Településfejlesztési és Fenntartható Fejlõdési Bizottság 2015. november 09-ei ülése

Írta:  2015.11.06.

Településfejlesztési és Fenntartható Fejlõdési Bizottság 2015. november 09-ei ülése

Meghívóletöltés

Határozat-kivonatpdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés


Napirendi pontok:
1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésrõl szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-232letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester


2. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. ( VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-215letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

3. Döntés szabályozási tervek elkészítéséhez szükséges eljárások 2016. évi megindításáról

KT-218letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

4. A Budapest XVIII. kerület Szélsõ utcában található 142565 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-237letöltés

Elõterjesztõ: dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ

 

5. „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történõ bõvítése- tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-222letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

6. „Üllõi út 761. szám alatti Béke téri Orvosi Rendelõ felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-223letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

7. „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-243letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

8. Lakatos út - Alsóerdõ sor - Nefelejcs út által határolt terület elnevezése

KT-236letöltés

Elõterjesztõ: Kádár Tibor képviselõ

236.kiegészítés1
letöltés


9. Budapest XVIII. kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola öntött gumi sportpálya kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-39letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

10.„Kaszás utca 6/a. szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tûzivíztározó mûtárgy építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-36letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

11. „Haladás-Balassa utca – Üllõi út park környezetrendezés I. és II. ütem kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-40letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester


12. „Csörötnek utca és Tû utca útpálya szilárd burkolattal történõ ellátása és csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-37letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

13. A Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedõ (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-35letöltés

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Döntés a Budapest XVIII. kerületi Kossuth téren megépítendõ épület üzemeltetése tárgyában

KT-247/Z Zárt ülés!letöltés

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

15. Budapest Fõváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-38/Z Zárt ülés!letöltés

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester