Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2013. június 19-ei ülése

Írta:  2013.06.19.
Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2013. június 19-ei ülése

Meghívó
letöltés


Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pont:


1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-280
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
280kieg1
letöltés

280kieg2
letöltés

280kieg3
letöltés

 
2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormán yzata Képivselő-testületének …/2013. (..) sz. önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-245
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
3, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (...) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-234
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai Zoltán alpolgármester
 
4, Közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
KT-275
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Fővárosi Közterület Felügyelet XVIII.ker. Rk.
 
5, Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Városrehabilitációs pályázaton való önkormányzati részvétel, valamint a szükséges önerő biztosítása
KT-272
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
6, A közműfejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározásáról szóló 9/2010. (I.27.) sz. határozat módosítása
KT-273
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 
7, Budapest, XVIII. kerület 151159/8 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására vonatkozó döntéshozatal
KT-244
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
8, Döntés államháztartáson kívüli forrás átvételéről
KT-278
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
9, A Budapest, XVIII. ker. 152172/2 hrsz-ú, Lakatos út 13. fszt. 6. szám alatti 164m2 alapterületű helyiség felújításához/átalakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás
TFFB-230
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
10, A Budapest, XVIII. ker. 155290/1 hrsz-ú, Kubinyi Imre u. – Üllői út – Gyöngyvirág utca által határolt közterület hasznosítása
TFFB-231
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
11, Egyebek