a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. október 28-i (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20201028_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20201028_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20201028_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-136.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-136.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-128.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-128.pdf

 

3.) Alapítványok pályázatmódosítással kapcsolatos kérelmei KT-132.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-132.pdf

 

4.) Az NNÖ és a XVIII. kerületi német nemzetiségi közösség pályázati tevékenységével kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)

Előadó: dr. Sági Zoltán NNÖ elnök

 

5.) A Bizottság 2020. szeptember 23. napján megtartott ülésén kisebb formai hiányossággal elfogadott vagyonnyilatkozat újbóli formai ellenőrzése

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

6.) Javaslattétel összeférhetetlenség tárgyában TÜK-8/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

7.) Egyebek

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. október 26-i (hétfő) 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20201026_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20201026_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20201026_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata által létesítendő Vasút utcai emlékhellyel kapcsolatban KT-143.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-143.pdf

 

2.) Az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezése KT-140/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

 

H1.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati Rendészet megalakítása KT-142/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. szeptember 23-i (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200923_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200923_TÜK_AN.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200923_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110. pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99. pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-109. pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-115. pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-121. pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Rendeletalkotás a pénzügyi támogatással kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KT-104. pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

7.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

KT-101/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

9.) Egyebek

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 21-én 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200921_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200921_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200921_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110. pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99. pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a 2021. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-96. pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása

KT-105. pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében

KT-107. pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához

PVÖ-2. pdfPVÖ-2.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Javaslat a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében

PVÖ-3. pdfPVÖ-3.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

„H1.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosítására

KT-124/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester”

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 7-én 08:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200907rk_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200907rk_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200907rk_PVÖ.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Hozzájárulás telekalakítási szerződés megkötéséhez

KT-94/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 3-i 10:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200903rk_PVÖ.pdf

Feljegyzés pdfFeljegyzés20200903rk_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Hozzájárulás telekalakítási szerződés megkötéséhez

KT-94/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

 

a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2020. július 22-i, 16:30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200722rk_PEB.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200722rk_PEB.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200722rk_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés Feladatellátási megállapodás megkötéséről a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.-vel és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Feladatellátási szerződés módosítása KT-80. 

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-80.pdf

2.) Döntés pályázattal kapcsolatosan KT-82.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-82.pdf

3.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása KT-77.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

pdfKT-77.pdf

4.) Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

PEB-5.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfPEB-5.pdf

5.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. július 24-i, 10:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200724rk_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200724rk_TÜK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200724rk_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása

KT-79/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

H1.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

S2-90/Z.    Zárt ülés!

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. július 21-i, 10:00 órakor kezdődő rendkívüli (OKSIB) együttes ülése

 

Meghívó pdfMh20200721rk_TÜK-OKSIB.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200721rk_TÜK-OKSIB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200721rk_TÜK-OKSIB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2020. évi pénzügyi támogatásáról TÜK-7. 

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

pdfTÜK-7.pdf

2.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. június 26-i, 9:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200626rk_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200626rk_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200626rk_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-44.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-66.pdf

 

Kt-66/kieg1 pdfKT-66kieg1.pdf

 

 

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-52.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről KT-63.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-63.pdf

 

5.) Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről KT-60.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-60.pdf

 

6.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-54.pdf

 

7.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-51.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-51.pdf

 

8.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről KT-65.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

pdfKT-65.pdf

 

9.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-48.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-1.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-1.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-2.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-2.pdf

 

12.) A "Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról TÜK-3.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTÜK-3.pdf

 

13.) „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-4/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

14.) Döntés összeférhetetlenséggel kapcsolatban I. TÜK-5/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, TÜK Bizottság elnöke

 

15.) Döntés összeférhetetlenséggel kapcsolatban II. TÜK-6/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Képviselő új vagyonnyilatkozatának megtárgyalása

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, TÜK Bizottság elnöke

 

17.) Egyebek