Jogtár (34)

2019. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

  

 

1/2019. (II.21.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2019R001_2018ktsgvetesmod.pdf

 

2/2019. (II.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R002_gyermekjoletialap.pdf

 

 

 

 

3/2019. (II.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

  pdf2019R003_szocialisalap.pdf

 

 

4/2019. (II.21.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület Gilice tér – Cziffra György utca (korábban Sallai Imre utca) – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)

pdf2019R004_valtoztatasi_tilalom.pdf

 

 

5/2019. (II.28.) rendelet a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2019R005_Igazgatasi_szunet2019.pdf

 

 

 

6/2019. (V.22.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

pdf2019R006_zarszamadas2018evrol.pdf

 

 

7/2019. (V.22.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf2019R007_ktsgvetesmod2019.pdf

 

 

 

8/2019. (V.28.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R008_EU_alapellatas.pdf

 

 

 

 

9/2019. (V.28.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület (157657/1) hrsz-ú közterület – 157654/12 hrsz-ú ingatlan – Szent László utca által határolt terület, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca – (157074/5) hrsz-ú ingatlan – 155964/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület)

 

pdf2019R009_valtoztatasi_tilalom.pdf

 

 

 

10/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R010_SZMSZ.pdf

 

 

 

 

11/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R011_tiszteletdíj.pdf

 

 

 

12/2019. (XI.28.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R012_2019ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

13/2019. (XI.28.)  rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R013_adó.pdf

 

 

 

 

14/2019. (XII.16.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2019R014_átmeneti.pdf

 

 

 

15/2019. (XII.16.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R015_lakásrend.pdf

 

 

 

16/2019. (XII.16.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R016_SZMSZ.pdf

 

 

 

17/2019. (XII.16.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület Darányi Ignác utca – Jósika Miklós utca – Margó Tivadar utca – Kossuth Lajos utca – Kemény Zsigmond utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca – Reviczky Gyula utca által határolt terület)

 

 pdf2019R017_változtatási_tilalom.pdf

 

 

 

2018. évi kihirdetett  rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R001_eu_korzet.pdf

 

2/2018. (II.26.) rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R002_2017ktsgvetesmod.pdf

 

 

3/2018. (II.22.) rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R003_gyermek_teritesidij.pdf

 

 

4/2018. (II.22.)  rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R004_szocialis_teritesidij.pdf

 

 

5/2018. (II.22.) rendelet  a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R005_kozterrend.pdf

 

 

6/2018. (II.22.)  rendelet  az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R006_vagyonrend.pdf

 

 

7/2018. (II.22.)  rendelet  Budapest XVIII. Kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/B. számú KÉSZ)

pdf2018R007__72bszabterv.pdf

 

 

8/2018. (II.22.)  rendelet  a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R008_szmsz.pdf

 

 

9/2018. (II.22.)  rendelet  a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

pdf2018R009_Nepszavazas_rendelet.pdf

 

 

10/2018. (II.22.)  rendelet  a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2018R010_igazgatasiszunet.pdf

 

 

11/2018. (V.29.) rendelet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

pdf2018R011zarszamadas2017evrol.pdf

 

 

12/2018. (VI.04.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R012_ktsgvetes_mod.pdf

 

 

13/2018. (VI.05.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R013_anyakonyv.pdf

 

 

14/2018. (VI.05.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Közigazgatási határ – Halomi út által határolt terület)

pdf2018R014_valtoztatási_tilalom.pdf

 

 

15/2018. (VI.05.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv)

pdf2018R015_PPVSZ.pdf

  

 

 

16/2018. (VI.25.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R016_szocialis.pdf

 

 

 

17/2018. (VI.25.)  rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R017_gyermek.pdf

 

 

 

18/2018. (VI.25.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R018_Kituntet.pdf

 

 

19/2018. (VII.12.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R019_ktsgvetes_mod.pdf

 

 

 

20/2018. (IX.03.) rendelet Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R020_ppvsz.pdf

21/2018. (IX.19.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R021_ktsgvetes.pdf

22/2018. (IX.25.) rendelet egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

pdf2018R022_salátarendelet.pdf

23/2018. (IX.25.)  rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R023_eu_alapellatas.pdf

24/2018. (IX.25.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R024_Lakásrendelet.pdf

25/2018. (IX.25.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról

 

 pdf2018R025_Kozter_rend.pdf

26/2018. (XI.27.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R026_anyakonyv.pdf

 

 

 

