2021. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről Kt-31 pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásról felhasználásáról Kt-26 pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

8.) A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kötendő tagi kölcsön szerződés jóváhagyása Peb-2 pdfPEB-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. január 21-én (hétfő) 17:30 órakor  tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0121_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0121_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0121_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése Peb-1 pdfPeb-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. december 11-én (kedd) 16:30 órakor

tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1211_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1211_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1211_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200 pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve Kt-202 pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197 pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása Kt-189 pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére Peb-14 pdfPEB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

6.) Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-15 pdfPEB-15.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Egyebek

 

 

 

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. november 26-án (hétfő) 17:30 órakor

tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH1126_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1126_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1126_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítása Peb-13 pdfPEB-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. november 12-én (hétfő) 18:00 órakor  tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1112_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1112_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1112_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-166 pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-177 pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű.őrnagy, XIX. Ker. HTP parancsnoka

 

3.) Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal Kt-178 pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c.r. ezredes, mb. kapitányságvezető- BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181 pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) GESZ vezetői pályázatának elbírálása Kt-174 pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

 

6.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

H-1.) Helyszíni kiosztású anyag:

 

Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-167 pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

7.) Egyebek