Tulajdonosi Bizottság 2018. május 24-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó: pdfMH0524_TUL.pdf

Határozat-kivonat:  pdfHK0524_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0524_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Kt-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-75.pdf

 pdfKT-75kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-73

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-73.pdf 

 pdfKT-73kieg1.pdf

 

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-90

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán, a PLER Kézilabdasport Kft. ügyvezetője

pdfKT-90.pdf 

 

4.) A Nyúlcipő Konduktív Közhasznú Alapítvány részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-65

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-65.pdf

 

5.) Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához Kt-77

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

 pdfKT-77.pdf

 

 

6.) Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról Kt-85

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-85.pdf

 

 

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 503/2015. (IX.29.) számú határozat módosítása Kt-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-66.pdf

 

8.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-47

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-47.pdf

 

 

9.) A Budapest XVIII. kerület, Forgó utca 157239/3 hrsz. hasznosításáról szóló döntés Kt-87

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-87.pdf

 

 

10.) Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása Kt-63

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-63.pdf

 

11.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-78

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-78.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 156140/20 és 156140/21 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok földhasználatának időtartamával és ellenértékével és telki szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntés Kt-67

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-67.pdf

 

 

13.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-82

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:     dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                         Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-82.pdf

 

 

14.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-91

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:       Banyár László vezérigazgató

                          Tényi Attila gazdasági igazgató

                          Méhész Tamásné könyvvizsgáló

 pdfKT-91.pdf

 

15.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-92

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 pdfKT-92.pdf

 

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott:       Ferenczy Balázs ügyvezető

                          Barabás Csaba könyvvizsgáló

pdfKT-94.pdf 

 

 

17.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán ügyvezető

 pdfKT-93.pdf

 

18.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása Kt-80

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:       dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                          Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-80.pdf

 

19.) Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Kt-89

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-89.pdf 

 

20.) „Teleki utca (az Üllői út - Nefelejcs u. közötti szakasz) (154567) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-30

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-30.pdf

 

21.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében részleges elektromos és víz-csatorna hálózat felújítási munkái” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-36

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-36.pdf

 

 

22.) „Napraforgó Óvoda nyílászárócsere” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-32.pdf

 

23.) „Zenevár Óvoda fűtéskorszerűsítése és lapostető vízszigetelése” építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-35

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-35.pdf

 

24.) „Haladás-Balassa utca - Üllői út park környezetrendezés II. ütem kivitelezési munkái” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-31.pdf

 

25.) A Vándor Sándor utcai SPAR üzlethelyiség felújításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-34

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-34.pdf

 

26.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+ R parkoló megépítéséhez valamint víz-csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-40.pdf

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadás a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-42

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

 pdfTUL-42.pdf

 

 

28.) Döntés a 157231 helyrajzi számon nyilvántartott, osztott tulajdonú ingatlan földterületének részletre történő értékesítéséről Tul-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-39.pdf

 

29.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti 141194/0/A/3 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-25.pdf

 

30.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Karinthy Frigyes Gimnázium részére 1183 Budapest, Thököly út 7. (hrsz: 155453/4) szám alatti épület elektromos felújításához Tul-33

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-33.pdf

 

31.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (hrsz.: 142837) rekortán pálya építéséhez Tul-29

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-29.pdf

 

32.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-37

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-37.pdf 

 

33.) Döntés követelésről való lemondás (vételár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában Kt-84/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

34.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában Kt-59/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

35.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Haladás utca – Ráday Gedeon utca kereszteződésében található OMV töltőállomás bérleti díjának számításáról Kt-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

36.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 54-58. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában Kt-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

37.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-26/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

38.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-21/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

39.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-23/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

40.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

41.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-20/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

42.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-22/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

43.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-27/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

44.) Döntés követelésről való lemondásról (helyi támogatás-tartozás) Tul-38/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

45.) Bérbeadói hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz-on nyilvántartott, Lakatos út 30. szám alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész (főzőkonyha) bérleti jog átruházásához Tul-28/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

