A Népjóléti Bizottság 2015. november 9-én 17 órakor kezdõdõ ülése

Írta:  2015.11.06.

A Népjóléti Bizottság 2015. november 9-én 17 órakor kezdõdõ ülése

Meghívó

letöltésHatározat-kivonat

pdfLetöltés

Jegyzõkönyv

pdfLetöltés

Zárt jegyzõkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-232
letöltés

 


2./ Rendeletalkotás a Rezidens támogatás bevezetésérõl KT-216
letöltés


3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendõ térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-214

letöltés4./ A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendõ Együttmûködési megállapodás jóváhagyása bérlõkijelölési jog biztosítására vonatkozóan KT-221

letöltés


5./ A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatellátásával kapcsolatos fenntartói döntés KT-225
letöltés


6./ Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerzõdése módosítása KT-226

letöltés


7./ Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2015. I. félévi alakulásáról Taj-229

letöltés8./ Javaslat demens személyek nappali ellátásának kialakítására KT-239

letöltés


9./ Döntés a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás feladatának 2016. évben történõ ellátásáról KT-245
letöltés


10./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcímérõl NB-73

letöltés


11./ Szociális és gyermekvédelmi intézmények Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása NB-85
I. rész
letöltés

II. rész
letöltés


12./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-228/Z (zárt!)
letöltés


13./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekrõl NB-74/Z (zárt!)
letöltés

 


14./ Határozott idõre (5 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-75/Z (zárt!)
letöltés

 


15./ Hozzájárulás dr. Fábián Dóra Judit házi gyermekorvosként történõ foglalkoztatásához NB-76/Z (zárt!)
letöltés


16./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévõ szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról NB-77/Z (zárt!)
letöltés

 


17./ Hozzájárulás dr. Krikovics-Nagy Fruzsina gyermekfogorvosként történõ foglalkoztatásához NB-78/Z (zárt!)
letöltés


18./ Határozott idõre (1 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-79/Z (zárt!)

letöltés


 


19./ Szolgálati lakások bérbeadása NB-80/Z (zárt!)

letöltés


20./ Szükséghelyzetben lévõk krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-81/Z (zárt!)
letöltés


21./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelem elbírálása NB-82/Z (zárt!)

letöltés


22./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetõk esetében) NB-83/Z (zárt!)
letöltés

 


23./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-84/Z (zárt!)
letöltés


24./ Egyebek