A Pénzügyi Ellenõrzési Bizottság 2015. november 9-i ülése

Írta:  2015.11.06.


Meghívó:

letöltésHatározat-kivonat:
pdfLetöltés

Jegyzõkönyv:
pdfLetöltés

Napirendi pontok:

1.) Döntés megbízási szerzõdés megkötésérõl könyvvizsgálói feladatok ellátására KT- 244
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Csabai Gergely, Csabai-Szabó Enikõ, Flender Éva.

letöltés


2.)
Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésrõl szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-232

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendõ térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-214
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


4.)
Rendeletalkotás a Rezidens támogatás bevezetésérõl KT-216
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: dr. Maitz László, dr. Miketz Tibor, dr. Cseh Áron

letöltés


5.) Adományozási szerzõdés megkötése a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal KT-235
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés


6.) Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadásáról KT-240
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés

 
7.) Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Alaptõkéjének új részvények zártkörû forgalomba hozatalával történõ megemelésérõl KT-241
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés

 


8.) Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 4. számú módosítása PEB-14
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


9.) Egyebek