46.) Budapest, XVIII. kerület 140486 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Vezér u. 54. szám alatt található ingatlan 48/100 tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

47.) Egyebek

 

 

Helyszíni anyag:

 

H1.) „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II." módosított beruházási alapokmányának elfogadása Kt-95

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfS1-95.pdf

 

 

Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2018. április 12-i (csütörtök) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0412rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0412rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0412rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. részére a KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosítószámú "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokhoz

TFFB-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTF-10.pdf

 

2, Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. április 12-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó:pdfMH0412_TUL.pdf

Határozat-kivonat: pdfHK0412_TUL.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0412_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. részére a KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosítószámú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokhoz       Tul-19

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-19.pdf

 

2.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. február 14-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH0214_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0214_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0214_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-30

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-30.pdf

pdfKT-30kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-11.pdf

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-7

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-7.pdf

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-28.pdf

5.) "Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-33.pdf

6.) "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-22

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf 

7.) „Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca -Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása Kt-15

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-15.pdf

8.) Döntés településrendezési szerződés megszüntetéséről Kt-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-31.pdf

9.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest III. kerület Szakóca utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-32

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-32.pdf

10.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről Kt-29

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-29.pdf 

11.) Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából Kt-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-26.pdf

12.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-25

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-25.pdf

13.) „Ady Endre utca (a Törvény u. – Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-2

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-02.pdf

14.) „Vörösmarty utca (a Barta Lajos u. – Reviczky u. közötti szakasz) (151275) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-3

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-03.pdf

15.) „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-10.pdf

16.) „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-09.pdf

17.) Budapest Főváros XVIII. kerület (152172/29) hrsz-ú közterületen lévő pavilon közterület használata     Tul-1

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-01.pdf

18.) Döntés a 149910/0/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 523. fsz. 15. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-13

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-13.pdf

19.) Budapest Főváros XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata Tul-6

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-06.pdf

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-7

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-07.pdf

21.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-8

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-08.pdf

22.) Budapest Főváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz-ú közterület használata Tul-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-11.pdf

23.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-4

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-04.pdf

24.) Bérbeadói hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz-on nyilvántartott, Lakatos út 30. szám alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész (főzőkonyha) bérleti jogának átruházásához Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

25.) Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/10 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 10. szám alatt található, 95 m2 nagyságú üzlettel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-12/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

26.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

27.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-5/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

28.) Egyebek

 

H1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-16/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

H2.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában      Tul-17/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. január 18-i (csütörtök) 07:30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0118_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0118_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0118_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-1.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-1.pdf

 

2.) Egyebek

 

2018. évi kihirdetett  rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R001_eu_korzet.pdf

 

2/2018. (II.26.) rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R002_2017ktsgvetesmod.pdf

 

 

3/2018. (II.22.) rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R003_gyermek_teritesidij.pdf

 

 

4/2018. (II.22.)  rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R004_szocialis_teritesidij.pdf

 

 

5/2018. (II.22.) rendelet  a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R005_kozterrend.pdf

 

 

6/2018. (II.22.)  rendelet  az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R006_vagyonrend.pdf

 

 

7/2018. (II.22.)  rendelet  Budapest XVIII. Kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/B. számú KÉSZ)

pdf2018R007__72bszabterv.pdf

 

 

8/2018. (II.22.)  rendelet  a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R008_szmsz.pdf

 

 

9/2018. (II.22.)  rendelet  a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

pdf2018R009_Nepszavazas_rendelet.pdf

 

 

10/2018. (II.22.)  rendelet  a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2018R010_igazgatasiszunet.pdf

 

 

11/2018. (V.29.) rendelet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

pdf2018R011zarszamadas2017evrol.pdf

 

 

12/2018. (VI.04.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R012_ktsgvetes_mod.pdf

 

 

13/2018. (VI.05.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R013_anyakonyv.pdf

 

 

