Képviselő-testület 2021. november 22-i (hétfő) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 

Meghívó pdfMH20211122rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1122rk_KT.pdf

JegyzkönyvpdfJK1122rk_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség által a Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen (hrsz.:151126/45) építendő rekortán pálya megvalósításáról (KT-261)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester, dr. Lévai István Zoltán önkormányzati képviselő

 pdfKT-261.pdf

 

 

 2.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2021. október 12-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20211012_rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20211012_rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20211012_rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-208

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-208.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-212

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-212.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-213

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-213.pdf 

 

4.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-214

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-214.pdf 

 

5.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása – a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. részére – a Budapest XVIII. kerület, 156208/2 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 30. szám alatti ingatlanon lévő küzdősport terem fejlesztéséhez Kt-215

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-215.pdf

 

6.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. részére    Kt-220

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-220.pdf

 

7.) A Budapest XVIII. kerület, 155447/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon vezetékjog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos döntés Kt-221

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-221.pdf

 

8.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Budapest XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület részére Kt-222

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-222.pdf 

 

9.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról Kt-223

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-223.pdf

 

10.) Döntés útépítéshez kapcsolódó vagyonelemek térítésmentes átvételével kapcsolatosan Kt-224

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-224.pdf

 

11.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt-vel, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződések módosításáról Kt-227

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-227.pdf

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Margó Tivadar utcában található 150228/151 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-228

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-228.pdf

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Méta utca menti garázssorban található 150228/102/A/48 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról Kt-229

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-229.pdf

 

14.) Az „Alacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-238

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-238.pdf

 

15.) A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-239

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-239.pdf

 

16.) A „Zsebők Zoltán szakrendelőnél távhő vezeték kiváltás és hőközpont felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-25

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-25.pdf 

 

17.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel Kt-245/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Budapest XVIII. kerület, Csontváry Kosztka Tivadar utca 30-48. szám alatti ingatlanok előtt elhelyezkedő, (151159/39) hrsz-ú közterület használata Tul-15/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

19.) Budapest XVIII. kerület, Kiss Ernő u. 47. szám alatti ingatlan mellett elhelyezkedő, (152130/2) hrsz.-ú közterület használata Tul-18/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Martinovics tér 1. szám alatti (hrsz.:154135/1) közterületen lévő 40,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról Tul-20/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21.) Budapest Főváros XVIII. kerület, Bartók Lajos utca 3-7. számú Társasház előtt elhelyezkedő,  (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata Tul-21/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-248/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

23.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Kt-249/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés közforgalomnak átadott magánutak (hrsz.: 156013/22, 156015/14, 156015/7) ingyenes tulajdonba vételéről Kt-250/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25.) A Budapest XVIII. kerület, 140486 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Vezér utca 54. szám alatt található ingatlan 52/100-ad tulajdoni hányadára, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-13/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26.) A Budapest XVIII. kerület, 140488 helyrajzi számú, természetben az 1188 Budapest, Vezér utca 50. szám alatt található ingatlanra az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-14/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 156024 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-16/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

28.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150259/124 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Vándor Sándor utca 5. szám alatt található, „kivett üzlet” megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről Tul-17/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-19/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30.) Döntés pályázat kiírásáról a közterületen (Kossuth tér) elhelyezkedő „bumeráng épületben” kialakított 131 m2 alapterületű kávézó hasznosításáról Tul-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs utca 25. szám alatti – 155214 helyrajzi számú – ingatlan területrészének hasznosítása tárgyában Tul-23/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152405 helyrajzi számú, Üllői út 298 – Ferenc utca 1/a. sarkán található ingatlan földhasználatáról Tul-24/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Egyebek

 

 

FELHÍVÁS

Ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy a képviselő-testületi terem befogadó képessége korlátozott, így amennyiben a közmeghallgatáson személyesen kívánja felvetni kérdését, javaslatát úgy kérjük, hogy mindenképpen tartsák szem előtt embertársaik egészségének és életének megóvása érdekében a járványügyi előírásokat, így különösen a szociális távolságtartást (egymástól való 1,5-2 méteres távolság).

 

Figyelemmel a járványügyi helyzetre a közmeghallgatáson csak az vehet részt, aki a száját és az orrát eltakaró maszkot visel.

 

Kérem, hogy a fentieket szíveskedjenek betartani.

 

Budapest, 2021. október 8.

 

Szaniszló Sándor s.k.

polgármester

 

 

 

 

 

 

Közmeghallgatás 2021október14 meghívó

Közmeghallgatás - 2021. október 14. (csütörtök) 17.00 óra

 

A közmeghallgatás meghívója: pdfKözmeghallgatás_2021október14_meghívó.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211014_közmeghallgatás_AN.pdf

PrezentációpdfMelléklet01_20211014_közmeghallgatás.pdf

 

FELHÍVÁS

Ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy a képviselő-testületi terem befogadó képessége korlátozott, így amennyiben a közmeghallgatáson személyesen kívánja felvetni kérdését, javaslatát úgy kérjük, hogy mindenképpen tartsák szem előtt embertársaik egészségének és életének megóvása érdekében a járványügyi előírásokat, így különösen a szociális távolságtartást (egymástól való 1,5-2 méteres távolság).

 

Figyelemmel a járványügyi helyzetre a közmeghallgatáson csak az vehet részt, aki a száját és az orrát eltakaró maszkot visel.

 

Kérem, hogy a fentieket szíveskedjenek betartani.

 

Budapest, 2021. október 8.

 

Szaniszló Sándor s.k.

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Közmeghallgatás 2021október14 meghívó

 

2021. július 28-án került sor Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság (TRMB) ülésére.

 

 

 

Az TRMB ülésén két szakszervezet (Pedagógusok Szakszervezetének /PSZ/ Budapest XVIII. kerületi Szervezete és a   Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete /BDDSZ/ képviselői jelentek meg. A reprezentativitás megállapítása a hatályos jogszabályok alapján, zökkenőmentesen zajlott le. A reprezentativitás megállapításának alapjául a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben (MKIR) közzé tett adatok szolgáltak.

 

 

A TRMB döntése alapján Budapest Főváros XVIII. kerületében az alábbi közalkalmazotti szakszervezet reprezentatív.

 

 

- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

 

 

A TRMB külön íven szövegezett 4/2021. (VII.28.) sz. határozata az alábbi linkre kattintva letölthető

pdf4_20210728_határozat_TRMB.pdf

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2021. július 6-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20210706_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20210706_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20210706_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-190

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-190.pdf

 

2.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére Kt-178

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-178.pdf

 

3.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-174

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-174.pdf

 

4.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása Kt-185

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-185.pdf

 

5.) Döntés „SOFI játszósziget” kialakítása tárgyában Kt-191

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-191.pdf

 

6.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú Beruházási Alapokmány elfogadása Kt-177

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-177.pdf

 

7.) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati- és kezelési Megállapodás, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Kt-199

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-199.pdf

pdfKT-199kieg1.pdf

 

 

8.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-182

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-182.pdf

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházás tárgyában megállapodás megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatával Kt-200

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-200.pdf

 

10.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület részére, továbbá döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Kt-181

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-181.pdf

pdfKT-181kieg1.pdf

 

11.) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv általi elfogadása tárgyában született 169/2020. (VIII.11.) KT határozat módosítása Kt-192

Előterjesztő: Somody László és Petrovai László alpolgármesterek

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 pdfKT-192.pdf

 

 

12.) A „Bp18 Egyesített Óvoda homlokzati hőszigetelése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-10

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 157415 hrsz.-ú, természetben a 1185 Budapest, Csap u. 14. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-2

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-2.pdf

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület belterület, 149832/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Garay u. 11/b. fszt. 4. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-5

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-5.pdf

 

 

15.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel Kt-194/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel Kt-195/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Hengermű utca 4. szám előtti, 151853 helyrajzi számú, 65,0 m2 nagyságú közterület használatáról Tul-6/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) helyrajzi számú közterületen lévő 86,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról Tul-1/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Balassa utca (155447/2) hrsz.-ú közterület használatáról Tul-7/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés a Magyar Posta Zrt. bérleti díjának mérsékléséről szóló kérelemről Kt-172/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerület, Ráday G. utcában található 155562 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában Kt-173/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bérleti díj mérséklése iránti kérelméről Kt-180/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

23.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155737 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Üllői út 504. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatban Kt-175/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

24.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155178/0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1184 Budapest, Széchenyi u. 5. fsz. 6. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítése tárgyában Tul-3/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

25.) A Tulajdonosi Bizottság 117/2020. (IX.22.) számú határozatának felülvizsgálata, valamint a Budapest XVIII. kerület 150322 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Baross utca 88. szám alatt található ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-4/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

26.) Hozzájárulás a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55/b. szám alatti, 142024 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez Tul-11/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

27.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában I. Tul-8/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

28.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában II. Tul-9/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

29.) Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 152186 helyrajzi számú közterületen, a Tinódi utca 37. szám alatt lévő 102 m2 nagyságú épületek alatti közterület használatáról Tul-12/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

pdfKözbeszerzési_terv_2021_Önkormányzat.pdf

 

 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi közbeszerzési terve

 pdfKözbeszerzési_terv_2021_Hivatal.pdf

 

 

 

 

Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

 pdfKözbeszerzési_terv_2_sz_módosítás_2020_Önkormányzat.pdf

 

 

Polgármesteri Hivatal 2020. évi közbeszerzési terve

 

 

 

 

Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

pdfközbeszerzési_terv_2019_Önkormányzat.pdf

 

 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi közbeszerzési terve 

pdfközbeszerzési_terv_2019_Hivatal.pdf

 

Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (rendelet-tervezet)

pdf2021_évi_Költségvetés-tervezet.pdf