A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. december 10-i (kedd) 9 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1210_PVO.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1210_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1210_pvö.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-136 pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

2.) Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról KT-131 pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

3.) A Képviselő-testület 2020 I. féléves munkaterve KT-137 pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4.) Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-124 pdfKT-124.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Timárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

5.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság új elnök választása, valamint szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítása KT-135/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Tóth Kálmán elnök, Kardos Gábor tag, dr. Heilauf Zsuzsanna tag, Pándy Tamás tag, Frank Gabriella

6.) Egyebek

 

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. november 26-i (kedd) ülése

 

MeghívópdfPVÖ-09.pdf

HatározatkivonatpdfHKV1126_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1126_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat ügyrendjének felülvizsgálata PVÖ-09pdfPVÖ-09.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-115pdfKT-115.pdf 

KT-115/kieg.1.pdfKT-115kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 3.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4.) „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család – és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építési Beruházási alapokmány módosításának elfogadása KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

5.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-106pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

6.) Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 2019. évi környezetvédelmi állapotáról Taj01-121pdfTaj01-121.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

7.) Egyebek

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. augusztus 28-i (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0828_PVO.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0828_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0828_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A 1188 Budapest, Ady E. u. 86. szám alatti ingatlan (hrsz. 140660) 618 m2 nagyságú telekrészének megvásárlására vonatkozó döntéshozatal, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadása ezen telekrész és a 140661, illetve 140662 hrsz.-ú ingatlanok telekegyesítési eljárásának lefolytatásához. PVÖ-08/Z ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. július 22-i (hétfő) rendkívüli ülése 09:00 órai kezdettel

 

Meghívó pdfMH_0722PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHKV0722_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0722_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Javaslattétel a Budapest, XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyására. PVÖ-07 pdfPVO-07.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2.) Egyebek

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. június 11-i (kedd) ülése, 17:30 órai kezdettel

 

Meghívó pdfMH_0611PVO.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0611_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0611_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve. KT-74 pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről. KT-82 pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 3.) A Nemes utca forgalomtechnikai felülvizsgálata. PVÖ-05 pdfPVO-05.pdf

Előterjesztő: Pándy Tamás PVÖ-alelnök

 4.) A Nemes utca és a Póth Irén utca sarkán lévő telken gépkocsiparkoló kiépítése. PVÖ-06 pdfPVO-06.pdf

Előterjesztő: Pándy Tamás PVÖ-alelnök

 5.) Egyebek

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. május 29-i (szerda) rendkívüli ülése 16:30 órai kezdettel

 

Meghívó pdfMH0529_PVO.pdf

Határozat-kivonat pdfHKV0529_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0529_PVO.pdf

 

1.) Javaslattétel a Budapest, XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyására. PVÖ-04 pdfPVO-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

 

2.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. május 14-i (kedd) 10:00 órakor tartandó ülése

 

MeghívópdfMH0514_PVO.pdf

Határozat-kivonatpdfHKV0514_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0514_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. KT-58pdfKT-58.pdf

KT-58kieg1.pdfKT-58kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-60pdfKT-60.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-60kieg1.pdfKT-60kieg1.pdf

3.) „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-02pdfPVÖ-02.pdf

4.) „ Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai" beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-03pdfPVÖ-03.pdf

5.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. február 20-i (szerda) 08:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0220_PVO.pdf

Határozat-kivonat pdfHKV0220_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0220_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-22 pdfKT-22.pdf
KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés. KT-12 pdfKT-12.pdf

 

3.) Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés. KT-10 pdfKT-10.pdf

4.) Földút útépítések beruházási alapokmánya. KT-16 pdfKT-16.pdf

5.) „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése" Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-29 pdfKT-29.pdf

6.) "Pestszentimrei Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése" Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-19 pdfKT-19.pdf

7.) Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata. KT-20 pdfKT-20.pdf

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

9.) „Budapest Főváros XVIII. Kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” - Beruházási alapokmányának jóváhagyásra javaslata. PVÖ-01       pdfPVO-01.pdf

10.) Egyebek

 

 

 

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. december 11-i (kedd) 09:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1211_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHKV_1211PVÖ.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1211_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről. KT-200 pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve. KT-202 pdfKT-202.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása. KT-198 pdfKT-198.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-196 pdfKT-196.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. november 13-i (kedd) 9 óra 30 perckor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH_1113PVO.pdf

Határozat-kivonat pdfHKV1113_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés pályázattal kapcsolatban. KT-181 pdfKT-181.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója. KT-175 pdfKT-175.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

3.) Egyebek