a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. március 27-i rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20190327_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190327_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190327_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása - zárt ülés

Előterjesztő: Makai Tibor, a bizottság elnöke

2.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. március 7-i, az OKSIB-bal tartandó rendkívüli együttes ülése

 

Meghívó  pdfMh20190307_TUK_OKSIB.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190307_TUK_OKSIB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190307_TUK_OKSIB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2019. évi pénzügyi támogatásáról TÜK-2.

pdfTUK-2.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

                       

2.) Egyebek

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 26-i, az OKSIB-bal tartandó rendkívüli együttes ülése

Meghívó pdfMh20190226_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190226_TUK_OKSIB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190226_TUK_OKSIB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről

TÜK-1. pdfTUK-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Makkainé Szelindi Stella elnök – Görög Nemzetiségi Önkormányzat

 

2.) Egyebek

 

a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2019. február 18-i ülése

 

Meghívó pdfMh0218_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHk0218_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJk0218_tffb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-22. pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-08. pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés

KT-12. pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.Földút útépítések beruházási alapokmánya

KT-16. pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.„A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-29. pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6.„Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-19. pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata

KT-20. pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-28. pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9.Döntés napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatról

KT-27. pdfKT-27.pdf

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester és Csabafi Róbert képviselő

10.Budapest XVIII. kerület Martinovics tér 1. sz. alatti (154135/1) hrsz.-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata

TFFB-02. pdfTF-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11. Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 47-49. sz. ingatlan melletti (152310/2) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-01. pdfTF-1.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12.„Budapest Főváros XVIII. kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-04. pdfTF-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13.„Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-05. pdfTF-5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14.„Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.) park felújítás” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-03. pdfTF-3.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15.Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról

KTZ-24. Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16. Egyebek

 

H1: Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre S1-33

Előterjesztő: Somody László

pdfS1-33.pdf

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 20-i ülése

 

Meghívó pdfMh20190220_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190220_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190220_TUK.pdf

  

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-14.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-14.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-15.pdf

4.) Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében KT-08.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-08.pdf

5.) Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-01.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-01.pdf

6.) A kisebb formai hibákkal elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése - zárt ülés

Előterjesztő: Makai Tibor, a bizottság elnöke

7.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 6-i rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20190206_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190206_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190206_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Leadott képviselő és nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagok vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele - zárt ülés

Előterjesztő: Makai Tibor, a bizottság elnöke

 

2.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. december 12-i ülése

 

Meghívó pdfMh20181212_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20181212_TUK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20181212_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200.

pdfKT-200.pdf

KT-200 kieg1. pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200 kieg2. pdfKT-200kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) KT-195. 

pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról KT-201. 

pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve KT-202.

pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-192.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6.) A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KT-194/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.) „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-8/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. november 26-i az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

 

Meghívó pdfMh20181126_TUK.pdf

Határozat-kvionat pdfHk20181126_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20181126_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről

TÜK-7. pdfTUK-7.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Marelyin János Pálné elnök – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

                       

2.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. november 14-i (szerda) ülése

 

Meghívó pdfMh20181114_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20181114_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20181114_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-167. pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-166. pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete pályázattal kapcsolatos kérelme TÜK-5. pdfTÜK-5.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

4.)   Hetednapi Adventista Egyház Pestszentlőrinc „A” Gyülekezetének pályázatokkal kapcsolatos kérelme TÜK-6. pdfTÜK-6.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

5.)   Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. 09. 11-i ülése

 

Meghívó pdfMh20180911_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180911_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180911_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-142.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-142.pdf

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-150.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-150.pdf

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-152.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-152.pdf

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-151.pdf

KT-151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

KT-151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

5.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről KT-156.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-156.pdf

6.) Piros Iskola Alapítvány kérelme KT-159.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-159.pdf

7.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KT-158/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8.) Egyebek