2012. évi rendeletek

Írta:  2015.09.12.

1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés mellékletek

 

2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Letöltés


3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés4/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a kerületi egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi

támogatásának rendjéről szóló 56/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Letöltés

Letöltés mellékletek

 

7/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

 

8/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

10/2012. (III.13) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és a térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

 

12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés 6. melléklet
Letöltés 2. melléklet

 

14/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Letöltés

16/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés 1. melléklet
Letöltés 2-3.melléklet


17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

Letöltés18/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

Letöltés

Letöltés melléklet


19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő
társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről
és pályázati eljárás rendjéről

Letöltés

Letöltés 1. melléklet
Letöltés 2. melléklet


20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető
pénzügyi támogatásának rendjéről

Letöltés21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító
helyi rendeletek módosításáról

Letöltés

 

22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló
19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

23/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet


24/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a 2011. évi zárszámadásról

Letöltés

Letöltés melléklet25/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


26/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló 26/2007. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


27/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet az egyes ingatlanokkal kapcsolatos támogatások tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek módosításáról

Letöltés


28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről

Letöltés

 

29/2012. (VI. 07.) önkormányzatirendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006.(V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól
Letöltés31/2012. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

Letöltés melléklet


32/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő
társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás
feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


33/2012. VII. 12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

34/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés35/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, 28/2003. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
36/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az átszervezésekből és jogszabályváltozásokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés


37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Letöltés38/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés39/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrin - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

40/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 


41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


5. melléklet

Letöltés


42/2012. X. 02.) önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló

28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés43/2012. (IX. 28) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről

Letöltés

 


44/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


45/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


46/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


47/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról

Letöltés


48/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

Letöltés

49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok és a Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről
Letöltés

50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés


51/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés52/2012. (X. 12.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyánk egyes kérdéseiről szóló 15/2012. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


53/2012. (X.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 


54/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


55/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

melléklet

Letöltés


56/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

melléklet
Letöltés


57/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

58/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

59/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásokról szóló 4/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


60/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

61/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 44/2011 (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


62/2012. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI.07.) sz. rendelet hatályon kívül helysezéséről
Letöltés


63/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) számú rendelet módosításáról

Letöltés


64/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


65/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról

Letöltés66/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az új kerületi Sportrendelet elfogadásaáról

Letöltés67/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés68/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

69/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól

Letöltés70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

Letöltés


71/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településképi véleményezési eljárásról

Letöltés72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településképi bejelentési eljárásról

Letöltés73/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mdosításáról
Letöltés


74/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

75/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásról

Letöltés76/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés