A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. február 20-i (szerda) 08:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0220_PVO.pdf

Határozat-kivonat pdfHKV0220_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0220_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-22 pdfKT-22.pdf
KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés. KT-12 pdfKT-12.pdf

 

3.) Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés. KT-10 pdfKT-10.pdf

4.) Földút útépítések beruházási alapokmánya. KT-16 pdfKT-16.pdf

5.) „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése" Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-29 pdfKT-29.pdf

6.) "Pestszentimrei Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése" Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-19 pdfKT-19.pdf

7.) Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata. KT-20 pdfKT-20.pdf

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

9.) „Budapest Főváros XVIII. Kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” - Beruházási alapokmányának jóváhagyásra javaslata. PVÖ-01       pdfPVO-01.pdf

10.) Egyebek

 

 

 

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. december 11-i (kedd) 09:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1211_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHKV_1211PVÖ.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1211_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről. KT-200 pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve. KT-202 pdfKT-202.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása. KT-198 pdfKT-198.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-196 pdfKT-196.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. november 13-i (kedd) 9 óra 30 perckor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH_1113PVO.pdf

Határozat-kivonat pdfHKV1113_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés pályázattal kapcsolatban. KT-181 pdfKT-181.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója. KT-175 pdfKT-175.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

3.) Egyebek

 

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. október 9-én (kedd) 18 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1009_PVO.pdf

Határozatkivonat 

Jegyzőkönyv pdfJKV1009_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. PVÖ-06 pdfPVO-06.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) „Ültetvény utca (Dózsa György út – 625. utca közötti szakasz) (142732) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-07             pdfPVO-07.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Egyebek

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. szeptember 12-i (szerda) 9:30 órakor tartandó ülése

 

MeghívópdfMH0912_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHKV0912_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0912_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-151pdfKT-151.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére. KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. június 12-i (kedd) 17 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0612_PVO.pdf

Határozatkivonat

Jegyzőkönyv pdfJKV0612_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve. KT-118 pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről. KT-117 pdfKT-117.pdf

Kieg.: pdfKT-117kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi adóztatási feladatainak végrehajtásáról. KT-106 pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

4.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. május 28-i ülése

 

Meghívó pdfMH_0528_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0528_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0528_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. KT-75 pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 Könyvvizsgálói jelentéspdfKT-75kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-73 pdfKT-73.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Könyvvizsgálói jelentéspdfKT-73kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv). KT-83 pdfKT-83.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-61 pdfKT-61.pdf

Kiegészítés: pdfKT-61kieg1.pdf

Mellékletek:

pdfKT-61_1melleklet.pdf

pdfKT-61_2melleklet.pdf

pdfKT-61_3melleklet.pdf

pdfKT-61_4melleklet.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Szélső utca 54-58. számú ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft bázisállomás elhelyezése tárgyában. Zárt ülés! KT-64/Z

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a Magyar Kézilabda Szövetség által a Budapest XVIII. Kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (Hrsz.:142837) létesítendő rekortán pálya építéséhez. PVÖ-04 pdfPVÖ-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz. PVÖ-05 pdfPVO-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. április 25-i (szerda) rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0425_PVÖ.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0425_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztatás a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 5/2018. (II.13.) számú PVÖ határozatával kapcsolatos tanulmánytervről. PVÖ-02 pdfPVO-O2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott vendégek: Komlós András (beruházó részéről), Selényi György Árpád (tervező), Petrovai László (tervtanácsi tag)

 

2.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+R parkoló megépítéséhez, valamint víz- és csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz. PVÖ-03 pdfPVO-03.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. február 13-i (kedd) 09:30 órai kezdettel tartandó ülése

 

Meghívó pdfMH0213_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHK0213_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0213_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-30 pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-17 pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) "Ady Endre utca (a Törvény u.-Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-01 pdfPVO-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású előterjesztések:

H1.) Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről. KT-18 pdfKT-18.pdf

H2.) Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról. KT-21  pdfKT-21.pdf 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. december 6-i (szerda) ülése

 

Meghívó

pdfMH20171206_PVO.pdf

Határozat-kivonat

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1206_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről. KT-220
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve. KT-224
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-224.pdf

 

3.) Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában. KT-222
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-222.pdf

 

4.) A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata. KT-212
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit és Marton Attiláné intézményvezetők

pdfKT-212.pdf

 

5.) . Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből . Zárt ülés. KT-218/Z
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

 

6.) Egyebek