14/2018. (VI.05.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Közigazgatási határ – Halomi út által határolt terület)

pdf2018R014_valtoztatási_tilalom.pdf

 

 

15/2018. (VI.05.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv)

pdf2018R015_PPVSZ.pdf

  

 

 

16/2018. (VI.25.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R016_szocialis.pdf

 

 

 

17/2018. (VI.25.)  rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R017_gyermek.pdf

 

 

 

18/2018. (VI.25.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R018_Kituntet.pdf

 

 

19/2018. (VII.12.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R019_ktsgvetes_mod.pdf

 

 

 

20/2018. (IX.03.) rendelet Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R020_ppvsz.pdf

21/2018. (IX.19.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R021_ktsgvetes.pdf

22/2018. (IX.25.) rendelet egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

pdf2018R022_salátarendelet.pdf

23/2018. (IX.25.)  rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R023_eu_alapellatas.pdf

24/2018. (IX.25.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R024_Lakásrendelet.pdf

25/2018. (IX.25.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról

 

 pdf2018R025_Kozter_rend.pdf

26/2018. (XI.27.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2018R026_anyakonyv.pdf

 

 

 

27/2018. (XI.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 pdf2018R027_szocrend.pdf

28/2018. (XII.14.) rendelet az Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

pdf2018R028_2019ktsgvetes.pdf

 

29/2018. (XII.18.) rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

pdf2018R029_Salatarend.pdf

 

30/2018. (XII.18.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf2018R030_ppvsz.pdf

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2017. december 14-i (csütörtök) 13.45 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1214_TUL.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1214_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1214_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 1.) A Budapest XVIII. kerület (150228/84) hrsz.-ú közterület (Margó Tivadar u.) egy részének használata autótárolás céljából Tul-117

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-117.pdf

 

2.) „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása S2_KT-227

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfS2-227.pdf

 

3.) Egyebek

 

H1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére a KEHOP-5.2.11 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházásokhoz Tul-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfH1_TUL-118.pdf

 

Tulajdonosi Bizottság 2017. december 7-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1207_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1207_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1207_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Kt-220

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-220.pdf

 pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-215

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-215.pdf

 

3.) A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve Kt-224

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-224.pdf

 

4.) Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel Kt-216

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-216.pdf

 

5.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-221

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-221.pdf

 

6.) Döntés a Budapest, XVIII. Kerület 155150 hrsz-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan egy részének használatára kötött Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Kt-208

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-208.pdf

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban Kt-223

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-223.pdf

 

8.) Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában Kt-222

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-222.pdf

 

9.) Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből Kt-218/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

10.) Döntés a HELIX Kertészet üzemeltetőjével korábban megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve a terület vagyonkezelésbe adásáról Kt-211/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

11.) Döntés a 1181 Budapest, Hengersor u. 55. fszt. 5. szám alatti lakás bővítéséről Kt-210/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

12.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-115/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

13.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-113/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

14.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-116/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

15.) Budapest XVIII. Kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására kiírt pályázat elbírálása Tul-114/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16.) Egyebek

 

 

H1.) „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” Beruházási alapokmány elfogadása Tul-117

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfH1_TUL-117.pdf

 

H2.) „Kerekerdő óvoda fűtéskorszerűstés munkái” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 pdfH2_TUL-118.pdf

Közmeghallgatás 2017. december 14. (csütörtök) 18.00 óra

A közmeghallgatás letölthető meghívója: pdfMH20171214_kozmeghallgatas.pdf

 JegyzőkönyvpdfJKV20171214_KOZMEGH.pdf

1. sz. mellékletpdf1_sz_melleklet.pdf

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. november 27-i (hétfő) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1127_PVO.pdf

 

Határozat-kivonat

pdfHKV1127_PVO.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV1127_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) „Csörgőfa utca parkoló felújítása és csapadékvíz elvezetés megoldása hrsz (145201/28)” építés beruházási alapokmányának elfogadása PVÖ-3

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-3.pdf

 

 

2.) Egyebek