27/2018. (XI.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 pdf2018R027_szocrend.pdf

28/2018. (XII.14.) rendelet az Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

pdf2018R028_2019ktsgvetes.pdf

 

29/2018. (XII.18.) rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

pdf2018R029_Salatarend.pdf

 

30/2018. (XII.18.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf2018R030_ppvsz.pdf

 

 

 

 

 

2017. évi kihirdetett  rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2017. (II.23.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R001_2016ktsgvetes_mod.pdf

 

2/2017. (II.23.) sz. rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

pdf2017R002_2017ktsgvetes.pdf

 

3/2017. (II.23.) sz. rendelet a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2017R003_igazgatas.pdf

 

4/2017. (II.23.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R004_kozterulet.pdf

 

5/2017. (III.10.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R005_vagyorend.pdf

 

6/2017. (III.01.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R006_partner.pdf

 

7/2017. (III.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R007_gyermek.pdf

 

8/2017. (III.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és terítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R008_szocialis.pdf

 

9/2017. (III.01.) sz. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R009_penzbeni.pdf

 

10/2017. (II.23.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/20015. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R010_Eu_rendelet.pdf

 

11/2017. (III.01.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R011_szmsz.pdf

 

12/2017. (V.26.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

pdf2017R012_zarszamadas.pdf

 

13/2017. (V.26.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2017R013_ktsgvetes2017.pdf

 

14/2017. (V.31.) sz. rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

pdf2017R014_bokay.pdf 

 

15/2017. (VI.30.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

pdf2017R015_72_Szabterv.pdf

 

 

16/2017. (VI.30.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R016_Vagyonrendelet.pdf

 

17/2017. (VI.30.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út - (156103) hrsz-ú út - (156097) hrsz-ú út - 156099 hrsz-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

pdf2017R017_95_kesz.pdf

 

18/2017. (IX.04.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R018_szmsz.pdf

 

 

19/2017. (IX.12.) rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R019_ktsgvetes.pdf

 

20/2017. (IX.19.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R020_lakasrend.pdf

 

 

21/2017. (IX.12.) rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

pdf2017R021_partnersegi.pdf

 

22/2017. (IX.12.) rendelet a településkép védelméről

pdf2017R022_telepuleskepi.pdf

 

 

23/2017. (XI.22.) rendelet  az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R023_Eu_rend.pdf 

 

24/2017. (XI.22.) rendelet Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2017R024_ppvsz.pdf

 

25/2017. (XI.22.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2017R025_adorendelet.pdf

 

26/2017. (XI.16.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

 pdf2017R026_Kozterulet__rend.pdf

 

 

27/2017. (XII.15.) rendelet Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

pdf2017R027_2018ktsgvetes.pdf

 

 

 

28/2017. (XII.18.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R028_Vagyonrend.pdf

 

 

 

 

 

 

2016. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2016. (II.26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2016R001_ktsgvetes2015.pdf

2/2016. (II.26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R002_szocrend.pdf

3/2016. (II.26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R003_gyermek.pdf

4/2016. (II. 26.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2016R004_ado.pdf

5/2016. (III.01.) rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

pdf2016R005_koltsegvetes2016.pdf

6/2016. (III.03.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2016R006_lakasrend.pdf

7/2016. (III.03.) rendelet a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

 pdf2016R007_igazgatasi.pdf

8/2016. (V.18.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

pdf2016R008_Zarszamadas2015.pdf

 

 

9/2016. (V.18.) rendelet a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R009_ktsgvetes_mod.pdf

 

10/2016. (V.23.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R010_Szmsz.pdf

 

11/2016. (V.23.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R011_jelkep.pdf

 

12/2016. (V.23.) rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R012_Partnersegi.pdf

 

13/2016. (V.23.) rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út-Ganz Ábrahám utca- Kerékkötő utca-Termény utca-Kerékvágás utca- Szántás utca által határolt területre

 pdf2016R013_valtoztatasi.pdf

 

14/2016. (V.13.)  rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2016R014_uzletek.pdf

 

15/2016. (VII.08.) rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R015_ktsgvetes_mod.pdf

 

16/2016. (IX.19.) sz. rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R016_PPVSZ.pdf

 

17/2016. (IX.19.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R017_kozter.pdf

 

18/2016. (IX.19.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R018_vagyonrend.pdf

 

19/2016. (IX.19.) sz. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R019_nemzetisegi.pdf

 

20/2016. (IX.19.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R020_SZMSZ.pdf

 

21/2016. (IX.19.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R021_koltsegvetes.pdf

 

 

22/2016. (XI.30) sz. rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról

pdf2016R022_ado.pdf

 

 

23/2016. (XII.05.) sz. rendelet a helyi építészi-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R023_tervtanacs.pdf

 

 

24/2016. (XII.13.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R024_ktsgvetes2016mod.pdf

 

25/2016. (XII.13.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf2016R025_2017atmeneti.pdf

 

 

26/2016. (XII.15.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2016R026_lakasrendelet.pdf

 

27/2016. (XII.15.) sz. rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R027_PPVSZ.pdf

 

 

28/2016. (XII.21.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R028_szmsz.pdf

 

29/2016. (XII.19.) sz. rendelet a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R029_talajterhelesi.pdf

 

JOGANYAG NEVE ÉS TARTALMA

 

 

 

  

 

Adórendelet (helyi adózás)
pdfER-25-22_adó_2023január1től.pdf

A helyi adókról szóló - 25/2022. (XI.03.) rendelettel többször módosított - 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet

 

Települési adók

pdfER-08-23_Települési_adó2023május4től.pdf

a települési adókról szóló - 8/2023. (V.03.) rendelettel módosított - 26/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelet (A rendelet a 39/2022. (XII.01.) rendelet szerinti szöveggel lépett hatályba)


A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.002/2023/5. számú határozata (a rendelet 11-18. §-ainak 2023. január 1. napjáig visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítéséről)

pdfA_Kúria_Önkormányzati_Tanácsának_Köf.5.002_2023_5._számú_határozata.pdf

 A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.002/2023/4. számú végzése (a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmának elrendelése)

 pdfA_Kúria_Önkormányzati_Tanácsának_Köf.5.002_2023_4._számú_végzése.pdf

 Adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltsége

pdfER-26-21_anyagi_érdekeltség2022január1.pdf

Adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló - 26/2021. (X.18.) rendelettel többször módosított - 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet

 

Anyakönyvi események szabályai

pdfER-37-22_anyakönyv2023január1től.pdf

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló - 37/2022. (XII.01.) rendelettel többször módosított - 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet

 

Államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadása és Államháztartáson kívüli forrás átvétele

pdf2020R026_ÁHT-n_kívüli_támogatás.pdf

az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 26/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet

 

Beruházási rendelet

pdfER-23-22_beruházási_2022november4től.pdf

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló - 23/2022. (XI.03.) rendelettel többször módosított - 8/2008.(II. 26.) önkormányzati rendelet

 

BP18 KÉSZ

pdf2022R005_BP18_KESZ.pdf

Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet

A rendelet 1. melléklete pdf2022R005_BP18_KESZ_1melléklet.pdf

A rendelet 2. melléklete pdf2022R005_BP18_KESZ_2melléklet.pdf

A rendelet 3. melléklete az alábbi részletezés szerint:

Szabályozási tervlapok - SZT-0_SZELVÉNY

jpgSZT-0_SZELVENY.jpg

SZT-01_erzsebet-bela

jpgSZT-01_erzsebet-bela.jpg

SZT-02-ferihegy

jpgSZT-02-ferihegy.jpg

SZT-03-rendessy-lakatos

jpgSZT-03-rendessy-lakatos.jpg

SZT-04-miklóstelep

jpgSZT-04-miklóstelep.jpg

SZT-05-szemeretelep

jpgSZT-05-szemeretelep.jpg

SZT-06-havanna-lipták

jpgSZT-06-havanna-lipták.jpg

SZT-07-bokay

jpgSZT-07-bokay.jpg

SZT-08-gloriett

jpgSZT-08-gloriett.jpg

SZT-09-szentimre kertvaros

jpgSZT-09-szentimrekertvaros.jpg

SZT-10-ganztelep

jpgSZT-10-ganztelep.jpg

SZT-11-ganzkertváros

jpgSZT-11-ganzkertv.jpg

SZT-12-almaskert-krepuska

jpgSZT-12-almaskert-krepuska.jpg

SZT-13-halmierdo

jpgSZT-13-halmierdo.jpg

SZT-14-kossuth

jpgSZT-14-kossuth.jpg

SZT-15-ujpeteritelep észak

jpgSZT-15-ujpeteritelep_észak.jpg

SZT-16-ujpeteritelep dél

jpgSZT-16-ujpeteritelep_dél.jpg

SZT-17-erdoskert

jpgSZT-17_-erdoskert.jpg

SZT-18-belsomajor-erdoskert

jpgSZT-18-belsomajor-erdoskert.jpg

A rendelet 4. melléklete pdf2022R005_BP18_KESZ_4melléklet.pdf

A rendelet 5. melléklete pdf2022R005_BP18_KESZ_5melléklet.pdf

 

BUD KÉSZ

pdf2022R006_BUD_KÉSZ.pdf

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet

A rendelet 3. melléklete: pdf2022R006_BUD_KÉSZ_3melléklet.PDF

 

Civil szervezetek pénzügyi támogatása

pdfER-35-22_civil2022december6tól.pdf

A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló - 35/2022. (XII.05.) rendelettel többször módosított - 55/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet

 

 Csatornarákötés támogatása

pdfER-22-18_csatorna.pdf

Az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló - 22/2018. (IX.25.) sz. rendelettel többször módosított - 16/2005. (III. 29.) önkormányzati rendelet

 

 

 Egészségügyi alapellátás és körzetek

pdfER-04-22_eüalapellátás2022március10től.pdf

Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló - 4/2022. (III.09.) rendelettel - többször módosított - 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelet

 

Egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatása

pdfER-32-20_egyhaz.pdf

A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló  - 32/2020. (IX.28.) sz. rendelettel - többször módosított - 56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

 

Emlékplakett

pdfER-36-12emlekplakett.pdf

1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló - 36/2012. (VII. 12.) rendelettel módosított - 39/2006. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
rendelet

 

 "Gólyahír" Program

pdf2015R021_golyahir.pdf

A "Gólyahír" Program bevezetéséről szóló 21/2015. (V.27.) sz. önkormányzati rendelet

 

 Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma

pdf2018R009_Nepszavazas_rendelet.pdf

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 9/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet

 

Igazgatási szünet 2022.

pdfER-27-22_igazgatási_szünet2022november4től.pdf

A  2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló - 27/2022. (XI.03.) rendelettel módosított -  7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet

  

 

Igazgatási szünet 2023.

pdf2022R027_igazgatási_szünet2022_és_2023.pdf

A 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelet 

 

 Kegyeleti kérdésekről szóló rendelet

pdfER-46-20_kegyelet2021január1től.pdf

A kegyeleti kérdésekről szóló - 46/2020. (XII.14.) rendelettel többször módosított - 10/1996. (V. 09.) önkormányzati rendelet

 

 Kitüntetési rendelet

pdfER-09-23_kituntetesi2023május30tól.pdf

A helyi kitüntetésekről szóló - 9/2023. (V.30.) rendelettel többször módosított - 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelet

 

 Koronavírus okozta gazdasági következmények enyhítése

pdf2020R018_gazdasági_következ_enyhítése.pdf

Az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó intézkedésekről szóló 18/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet

 

 Költségvetés 2018.

pdfER-01-19_2018ktsgvetes.pdf

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló - 1/2019. (II.21.) rendelettel többször módosított -  27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet

 

 Költségvetés 2019.

pdfER-01-20_2019ktsgvetes.pdf

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló - 1/2020. (II.27.) rendelettel többször módosított -  28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet

 

 Költségvetés 2020.

pdfER-08-21_2020ktsgv2021március18tól.pdf

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló - 8/2021. (III.17.) rendelettel módosított - 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet 

 

 Költségvetés 2021.

pdfER-01-22_2021költségvetés2022március10től.pdf

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló - 1/2022. (III.09.) rendelettel többször módosított - 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

A rendelet mellékletei: pdfER-01-22_2021költségvetés_2022március10től_melléklet.pdf

 

Költségvetés 2022.

pdfER-10-23_2022ktsgvetés_2023május31től.pdf

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló - 10/2023. (V.30.) rendelettel többször módosított - 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Költségvetés 2023.

pdfER-03-23_ktsgvetés2023_2023március3tól_mellékletekkel.pdf

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló - 3/2023. (III.02.) rendelettel módosított - 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet

 

Környezetvédelmi rendelet

pdfER-24-22_környvéd_rend2022október29től.pdf

A helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló - 24/2022. (X.28.) rendelettel többször módosított - 28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet

 

 Közművelődési feladatok támogatása

pdf2022R034_Közművelődési.pdf

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló  34/2022 (XII.05.) önkormányzati rendelet

 

Közszolgálati tisztviselők jogviszonya

pdfER-22-18_kozszolg_juttat.pdf

A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel módosított - 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet. 

Közösségi együttélés alapvető szabályai

pdfER-38-22_közösségi_együttélés2023január4től.pdf

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló - 38/2022. (XII.05.) rendelettel módosított - 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet

 

 Köztisztviselői Nap

pdf2020R004_köztisztviselők-napja.pdf

Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet

 

 Közterület-felügyelet feladatairól szóló rendelet

pdfER-32-22_közter_felügyelet2023január1től.pdf

A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló - 32/2022. (XII.05.) rendelettel többször módosított - 37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet

 

 Közterület-használatról szóló rendelet

pdfER-19-22_közterrend2023január1től.pdf

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló - 19/2022. (XI.03.) rendelettel többször módosított - 28/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendelet

 

Közutak útosztályba sorolása és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj

pdfER-22-18_kozutak.pdf

Az önkormányzat közigazgatási területén lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 22/2018. (IX.25.) rendelet

A rendelet melléklete: zipER-22-18_kozutak_melléklet.zip

 

Lakáscélú támogatás

pdf2023R005_lakáscélú_támogatás.pdf

A lakáscélú támogatásokról szóló 5/2023. (II.27.)  önkormányzati rendelet

 

 

 Lakások bérletéről és elidegenítéséről

pdfER-01-23_Lakásrendelet2023február13tól.pdf

A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló - 1/2023. (II.13.) rendelettel többször módosított - 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet

Mellékletek: zipER-01-23_Lakásrend_mellékletek.zip

 

 

Lakásügyi hátralék érdekeltségi rendszere

pdf2021R033_Lakás_érdekeltség.pdf

A lakásügyi hátralék behajtási feladatait ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 33/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet

 

 

Millenniumi évforduló megörökítése

pdfER-17-01_millenium.pdf

A Millenniumi Évforduló megörökítéséről szóló 17/2001. (V. 22.) rendelettel módosított 1/2001. (01. 26.) önkormányzati rendelet

 

 

Nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi támogatása

pdfER-32-20_nemzetiseg.pdf

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló - 32/2020. (IX.28.) sz. rendelettel többször módosított  - 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet

 

 

Önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendje

pdfER-28-22jelkép_2022november4től.pdf

A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló - 28/2022. (XI.03.) rendelettel többször módosított - 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet

 

 

Az Önkormányzat 15 éves évfordulója

pdfER-50-05_onk_15eves.pdf

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves évforduló megörökítéséről szóló 50/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet

 

 

 Önkormányzat megalakulása, Pestszentlőrinc megyei várossá, Pestszentimre önállóvá válása, kisebbségi önk. létrejöttének megörökítése

pdfER-17-10_onk_megalakul.pdf

Az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok megalakulása emlékének megörökítéséről szóló - 17/2010. (III. 19.) rendelettel módosított - 1/2010.(I. 10.) önkormányzati rendelet

 

 

Parkolóhelyek megváltása

pdf2022R008_ParkolóMegváltás.pdf

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén a parkolóhelyek megváltásáról szóló 8/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet

 

 

 Pénzbeni és természetbeni szociális támogatások

pdfER-13-23_penzbeni_tamog2023június6tól.pdf

A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló - 13/2023. (VI.05.) rendelettel többször módosított - 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet

 

 

 Rezidens támogatás

pdf2015R032_rezidens_2016januar1tol.pdf

a Rezidens támogatás bevezetéséről szóló 32/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete

 

 Sportrendelet

pdfER-29-18_sport.pdf

Az önkormányzat sport feladatairól, a helyi testedzés és sporttevékenység támogatásáról szóló - 29/2018. (XII.18.) sz. rendelettel többször módosított - 66/2012. (XII.20.) sz. rendelete

 

 Személyes gondoskodásról (gyermekjóléti) szóló rendelet

pdfER-07-23_gyermekjoletialapell2023május1től.pdf

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló - 7/2023. (III.31.) rendelettel többször módosított - 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet

 

 Személyes gondoskodás, szoc. ellátás igénybevétele (térítési díj)

pdfER-06-23_szemgondoskodas2023május1től.pdf

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló - 6/2023. (III.31.) rendelettel többször módosított - 12/2008. (IV. 22.) - önkormányzati rendelet

 

 Szervezeti és Működési Szabályzat (Képviselő-testület)

pdfER-16-23_SZMSZ2023június6tól.pdf

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - 16/2023. (VI.05.) rendelettel többször módosított - 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet

 FÜGGELÉKEK: pdf_SZMSZ_Függelékek2022november30tól_.pdf

 

Szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumai

pdfER-22-18szakmai_forum.pdf

A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló - 22/2018. (IX. 25.) rendelettel többször módosított - 2/2004.(II. 03.)önkormányzati rendelet

 

Talajterhelési díj

pdf2020R037_talajterhelési.pdf

 A talajterhelési díjról szóló  37/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet

 

 Társasházak, lakásszövetkezeti épületek felújítási támogatása

 pdfER-22-22_thazak_tamogat2022november4től.pdf

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló - 22/2022. (XI.03.) rendelettel többször módosított - 19/2012.(V.04.) önkormányzati rendelet

 

Partnerségi egyeztetés szabályai

pdf2022R016_partnerségi_egyeztetés.pdf

a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet

 

Településkép védelme

pdf2022R033_településképvédelmi2023január1től.pdf

a településkép védelméről szóló 33/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelet

 

Tervtanács

pdf2022R020_tervtanács.pdf

A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 20/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelet

 

Tiszteletdíj, költségtérítés

pdfER-15-22_tiszteletdíj2022május31től.pdf

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló - 15/2022. (V.30.) rendelettel többször módosított - 38/1998.(XII.08.) önkormányzati rendelet

 

Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje, és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendje

pdfER-14-16_uzletek_nyitvatartasa.odt.pdf

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló - 14/2016. (V.13.) rendelettel többször módosított - 9/2013. (IV.04.)önkormányzati rendelet

 

Vagyonrendelet

pdfER-04-23_vagyonrend2023február28tól.pdf

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 4/2023. (II.27.) rendelettel többször módosított - 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet

A rendelet mellékletei: pdfER-04-23_vagyonrend_1-5melleklet_2023február28tól.pdf

 

Vállalkozások ösztönzése és támogatása

pdfER-17-05_vállalkozások_ösztönzése.pdf

A kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 17/2005. (III. 29.) rendelettel módosított 44/2000.(XII.20.) önkormányzati rendelet

 

 Víz- és csatornadíj megállapítása önkormányzati bérleményeknél

pdfER-13-98_víz_csatorna.pdf

A XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képező bérlemények víz- és csatorna díjának megállapításáról szóló - 13/1998. (III. 31.) rendelettel többször módosított - 8/1992. (V. 28.) önkormányzati rendelet

 

Zajvédelem

pdfER-39-08_zajvédelem.pdf

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 39/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet

 

 Zárszámadás a 2017. évről

pdf2018R011zarszamadas2017evrol.pdf

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 11/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet

 

Zárszámadás a 2018. évről

pdf2019R006_zarszamadas2018evrol.pdf

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelet

 

Zárszámadás a 2019. évről

pdf2020R022_zárszámadás2019évről.pdf

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 22/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet

 

 Zárszámadás a 2020. évről

pdf2021R015_zárszámadás_2020évről.pdf

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 15/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

 

Zárszámadás a 2021. évről

pdf2022R010_zárszámadás2021évről.pdf

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 10/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet

 

 

Zárszámadás a 2022. évről

pdf2023R011_zárszámadás2022évről.pdf

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 11/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet

 

 

 

 

 

2015. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2015. (II. 10.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

2/2015. (II. 10.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

3/2015. (II. 10.) rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

4/2015.(II. 25.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Letöltés


5/2015. (II. 25.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

6/2015. (II. 25.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

7/2015. (II.25.) sz. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról
Letöltés

 

8/2015. (II.25.) sz. rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


9/2015. (II.25.) sz. rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


10/2015.(II.25.) sz. rendelet a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

11/2015. (III.24.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

12/2015. (III.19.) sz. rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

13/2015. (III.24.) sz. rendelet a településképi véleményezési eljárásról

Letöltés


14/2015. (III.24.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


15/2015. (III.24.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


16/2015. (V.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Letöltés


17/2015. (V.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


18/2015. (V.27.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


19/2015. (V.27.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


20/2015. (V.27.) sz. rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


21/2015. (V.27.) sz. rendelet a „Gólyahír" Program bevezetéséről

Letöltés


22/2015. (V.27.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


23/2015. (VII.10.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


24/2015. (VII.10.) sz. rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

25/2015. (VII.10.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

26/2015. (VIII.05.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

27/2015. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

28/2015. (X.13.) sz. önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

29/2015. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2015. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés

 

31/2015. (XI.12.) sz. rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995 (X. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

32/2015. (XI. 23.) sz. rendelet a Rezidens támogatás bevezetéséről

 pdf2015R032_rezidens.pdf

 

33/2015. (XI. 23.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R033_vagyon.pdf

 

34/2015. (XI. 16.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R034_koltsegvetes.pdf

 

35/2015. (XI. 23.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R035_gyermek.pdf

 

36/2015. (XI. 23.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 pdf2015R036_szmsz.pdf

 

37/2015. (XI. 23.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R037_kozter.pdf

 

 

38/2015. (XI23.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R038_anyakonyv.pdf

 

39/2015. (XII.15.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R039_ktsgv2015mod.pdf

 

 

40/2015. (XII.17.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

 pdf2015R040_2016atmeneti.pdf

 

 

41/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R041_telepuleskepi_bejelent.pdf

 

42/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2015R042_ppvsz.pdf

 

43/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R043_szmsz.pdf

 

44/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R044_nemzetisegi.pdf

 

45/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2015R045_talajterhelesi.pdf

 

2014. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2014. (I.17.) sz. rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
2/2014. (II.14.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Letöltés
3/2014. (III.07.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés4/2014. (III.14.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
Letöltés
5/2014. (III.14.) sz. rendelet a Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés
6/2014. (III.14.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés
7/2014. (III.14.) sz. rendelet az önkormányzat sportfeladatairól, a helyi testedzés és sporttevékenység támogatásáról szóló 66/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
8/2014. (V.15.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Letöltés
9/2014.(V.15.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) rendelet módosításáról

Letöltés

 10/2014. (V.23.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés
11/2014. (V.23.) sz. rendelet a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés
12/2014. (V.23.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megváltásáról szóló 44/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


13/2014. (V.23.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


14/2014. (VI.30.) sz. rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

15/2014. (VI.30.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés16/2014. (VI.30.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) rendelet módosításáról

Letöltés17/2014. (VI.30.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Letöltés

 

 

 

18/2014. (IX.08.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


19/2014. (XI.24.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

20/2014. (XI.26.) sz. rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

21/2014. (XII. 10.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés22/2014. (XII. 10.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
Letöltés23/2014. (XII.10.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés24/2014. (XII.10.) sz. rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés25/2014. (XII.10.) sz. rendelet a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés26/2014. (XII. 10.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló
59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

2013. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2013. (II.22.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2011. (XII.20.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés2/2013. (II.28.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés3/2013. (II.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Letöltés4/2013. (II.28.) sz. rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés5/2013. (III.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés6/2013. (III.01.) sz. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés7/2013. (II.26.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2011. (XII.20.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés8/2013. (IV.04.) sz. rendelet a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés9/2013. (IV.04.) sz. rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről

Letöltés10/2013. (V.07.) sz. rendelet aKépviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
11/2013. (V.07.) sz. rendelet a lakások bérletérlő és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés12/2013. (IV.30.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés13/2013. (V.07.) sz. rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
14/2013. (V.31.) sz. rendelet az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Letöltés
15/2013. (V.31.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Letöltés
16/2013. (V.31.) sz. rendelet a jogszabályváltozásból eredő módosítások átvezetését célzó helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés17/2013. (VI.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés
18/2013. (VII.05.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés

 


19/2013. (VII.08.) sz. rendelet a Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés20/2013. (VII.05.) sz. rendelet változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés
21/2013. (VI.28.) sz. rendelet a jogszabályváltozásból eredő módostások átvezetését célzó helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés
22/2013. (VII.05.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Letöltés
23/2013. (VII.05.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2013. (IX.27.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
25/2013. (X.04.) sz. rendelet az önkormányzat közigazgatási területén lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéről

Letöltés
26/2013. (X.04.) sz. rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
27/2013. (X.04.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
28/2013. (X.04.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
29/2013. (X.04.) sz. rendelet az önkormányzatoknál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltés30/2013. (XI.12.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
31/2013. (XI.15.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
32/2013. (XII.06.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
33/2013. (XII.02.) sz. rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
34/2013. (XII.06.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

35/2013. (XII.16.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés36/2013. (XII.16.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Letöltés
37/2013. (XII.17.) sz. rendelet a pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) rendelet módosításáról

Letöltés
38/2013. (XII.20.) sz. rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) rendelet módosításáról
Letöltés39/2013. (XII.17.) sz. rendelet akerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) rendelet módosításáról

Letöltés
40/2013. (XII.17.) sz. rendelet a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
41/2013. (XII.20.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
42/2013. (XII.20.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
43/2013. (XII.17.) sz. rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2012. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés mellékletek

 

2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Letöltés


3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés4/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a kerületi egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi

támogatásának rendjéről szóló 56/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Letöltés

Letöltés mellékletek

 

7/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

 

8/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

10/2012. (III.13) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és a térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

 

12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés 6. melléklet
Letöltés 2. melléklet

 

14/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Letöltés

16/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés 1. melléklet
Letöltés 2-3.melléklet


17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

Letöltés18/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

Letöltés

Letöltés melléklet


19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő
társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről
és pályázati eljárás rendjéről

Letöltés

Letöltés 1. melléklet
Letöltés 2. melléklet


20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető
pénzügyi támogatásának rendjéről

Letöltés21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító
helyi rendeletek módosításáról

Letöltés

 

22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló
19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

23/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet


24/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a 2011. évi zárszámadásról

Letöltés

Letöltés melléklet25/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


26/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló 26/2007. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


27/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet az egyes ingatlanokkal kapcsolatos támogatások tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek módosításáról

Letöltés


28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről

Letöltés

 

29/2012. (VI. 07.) önkormányzatirendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006.(V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól
Letöltés31/2012. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

Letöltés melléklet


32/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő
társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás
feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


33/2012. VII. 12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

34/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés35/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, 28/2003. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
36/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az átszervezésekből és jogszabályváltozásokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés


37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Letöltés38/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés39/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrin - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

40/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 


41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


5. melléklet

Letöltés


42/2012. X. 02.) önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló

28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés43/2012. (IX. 28) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről

Letöltés

 


44/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


45/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


46/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


47/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról

Letöltés


48/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

Letöltés

49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok és a Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről
Letöltés

50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés


51/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés52/2012. (X. 12.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyánk egyes kérdéseiről szóló 15/2012. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


53/2012. (X.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 


54/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


55/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

melléklet

Letöltés


56/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

melléklet
Letöltés


57/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

58/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

59/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásokról szóló 4/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


60/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

61/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 44/2011 (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


62/2012. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI.07.) sz. rendelet hatályon kívül helysezéséről
Letöltés


63/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) számú rendelet módosításáról

Letöltés


64/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


65/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról

Letöltés66/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az új kerületi Sportrendelet elfogadásaáról

Letöltés67/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés68/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

69/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól

Letöltés70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

Letöltés


71/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településképi véleményezési eljárásról

Letöltés72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településképi bejelentési eljárásról

Letöltés73/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mdosításáról
Letöltés


74/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

75/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásról

Letöltés76/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 2011. évi kihirdetett rendeletek

 (A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Letöltés

 

2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Letöltés

 

4/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

37/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelettel, 25/2010. (VII.13.) önkormányzati rendelettel, módosított 6/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló

8/2010. (III.01.) önkormányzati rendelettel, 11/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 69/2006.(XI. 28.) önkormányzati rendelettel, 23/2004.(V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 13/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel, 45/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 42/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelettel, 8/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 12/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel módosított

12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

8/2011. (IV. 05.) sz. önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 5/2009. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelet A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

10/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a 2010. évi zárszámadásról

Letöltés

 

11/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról

Letöltés

 

12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról

Letöltés

 

13/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 39/2010. (XI.23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 14/2010. (III.19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

14/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló 27/2006 (V. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

16/2011. (V.03.) Önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről (Budapest XVIII. kerület, Határ út – Orgonafüzér utca – Égerfa utca – Platánliget utca – Alacskai út – (156 080) hrsz-ú út által határolt területre)

Letöltés

 

17/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

Letöltés

 

20/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

21/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


22/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés

23/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

25/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet Budapest XVIII. kerület Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


26/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


28/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés


29/2011.
(IX.20.) önkormányzati rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


30/2011. (IX.20.)önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.)önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


31/2011.
(IX.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések,
hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

32/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról
Letöltés

33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

34/2011.(X.13.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 33/2011.(IX.20.) sz. rendelettel módosított 19/2011.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

35/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet egyes településrendezési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

36/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


37/2011. (XI.15.)
önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Letöltés


38/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


39/2011. (XII.20.)
önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

40/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a helyi adóról

Letöltés

 

42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

pdf2011R042_szmsz.pdf

 

43/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

 

44/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

45/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

46/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Letöltés

Letöltésmelléklet

47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés