Elemek szűrése dátum szerint: péntek, 18 szeptember 2020

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. szeptember 21-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200921_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200921_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200921_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért–Fiatalokért”    Közalapítvány 2019. évi beszámolója

ILB-20pdfILB-20.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Diráné Huszár Gertrúd

3./ Helyi kitüntetések adományozása a  Szociális Munka napja alkalmából

KT-101/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4./ Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban

KTZ-120 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában

ILB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester  

6./ A szociálisan bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-25/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7./ A költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-23/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

8./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása

ILB-24/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

9./ A lakásügyi hátralékkal rendelkező bérlők bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása 

ILB-21/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

10./ Egyebek

H1./ Krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek elbírálása ILB-26/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

Kategória: 2020. szeptember

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. szeptember 22-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200922_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200922_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200922_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a pénzügyi támogatással kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról KT-104pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

3./ Döntés a Malév SC és a Pestszentimrei Sport Kör létesítményhasználatának támogatásáról

KT-125pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály (Malév SC ügyvezető), Egry Zoltán (Pestszentimrei Sport Kör elnöke)

4./ Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel

KT-100pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházvezető

5./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

6./ A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei intézményvezetői álláspályázat elbírálása

KT-98/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Máté Zsuzsa

7./ Egyebek

 

Kategória: 2020. szeptember

MeghívópdfMH0924_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0924_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0924_KT_AN.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(110.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

110kieg1pdfKT-110kieg1.pdf

110kieg2 pdfKT-110kieg2.pdf

 

 

2. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(99.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

(109.) rendkívüli eljárással!pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

109/kieg1. pdfKT-109kieg1.pdf

 

4. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(115.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(121)   rendkívüli eljárással!pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. Rendeletalkotás a pénzügyi támogatással kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

(104.) rendkívüli eljárással!pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

7. Döntés a 2021. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

(96.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés a Pannon Menza Kft. kérelmével kapcsolatban

(119.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása

(113.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Saska Imre - a Kft ügyvezetője

 

113kieg1pdfKT-113kieg1.pdf

 

10. Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása

(105.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

(102.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val

(123.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

13. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása

(118.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14. Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében

(107.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

(116.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. Döntés LIFE pályázatokkal kapcsolatosan

(106.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

17. Döntés a Malév SC és a Pestszentimrei Sport Kör létesítményhasználatának támogatásáról

(125.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály MALÉV SC ügyvezető, Egry Zoltán (PSK elnöke)

 

18. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel

(100.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Stájer István, áruházigazgató

 

19. Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

(122.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Kovács Péter polgármester – Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás elnöke, Oláh Csaba – intézményvezető

 

20 Javaslat az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítására

(97.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-97.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

21. 1184. Budapest, Dolgozó út 12. szám alatt orvosi rendelő térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló döntés

(108.) rendkívüli eljárással!pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22. Előzetes jóváhagyás a 2022. és 2023. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzésről

(111/Z.)           Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

23. Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának mérsékelésére vonatkozó kérelem elbírálása

(117/Z)           Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 111/Zkieg1

 

24.Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan egy részének hasznosításra

(124./Z)          Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25. A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei intézményvezetői álláspályázat elbírálása

(98/Z) Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Máté Zsuzsanna

 

26. Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

(103/Z.)          Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

27. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka napja alkalmából

(101/Z)           Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

28. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest. Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről

(126/Z)           Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

(112./Z)           Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30. Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban

(120/Z)           Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

31.Interpellációk

 

32. Kérdések

 

33. Tájékoztatók, bejelentések

-          Taj01: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2019. évi tevékenységéről

            (Taj01-114.)   rendkívüli eljárással!pdfTaj01-114.pdf

            Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

            Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Sürgősségi napirend:

 

S1. A Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium támogatási szerződésének módosítása

(S1-127.) pdfS1-127.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

 

Kategória: 2020. szeptember

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. szeptember 21-én, hétfőn 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200921_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200921_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200921_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása

ESzB-11pdfESzB-11.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervéről

ESzB-9pdfESzB-9.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

5./ Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

KT-103/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – ügyvezető igazgató, Simon Balázs – gazdasági igazgató

 

6./ Helyi kitüntetések adományozása a  Szociális Munka napja alkalmából

KT-101/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2019. évi tevékenységéről

Táj.01-114pdfTaj01-114.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

8./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről

ESzB-10/Z

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

9./ Egyebek

 

Kategória: 2020. szeptember

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. szeptember 23-i (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200923_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200923_TÜK_AN.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200923_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110. pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99. pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-109. pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-115. pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-121. pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Rendeletalkotás a pénzügyi támogatással kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KT-104. pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

7.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

KT-101/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

9.) Egyebek

 

Kategória: 2020. szeptember

MeghívópdfMH0923.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0923_peb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0923_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a 2021. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a Pannon Menza Kft. kérelmével kapcsolatban

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 113kieg1pdfKT-113kieg1.pdf

 

6.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához  

KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val

KT-123pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés LIFE pályázatokkal kapcsolatosan

KT-106pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

10.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítására

KT-97pdfKT-97.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

12.) Előzetes jóváhagyás a 2022. és 2023. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzésről

KT-111/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-111kieg1

 

13.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

KT-112/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) Tájékoztatás a 2020. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról

PEB-6pdfPEB-6.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

15.) Egyebek

 

Kategória: 2020. szeptember

MeghívópdfMH0922.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0922_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0922_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása

KT-105pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében

KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Döntés LIFE pályázatokkal kapcsolatosan

KT-106pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

8.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Budapest XVIII. ker. Zádor utca 3. szám előtti közterületen /HRSZ.: (140007/2)/ parkolók építésére vonatkozóan

TFFB-4      pdfTF-4.pdf   

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152649/20 hrsz.-ú közhasználatra átadott területen elhelyezett kacsaetető terület használatáról

TFFB-5/Z      Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10.) Budapest XVIII. kerület Örs utca melletti (153081/9) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-6/Z      Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Egyebek

 

Kategória: 2020. szeptember

Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 22-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

 

 

Meghívó pdfMH20200922_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200922_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv JKV20200922_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-110

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-110.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról Kt-109

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-109.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-115

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-115.pdf

 

 

4.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-113

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-113.pdf

pdfKT-113kieg1.pdf

 

 

5.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása Kt-105

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

6.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása Kt-118

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

7.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében Kt-107

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-116

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-116.pdf

 

 

9.) Döntés LIFE pályázatokkal kapcsolatosan Kt-106

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-106.pdf

 

 

10.) 1184 Budapest, Dolgozó út 12. szám alatti orvosi rendelő térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló döntés Kt-108

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-108.pdf

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében Tul-12

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-12.pdf

 

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 157452 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában Tul-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához Tul-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-11.pdf

 

 

14.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Budapest XVIII. kerület, Zádor utca 3. szám előtti közterületen / HRSZ.: (140007/2) / parkolók építésére vonatkozóan Tul-13

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-13.pdf

 

 

15.) Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása Kt-117/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

16.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosításra Kt-124/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

17.) Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatban Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:  dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                    Simon Balázs gazdasági igazgató

 

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-126/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

19.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés Kt-112/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

20.) Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban Kt-120/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152649/20 hrsz.-ú közhasználatra átadott területen elhelyezett kacsaetető által elfoglalt terület használatáról Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Örs utca melletti (153081/9) hrsz.-ú közterület használata Tul-18/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

23.) Döntés tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem elbírálásáról Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

24.) Budapest XVIII. kerület 150322 helyrajzi számon nyilvántartott, 1181 Budapest, Baross u. 88. szám alatti ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának kedvezményes értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-16/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

25.) Budapest XVIII. kerület 159841/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 1185 Budapest, Üllői út 686. fsz. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-17/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

26.) Egyebek

 

Kategória: 2020. szeptember

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 21-én 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200921_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200921_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200921_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110. pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99. pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a 2021. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-96. pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása

KT-105. pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében

KT-107. pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához

PVÖ-2. pdfPVÖ-2.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Javaslat a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében

PVÖ-3. pdfPVÖ-3.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

„H1.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosítására

KT-124/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester”

 

Kategória: 2020. szeptember