Tulajdonosi Bizottság 2022. február 28-i (hétfő) 12.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20220228rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220228rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220228rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-52

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-17

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-17.pdf

 

3.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában Kt-20

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-20.pdf 

 

4.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-8

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-08.pdf

 

5.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről Kt-7

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-07.pdf

 

6.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nemes utca 36. szám alatti ingatlan ideiglenes parkolóként történő hasznosításáról Kt-39

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-39.pdf

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról Kt-36

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-36.pdf

 

8.) A „Zsebők Zoltán Szakrendelő energetikai felújítása és orvosi eszközök beszerzése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-21

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György, Simon Balázs

 pdfKT-21.pdf

 

9.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-22

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-22.pdf

 

10.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése II. ütem (hrsz.: 151126/56 és 151126/57)” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-57

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-57.pdf

 

11.) A „GÖRPARK építés a Bókay kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-55

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-55.pdf

 

12.) Döntés a Balatonakali ifjúsági tábor fejlesztéséhez szükséges településrendezési szerződés megkötéséről Kt-45

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-45.pdf

 

13.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület Krasznahorka utcában található 157733/1 és 157733/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről Kt-42

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-42.pdf

 

14.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-43

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 pdfKT-43.pdf

 

15.) Államháztartáson kívüli forrás átvétele és tulajdonosi hozzájárulás kiadása Kt-41

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-41.pdf

 

16.) Budapest XVIII. kerület Kisfaludy utcában forgalomcsillapítás, beruházási alapokmány elfogadása Tul-5

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfTul-5.pdf

 

17.) Döntés a 1185 Budapest, Vecsési utca 34. szám alatti, 146701 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatosan érkezett eladási ajánlatról Tul-1

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-1.pdf

 

18.) Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs utcában parkoló felújítás Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-4

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-4.pdf

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület belterület, 149832/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Garay u. 11/b. fszt. 4. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-3

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-3.pdf

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 157418 hrsz.-ú, természetben a 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-2

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-2.pdf

 

21.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-15/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 145676/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 755. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítése tárgyában Kt-38/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 11-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó előbérleti joggal kapcsolatban, illetve az üzlethelyiségben folytatandó kereskedelmi tevékenységhez szükséges társtulajdonosi hozzájárulás megadásáról Kt-40/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlan megvásárlására érkezett beadvánnyal kapcsolatban Kt-53/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 357. és 361. szám alatti, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 359. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésének zártkörű pályázati kiírásáról szóló 384/2021. (X.14.) sz. határozat módosításáról Kt-50/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26.) Egyebek

 

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ELŐTERJESZTÉS

H1.) Sportszervezetek 2022/2023. TAO pályázataival kapcsolatos döntések Kt-59

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfS1_KT-59.pdf

 

 

 

Az OEVB döntései

nov. 30, 2022

 

Az OEVB  2022. április 3-i országgyűlési képviselők választásával, illetve az országos népszavazással kapcsolatban meghozott döntései

  

pdf1_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_elnök_választása.pdf

pdf2_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_elnökhelyettes_választása.pdf

pdf3_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_hatáskör_átruházása_OEVB_elnökére_határozat_kijavítása.pdf

pdf4_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_hatáskör_átruházása_OEVB_elnökére_megbízólevél_átadása.pdf

pdf5_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_hatáskör_átruházása_OEVB_elnökére_kifogás_áttétele.pdf

pdf6_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_OEVB_ülések_jegyzőkönyvezése.pdf

pdf7_20220304_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatos_feljelentés_kezdeményezése.pdf

pdf8_20220325_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_SZSZB_tagjainak_lemondásával_kapcsolatban.pdf

pdf9_20220403_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_SZSZB_tagjának_lemondásával_kapcsolatban.pdf

pdf10_20220408_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatban.pdf

pdf11_20220408_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatban.pdf

pdf12_20220408_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatban.pdf

 

 

 

pdf01_20220210_OEVB_határozat_szavazókör_kijelölése_a_külképviseleteken_leadott_és_átjelentkezéssel_szavazók__szavazatainak_megszámlálására.pdf

pdf02_20220215_OEVB_határozat_Kunhalmi_Ágnes_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf03_20220215_OEVB_határozat_dr_Lévai_István_Zoltán_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf04_20220222_OEVB_határozat_Juhász_István_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf05_20220222_OEVB_határozat_Sinka_Zoltánné_visszautasítása_AN.pdf

pdf06_20220222_OEVB_határozat_Árvai_Csaba_visszautasítása_AN.pdf

pdf07_20220222_OEVB_határozat_Tabi_Tünde_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf08_20220222_OEVB_határozat_dr_Balogh_Zsuzsánna_Annamária_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf09_20220222_OEVB_határozat_dr_Nemeskéri_Kutlán_Endre_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf10_20220225_OEVB_határozat_SinkaZoltánné_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf11_20220225_OEVB_határozat_SzokorMárton_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf12_20220225_OEVB_határozat_ÁrvaiCsaba_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf13_20220225_OEVB_határozat_sorsolás_eredménye.pdf

pdf14_20220228_OEVB_határozat_Rafael_Ferenc_visszautasítása_AN.pdf

pdf15_20220228_OEVB_határozat_Magyar_Kétfarkú_Kutya_Párt_bírság.pdf

pdf16_20220228_OEVB_határozat_Normális_Élet_Pártja_bírság.pdf

pdf17_20220228_OEVB_határozat_Megoldás_Mozgalom_bírság.pdf

pdf18_20220228_OEVB_határozat_Magyar_Munkáspárt_Igen_Szolidaritás_Magyarországért_Mozgalom_bírság.pdf

pdf19_20220302_OEVB_határozat_a_15_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf20_20220302_OEVB_határozat_a_16_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf21_20220302_OEVB_határozat_a_17_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf22_20220302_OEVB_határozat_a_18_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf23_20220304_OEVB_határozat_B_A_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf24_20220304_OEVB_határozat_Kraivich_Ferenc_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf25_20220307_OEVB_határozat_szavazólap_adattartalmának_jóváhagyása.pdf

pdf26_20220307_OEVB_határozat_drLévaiIstvánZoltán_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf27_20220325_OEVB_határozat_Tabi_Tímea_Éva_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf28_20220407_OEVB_határozat_Sz._E_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf29_20220408_OEVB_határozat_drLévaiIstvánZoltán_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf30_20220408_OEVB_határozat_L_Gné_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf31_20220409_OEVB_határozat_egyéni_választókerületi_eredmény_megállapítása.pdf