Tulajdonosi Bizottság 2015. november 11-i (szerda) 17.00 órakor kezdõdõ ülése

Írta:  2015.11.06.

Tulajdonosi Bizottság 2015. november 11-i (szerda) 17.00 órakor kezdõdõ ülése


Meghívó

letöltés

 


Határozat-kivonat

pdfjkv1111.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfjkv1111.pdf

Napirendi pontok:
1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésrõl szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-232
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-215
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-238
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés4.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerzõdés és mellékletének módosítása Kt-231.
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés
5.) A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei részére biztosított helyiségek térítésmentes használatával kapcsolatos döntés Kt-219.
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés6.) Budapest XVIII. kerület, 150228/87/A/69 hrsz.-ú, Sina Simon sétány 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó haszonkölcsön szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetése Kt-220
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés


7.) A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendõ  Együttmûködési megállapodás jóváhagyása bérlõkijelölési jog biztosítására vonatkozóan Kt-221.
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

letöltés


8.) Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról Kt-240
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés9.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alaptõkéjének új részvények zártkörû forgalomba hozatalával történõ megemelésérõl Kt-241

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
10.) „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történõ bõvítése- tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-222.
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés11.) „Üllõi út 761. szám alatti Béke téri Orvosi Rendelõ felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-223.
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


12.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-243
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés13.) Adományozási szerzõdés megkötése a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal Kt-235
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés


14.) Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2015. I. félévi alakulásáról Táj-229
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

letöltés15.) „Budapest XVIII. kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola öntött gumi sportpálya kivitelezési munkái” építés beruházási  alapokmányának elfogadása Tul-103
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


16.) „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó mûtárgy építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-98
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


17.) „Haladás-Balassa utca – Üllõi út park környezetrendezés I. és II. ütem kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-102.
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés18.) „Csörögnek utca és Tû utca útpálya szilárd burkolattal történõ ellátása és csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-99
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés19.) A Budapesti Rendõr-fõkapitánysággal és a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XVIII. kerületi Rendõrkapitányságával kötendõ Együttmûködési megállapodás jóváhagyása bérlõkijelölési jog biztosítására vonatkozóan Tul-92.
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

letöltés


20.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedõ (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-91.
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés


21.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcímérõl Tul-93.
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

letöltés22.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi Kossuth téren megépítendõ épület üzemeltetésére tárgyában Kt-247z (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


23.) Budapest Fõváros XVIII. kerület, Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz-ú közterület használata Tul-100z (zárt ülés)
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés24.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévõ bérlakás cseréje tárgyában Tul-95z (zárt ülés)

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

letöltés


25.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-94z (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

letöltés


26.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetõk esetében) Tul-97z (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

letöltés


27.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-96z (zárt ülés)
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

letöltés


28.) Egyebek