Tulajdonosi Bizottság 2015. szeptember 23-i (szerda) 17.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2015.09.18.

Tulajdonosi Bizottság 2015. szeptember 23-i (szerda) 17.00 órakor kezdődő ülése

MeghívóHatározat-kivonat

pdfHk0923_AN.pdf


Jegyzőkönyv

pdfjkv0923.pdf


Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-186
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet módosításáról Kt-188
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


3.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-200
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása Kt-185
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Pest-Budapest Konzorcium képviselői
letöltés


5.) Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről és végelszámolásának elrendeléséről Kt-202
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Banyár László vezérigazgató és Péntek Tamás gazdasági igazgató, V18 Zrt.
letöltés


6.) Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása Kt-182
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


7.) Döntés feladat ellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Kt-212
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


8.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű vagyon térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére Kt-198
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


9.) „Kastélydombi Általános Iskola energetikai fejlesztése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-170
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

10.) „Csibekas Bölcsőde energetikai fejlesztése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-171
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


11.) Thököly út sportcentrum elnevezése Kt-183
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Deák Ferencné és Pintér Béla
letöltés
 

12.) Közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala Kt-208
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


13.) Az MLSZ IX. Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázatok benyújtása Kt-197
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


14.) Budapest FővárosXVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarországra jelentős terheket rovó menekült-válság kezelésének terheinek és következményeinek enyhítéséről szóló határozatok Kt-191
Előterjesztő: Horváth Zsófia és Petrovai László önkormányzati képviselők
letöltés


15.) A Kiemelt Sportfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjával kapcsolatos tájékoztatás Kt-201
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Banyár László vezérigazgató
letöltés
 

16.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület 154452/5 hrsz-ú („Görög-domb” ingatlant érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-71
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


17.) Ecsedi-Vill Bt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület, Sólyom u. 36358/10 tr.állomás körzet területén található elosztószekrények magánterületről közterületre való kihelyezésére Tul-72
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


18.) Budapest XVIII. kerület, 157234 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Lajta u. 6. szám alatt található, 577 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-73
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


19.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-74
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


20.) Budapest Főváros XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő (151126/48) hrsz-ú közterület telekalakításhoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Tul-78
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


21.) Budapest Főváros XVIII. kerület (152253) hrsz-ú közterület egy részének használata Tul-79
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


22.) „MLSZ VI. Országos labdarúgó pályaépítési program Kapocs Általános és Magyar- Angol Két Tannyelvű Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-80
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


23.) Budapest XVIII. kerület, Szélső u. 119. (Brigád u. 68.) 142771 hrsz. alatt nyilvántartott, a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 2/20-ad tulajdoni hányadának értékesítése Tul-81
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 

24.) „Szepes utca (a Zemplén u. – Forgó u. között) (157517) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-83
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


25.) „Billentyű utca (a Ferihegyi repülőtérre vezető út – Gyömrői út között) (157161) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-84
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


26.) Budapest Főváros XVIII. kerület (151126/48) hrsz-ú közterület egy részének autómosó céljára történő hasznosítása Tul-88
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


27.) Az MLSZ IX. Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat alapján kialakítandó műfüves pályák megépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása Tul-89
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


28.) „Dugonics utca (a Jósika M u. – Madách I. u. között) (152117) hrsz. alatti területen csapadékvíz elvezetése csapadékcsatorna kiépítésével” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-90
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


29.) Budapest XVIII. kerület 143443 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Ady Endre utca 158. szám alatt található, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 118/200-ad tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-178/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


30.) Budapest XVIII. kerület 154444/1 hrsz-ú, 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található, kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 2645/53232-ed tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos döntéshozatal Kt-181/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


31.) A Budapest XVIII. kerület 146342/3 hrsz-ú Semmelweis utca – Práter L. utca sarkán (Barcika tér) lévő telekingatlan földhasználati szerződés megkötése Kt-184/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés32.) Döntés Almáskertben található magánút önkormányzati tulajdonba vételéről Kt-195/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


33.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról I. Tul-64/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


34.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról II. Tul-65/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

35.) Budapest XVIII. kerület 143443 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Ady Endre utca 158. szám alatt található, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 118/200-ad tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-66/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


 
36.) Budapest XVIII. kerület 150881 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Kossuth Lajos utca 16/a szám alatt található, 703 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, garázs megnevezésű ingatlanra vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal  Tul-67/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


37.) Bérleti jog felmondása (költségelvű lakbért nem fizetők esetében Tul-68/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


38.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-69/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


39.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-70/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


40.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-75/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


41.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-76/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


42.) Budapest XVIII. kerület, 155438 hrsz-ú, természetben a 1183 Budapest, Üllői út 428. szám alatt található ingatlan kisajátításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-77/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak:    Faragó Andrea és Worell Ágnes tulajdonosok
                      Georgiadiszné dr. Eifert Gabriella, a tulajdonosok jogi képviselője
letöltés


43.) Döntés Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-82/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


44.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-85/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


45.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakás ismételt bérbe adása Tul-86/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


46.) Határozott időre ( < 2 év) bérbe adott lakás ismételt bérbe adása Tul-87/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


47.) Egyebek


Hír naptár

« Augusztus 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Csatlakozz közösségünkhöz