Képviselõ-testület 2015. november 12-i ülése

Írta:  2015.11.06.

Képviselõ-testület 2015. november 12-i ülése

Meghívó
pdfMH1112.pdf

Határozat-kivonat (AN)
pdfHK1112_adatoknelkuli_KT.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1112.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Napirendi pontok:
1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

232. rendkívüli eljárással!pdfKt-232.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendõ térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

214. rendkívüli eljárással!pdfKt-214.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás a Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

242. rendkívüli eljárással!pdfKt-242.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

242. kiegészítés1 pdfKt-242kieg1.pdf

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. ( VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

215. rendkívüli eljárással!pdfKt-215.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

5. Rendeletalkotás a Rezidens támogatás bevezetésérõl

216. rendkívüli eljárással!pdfKt-216.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Maitz László Egészségügyi Szolgálat Kft. ügyvezetõ igazgatója, dr. Miketz Tibor Magyar Orvosi Kamara, dr. Cseh Áron Magyar Rezidens Szövetség képviseletében

 

6. Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendõ díjak mértékérõl szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

217. rendkívüli eljárással!pdfKt-217.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester


 

7. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

238. rendkívüli eljárással!pdfKt-238.pdf

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekrõl szóló 30/1995 (X. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

248. rendkívüli eljárással!pdfKt-248.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

9. Döntés szabályozási tervek elkészítéséhez szükséges eljárások 2016. évi megindításáról

218. rendkívüli eljárással!pdfKt-218.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

10. Adományozási szerzõdés megkötése a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal

235. rendkívüli eljárással!pdfKt-235.pdf

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. Ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezetõ, Tordai László tü. Õrnagy – XVIII-XIX. Kerületi Tûzoltóparancsnokság parancsnoka

235kieg1pdfKt-235kieg1.pdf


 

11. A Budapest XVIII. kerület Szélsõ utcában található 142565 hrsz-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

237. rendkívüli eljárással!pdfKt-237.pdf

Elõterjesztõ: dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ

 

12. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerzõdés és mellékletének módosítása

231. rendkívüli eljárással!pdfKt-231.pdf

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

231. kiegészítés1pdfKt-231kieg1.pdf

231. kiegészítés2pdfKt-231kieg2.pdf

  

 

13. A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei részére biztosított helyiségek térítésmentes használatával kapcsolatos döntés

219. rendkívüli eljárással!pdfKt-219.pdf

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Budapest, XVIII. kerület 150228/87/A/69 hrsz.-ú, Sina Simon sétány 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó haszonkölcsön szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetése

220. rendkívüli eljárással!pdfKt-220.pdf

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendõ Együttmûködési megállapodás jóváhagyása bérlõkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

221. rendkívüli eljárással!pdfKt-221.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

 

16. Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról

240. rendkívüli eljárással!

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Péntek Tamás végelszámoló, Jankó Zoltán könyvvizsgáló (TM Audit Kft)

pdfKt-240.pdf

240.kiegészítés1pdfKt-240kieg1.pdf


 

17. Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. alaptõkéjének új részvények zártkörû forgalomba hozatalával történõ megemelésérõl

241. rendkívüli eljárással!

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás divízióvezetõ

pdfKt-241.pdf

241. kiegészítés 1pdfKt-241kieg1.pdf


 

18. Döntés megbízási szerzõdés megkötésérõl könyvvizsgálói feladatok ellátására

244. rendkívüli eljárással! pdfKt-244.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

19. „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történõ bõvítése - tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

222. rendkívüli eljárással! pdfKt-222.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

20. „Üllõi út 761. szám alatti Béke téri Orvosi Rendelõ felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

223. rendkívüli eljárással! pdfKt-223.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

21. „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

243. rendkívüli eljárással! pdfKt-243.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

22. A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei alapító okirat módosítása

224. rendkívüli eljárással! pdfKt-224.pdf

Elõterjesztõ: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

23. Lakatos út – Alsó erdõsor - Nefelejcs utca által határolt terület elnevezése

236. rendkívüli eljárással! pdfKt-236.pdf

Elõterjesztõ: Kádár Tibor képviselõ

236. kiegészítés1 pdfKt-236kieg1.pdf


 

24. Segítségnyújtás az elszaporodott rovarok elleni védekezésben

233. pdfKt-233.pdf

Elõterjesztõ: Kassai Dániel önkormányzati képviselõ

 Kt-233kieg1 pdfKt-233kieg1.pdf

 

25. A XVIII. kerület felújítandó padjainak grafikai tervezése

234. pdfKt-234.pdf

Elõterjesztõ: Kassai Dániel önkormányzati képviselõ

Kt-234kieg1 pdfKt-234kieg1.pdf

 

26. Döntés a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás feladatának 2016. évben történõ ellátásáról

245. rendkívüli eljárással! pdfKt-245.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

 

27. A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatellátásával kapcsolatos fenntartói döntés

225. rendkívüli eljárással! pdfKt-225.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

 

28. Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonpfotit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerzõdése módosítása

226. rendkívüli eljárással! pdfKt-226.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László ügyvezetõ igazgató

 

29. Javaslat demens személyek nappali ellátásának kialakítására

239. rendkívüli eljárással! pdfKt-239m.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

 

30. Döntés a Budapest XVIII. ker. 0156043/86 (külterület) helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében benyújtott kifogás tárgyában a Képviselõ-testület által meghozott 525/2015. (IX. 29.) számú határozat módosításáról

227/Z Zárt ülés!

Elõterjesztõ: dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ

 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be! 

31. Döntés a Budapest XVIII. kerületi Kossuth téren megépítendõ épület üzemeltetése tárgyában

247/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

32. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

228/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

33. Interpellációk

 

34. Kérdések

- Kerd-01: Makai Tibor: Budapest XVIII. Endrõdi Sándor utca 2. sz. alatti társasház elfogadhatatlan kálváriája
249.pdfKerd-249.pdf

 Válasz a kérdésre: pdfKerd-249valasz.pdf

 


35 Tájékoztatók, bejelentések

- Taj-01: Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2015. I. I félévi alakulásáról

229.pdfTaj-229.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj-02: Tájékoztató :„Vizsgálat a megújuló energiaforrások helyi hasznosítása érdekében a telepített napelemekre vonatkozó önkormányzati kompenzációs támogatás lehetõségeirõl”
246.pdfTaj-246.pdf

Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj-03: Tájékoztató az Interreg CENTRAL EUROPE pályázaton való önkormányzati részvételrõl

230.  pdfTaj-230.pdf

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester


Sürgõsségi elõterjesztések:

S1. Együttmûködési megállapodás a Tízpróba Magyarország Kft-vel
251.pdfS1-251.pdf

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Stájer István áruházigazgató


S2. Döntés az EUREST Étteremüzemeltetõ Kft-vel "Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II." tárgyában kötött Vállalkozási Szerzõdés módosításáról
252. pdfS2-252.pdf
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester


Bizottsági határozatok gyûjteménye I.:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Bizottsági határozatok gyûjteménye II.:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!