a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) ülése

 

Meghívó pdfMh20180614_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180614_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180614_TUK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-110.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-110.pdf

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-111.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-111.pdf

3.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-115.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

5.) Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről KT-112/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. június 6-i (szerda)

az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

 

Meghívó pdfMh20180606_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180606_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180606_TUK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről

TÜK-4. 

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-4.pdf                       

2.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. május 23-i ülése

 

Meghívó pdfMh20180523_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180523_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180523_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról KT-75.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-75.pdf

KT-75/kieg1. pdfKT-75kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-73.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-73.pdf

KT-73/kieg1. pdfKT-73kieg1.pdf

3.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-46.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-46.pdf

4.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről KT-79.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-79.pdf

5.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv) KT-83.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-83.pdf

6.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-69.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-69.pdf

7.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-2.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-2.pdf

TUK-2/kieg1. pdfTUK-2kieg1.pdf

8.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-3.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-3.pdf

9.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KT-52/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) Helyi kitüntetés adományozása KT-62/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 13-i ülése

 

Meghívó pdfMH0213_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180213_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180213_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-30.pdf

kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-24.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-12.pdf

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-7.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-7.pdf

5.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-11.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-11.pdf

6.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/B. számú KÉSZ) KT-13.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-13.pdf

7.) Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról KT-14.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-14.pdf

8.) Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-6.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-6.pdf

9.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-23.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-23.pdf

10.) A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra KT-10/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) A Bizottság 2018. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

12.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 1-i rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0201_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0201_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0201_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Leadott képviselő és nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagok vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

2.) Egyebek

 

Meghívó pdfMH1207_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1207_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1207_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről KT-220.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-220.pdf

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) rendelet módosításáról KT-215.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-215.pdf

 

3.) A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve KT-224.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-224.pdf

 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-209.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKT-209_AN.pdf

 

5.) A 2018. évi helyi kitüntetési javaslatok KT-219/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) „Mi szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-9/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7.) Egyebek

 

A Testületi, Ügyviteli és Koordinációs Bizottság 2017. november 14-i (OKSIB) együttes rendkívüli ülése

Meghívó pdfMH1114_TUK_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_TUK_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_TUK_OKSIB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről TÜK-8

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-8.pdf

 

2.) Egyebek

A Testületi, Ügyviteli és Koordinációs Bizottság 2017. november 14-i ülése

Meghívó pdfMH1114_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1114_TUK.pdf

Napirendi pontok:

1.)Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca – Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában) KT-181.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

2.)Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-182.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-182.pdf

3.)Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-196.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-196.pdf

4.)Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-199.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-199.pdf

5.)Egyebek

Meghívó pdfMH1010_TUK_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1010_TUK_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1010_TUK_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről TÜK-7

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-7.pdf

2.) Egyebek

Meghívó pdfMH0907_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0907_TUK_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0907_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-160.pdf

KT-160/kieg1 pdfKT-160kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről KT-164

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-164.pdf

KT-164/kieg1 pdfKT-164kieg1.pdf

3.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól KT-155

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-155.pdf

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-162

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-162.pdf

5.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KT-152/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6.) Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia pályázattal kapcsolatos kérelme TÜK-6

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-6.pdf

7.) Egyebek