Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 14 február 2019

A Képviselő-testület 2019. február 21-i (csütörtök, 8.00 óra) ülése

MeghívópdfMH0221.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0221AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0221_test.pdf

 

Napirendi pontok: 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (22.)pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (08.)pdfKT-08.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (01.)pdfKT-01.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről (02.)pdfKT-02.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Döntés a Budapest XVIII. kerület Teleki utca 4. szám alatti parkolóban parkolóhely haszonkölcsönbe adásáról Városrehabilitáció18 Zrt. részére (07.)pdfKT-07.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (05.)pdfKT-05.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Korábban ingyenes használatba adott eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala részére (25.)pdfKT-25.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10./ Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (10.)pdfKT-10.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő 155447/21 hrsz.-ú ingatlan kedvezményes bérbe adása az Old Motors Sport Club Egyesület részére (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13./ Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14./ Földút útépítések beruházási alapokmánya (16.)pdfKT-16.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” - Beruházási alapokmányának elfogadása (29.)pdfKT-29.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

16./ „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása (19.)pdfKT-19.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata (20.)pdfKT-20.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása (23.)pdfKT-23.pdf

KT-23kieg1pdfKT-23kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

19./ Támogatással kapcsolatos döntés meghozatala (21.)pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

KT-28kieg1 pdfKT-28kieg1.pdf

KT-28kieg2pdfKT-28kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

21./ Döntés napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatról (27.)pdfKT-27.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő

22./ Előzetes jóváhagyás a 2020. és 2021. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről (31.)pdfKT-31.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

23./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése (32.)pdfKT-32.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

24./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítványa Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára

Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítványa - Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

25./ Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István

26./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 2 óvoda Alapító Okiratának módosítása (06.)pdfKT-06.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

27./ A rabszolgatörvény alkalmazásának kerületi tulajdonban lévő vállalatoknál történő alkalmazásának tilalma (03.)pdfKT-03.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter, Fehér Gábor képviselők

28./ Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek (04.)pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

29./ Döntés állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes átvételéről (09/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

30./ Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról (24./Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

31./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról (26.)pdfKT-26.pdf

KT-26kieg1pdfKT-26kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

32./ Interpellációk

33./ Kérdések

34./ Tájékoztatók, bejelentések

 -.Taj01.: Tájékoztatás a 2018. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról (18.)pdfKT-18.pdf

   Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

S1: Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre S1-33pdfS1-33.pdf

Előterjesztő: Somody László

 

Kategória: 2019 február

a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2019. február 18-i ülése

 

Meghívó pdfMh0218_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHk0218_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJk0218_tffb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-22. pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-08. pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés

KT-12. pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.Földút útépítések beruházási alapokmánya

KT-16. pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.„A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-29. pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6.„Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-19. pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata

KT-20. pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-28. pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9.Döntés napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatról

KT-27. pdfKT-27.pdf

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester és Csabafi Róbert képviselő

10.Budapest XVIII. kerület Martinovics tér 1. sz. alatti (154135/1) hrsz.-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata

TFFB-02. pdfTF-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11. Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 47-49. sz. ingatlan melletti (152310/2) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-01. pdfTF-1.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12.„Budapest Főváros XVIII. kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-04. pdfTF-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13.„Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-05. pdfTF-5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14.„Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.) park felújítás” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-03. pdfTF-3.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15.Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról

KTZ-24. Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16. Egyebek

 

H1: Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre S1-33

Előterjesztő: Somody László

pdfS1-33.pdf

 

 

Kategória: 2019 február

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 20-i ülése

 

Meghívó pdfMh20190220_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190220_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190220_TUK.pdf

  

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-14.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-14.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-15.pdf

4.) Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében KT-08.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-08.pdf

5.) Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-01.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-01.pdf

6.) A kisebb formai hibákkal elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése - zárt ülés

Előterjesztő: Makai Tibor, a bizottság elnöke

7.) Egyebek

 

Kategória: 2019 február

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. február 20-án (szerdán) 9.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0220_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0220_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0220_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban

KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése KT-32pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

5./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány – Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára; Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítványa – Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

6./ Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István

7./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 2 óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-06pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

8./ A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda, a Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda, a Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda és a Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

9./ 2019. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete

OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10./ SOFI sportkör kérelme OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Pál-Horváth Rita

11./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tadissi Yves Martial és Pataki Krisztián

12./ Március 15-ei ünnepség szónokának kijelölése OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

13./ Közművelődési intézmények 2019. évi munkatervének elfogadása OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Varga Ferenc, Heilauf Zsuzsanna

14./ Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-8pdfOKSIB-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2018. évi teljesítéséről OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó 3. számú régió igazgató, Dalotti Tibor, Vörös Árpád

16./ Javaslat a kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálásához

OKSIB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruház igazgató

17./ Egyebek

 

Kategória: 2019 február

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. február 18-án (hétfő) 16:30 órakor  tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0218_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0218_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0218_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-22 pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-14 pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-15 pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban Kt-30 pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Előzetes jóváhagyás a 2020. és 2021. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről Kt-31 pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásról felhasználásáról Kt-26 pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

8.) A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kötendő tagi kölcsön szerződés jóváhagyása Peb-2 pdfPEB-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9.) Egyebek

 

Kategória: 2019 február

Tulajdonosi Bizottság 2019. február 19-i (kedd) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0219_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0219_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0219_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-22

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf

 KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről Kt-02

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-02.pdf

 

3.) Döntés Budapest XVIII. kerület Teleki utca 4. szám alatti parkolóban parkolóhely haszonkölcsön adásáról Városrehabilitáció18 Zrt. részére Kt-07

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-07.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-05

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-05.pdf

 

5.) Korábban ingyenes használatba adott eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala részére Kt-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-25.pdf

 

6.) Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés Kt-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-10.pdf

 

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 155447/21 hrsz-ú ingatlan kedvezményes bérbe adása az Old Motors Sport Club Egyesület részére Kt-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-11.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban Kt-30

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-30.pdf

 

9.) Földút útépítések beruházási alapokmánya Kt-16

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-16.pdf

 

10.) „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-29

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-29.pdf

 

11.) „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-19

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-19.pdf

 

12.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-23.pdf

KT-23kieg1pdfKT-23kieg1.pdf 

13.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-28.pdf

 

14.) Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról Kt-13

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István elnök

pdfKT-13.pdf

 

15.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról Kt-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-26.pdf

 KT-26kieg1pdfKT-26kieg1.pdf

16.) „Budapest XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.) park felújítása” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-8

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-8.pdf

 

17.) „Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-10.pdf

 

18.) „Budapest Főváros XVIII. kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-9.pdf

 

19.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről Tul-2

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-2.pdf

 

20.) Budapest XVIII. kerület Martinovics tér 1. sz. alatti (154135/1) hrsz-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata Tul-6

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-6.pdf

 

21.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 47-49. sz. ingatlan melletti (152310/2) hrsz-ú közterület használata Tul-5

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-5.pdf

 

22.) Döntés állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes átvételéről Kt-09/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

23.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról Kt-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

24.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-7/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-3/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-4/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Egyebek

 

Kategória: 2019 február

A Népjóléti Bizottság 2019. február 19-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0219_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0219_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0219_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2018. (II.01.)önkormányzati rendelet módosításáról KT-14pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről KT-02pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-1pdfNB-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi munkaterve NB-10pdfNB-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-11pdfNB-11.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Hozzájárulás Dr. Szilvási Ildikó felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szilvási Ildikó

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-4/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ 2018. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása

NB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Egyebek

 

Kategória: 2019 február

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. február 20-i (szerda) 08:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0220_PVO.pdf

Határozat-kivonat pdfHKV0220_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0220_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-22 pdfKT-22.pdf
KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés. KT-12 pdfKT-12.pdf

 

3.) Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés. KT-10 pdfKT-10.pdf

4.) Földút útépítések beruházási alapokmánya. KT-16 pdfKT-16.pdf

5.) „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése" Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-29 pdfKT-29.pdf

6.) "Pestszentimrei Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése" Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-19 pdfKT-19.pdf

7.) Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata. KT-20 pdfKT-20.pdf

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

9.) „Budapest Főváros XVIII. Kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” - Beruházási alapokmányának jóváhagyásra javaslata. PVÖ-01       pdfPVO-01.pdf

10.) Egyebek

 

 

 

 

 

Kategória: 2019 február

Forgalomtechnikai változásokra van szükség a Bókaytelepen.

Kategória: Önkormányzat

A tavasz, a nyár a biciklilopások szezonja. Február 20-tól minden hónapban egy napon a rendőr-kapitányságon regisztrálhatnak a bringások a BikeSafe programba.

Kategória: Közélet