2011. évi rendelek

Írta:  2015.09.12.

1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Letöltés

 

2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Letöltés

 

4/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

37/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelettel, 25/2010. (VII.13.) önkormányzati rendelettel, módosított 6/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló

8/2010. (III.01.) önkormányzati rendelettel, 11/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 69/2006.(XI. 28.) önkormányzati rendelettel, 23/2004.(V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 13/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel, 45/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 42/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelettel, 8/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 12/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel módosított

12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

8/2011. (IV. 05.) sz. önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 5/2009. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelet A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

10/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a 2010. évi zárszámadásról

Letöltés

 

11/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról

Letöltés

 

12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról

Letöltés

 

13/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 39/2010. (XI.23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 14/2010. (III.19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

14/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló 27/2006 (V. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

16/2011. (V.03.) Önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről (Budapest XVIII. kerület, Határ út – Orgonafüzér utca – Égerfa utca – Platánliget utca – Alacskai út – (156 080) hrsz-ú út által határolt területre)

Letöltés

 

17/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

Letöltés

 

20/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

21/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


22/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés

23/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

25/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet Budapest XVIII. kerület Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


26/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


28/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés


29/2011.
(IX.20.) önkormányzati rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


30/2011. (IX.20.)önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.)önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


31/2011.
(IX.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések,
hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

32/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról
Letöltés

33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

34/2011.(X.13.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 33/2011.(IX.20.) sz. rendelettel módosított 19/2011.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

35/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet egyes településrendezési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

36/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


37/2011. (XI.15.)
önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Letöltés


38/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


39/2011. (XII.20.)
önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

40/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a helyi adóról

Letöltés

 

42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

pdf2011R042_szmsz.pdf

 

43/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

 

44/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

45/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

46/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Letöltés

Letöltésmelléklet

47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés