Képviselõ-testület 2015. szeptember 29-i (kedd) 16.00 órakor kezdõdõ ülése

Írta:  2015.09.18.


Képviselõ-testület 2015. szeptember 29-i (kedd) 16.00 órakor kezdõdõ ülése


Meghívóletöltés

Határozat-kivonat
pdfLetöltés

Jegyzõkönyvletöltés

Zárt jegyzõkönyvletöltés

 


Banga Zoltán Oktatási, Közmûvelõdési, Sport és Ifjúsági Bizottság-i tag eskütételét követõen:


Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a lakások bérletérõl és elidegenítésérõl szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
200.  rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

200. kiegészítés1.letöltés

200. kiegészítés2.letöltés
200. kiegészítés3.letöltés

200. kiegészítés4.letöltés
200. kiegészítés5.letöltés

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
188. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
 
3.Rendeletalkotás a Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

186. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

4.Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
204. rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: Szarvas Attila alpolgármester
 
5. Pestszentlõrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálati anyagához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezõi válaszok elfogadása

 

187. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Völgyzugoly Mûhely Kft., Ferik Tünde és Kovács Beáta tervezõk

187. 1. mellékletletöltés
187. 2. mellékletletöltés

6. A PPVSZ 72/A számú területre vonatkozó kerületi szabályozási tervének (KSZT) felülvizsgálati anyagához érkezett vélemények és azokra adott tervezõi válaszok elfogadása
205. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Városy Péter vezetõ tervezõ

7. A Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Budapest XVIII. kerület, Csapó utca – Barta Lajos utca – Kinizsi Pál utca – Margó Tivadar utca menti területre, a 42-es villamos vonalának meghosszabbítására (Budapest XVIII. kerület határa és a Gloriette lakótelep között) vonatkozóan készülõ kerületi szabályozási tervhez a partnerségi egyeztetés keretében beérkezett vélemények, illetve azokra adott tervezõi válaszok elfogadása

 

206. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívott: BFVT. Kft. képviselõje

206. 1-2.mellékletletöltés
 

8. Budapest Fõváros XVIII. kerület Pestszentlõrinc–Pestszentimre Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása

 

185. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Pest-Budapest Konzorcium képviselõi
 
185kiegészítés1
letöltés

9.Döntés feladat ellátási elõszerzõdés megkötésérõl a Városrehabilitáció18 Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal
212 . rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

212. kiegészítés1
letöltés
212. kiegészítés2letöltés

10. Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésérõl és végelszámolásának elrendelésérõl
202. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Banyár László Városgazda XVIIII. Kerület Nonprofit Zrt vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

202kiegészítés1
letöltés
 
11. Döntés a 2016. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Fõváros Önkormányzata által történõ bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

 

193. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 
12.Partnerségi együttmûködés a kárpátaljai Técsõ várossal II.
189. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
 
13.GESZ alapító okirat módosítása – Diákolimpia költségvetésének átadása

 

210. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

210kiegészítés1
letöltés
210kiegészítés2
letöltés

14. South-East Europe Program keretében megvalósított, önkormányzati nemzetközi projektek záró összefoglalása
169. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
 
15. Elõzetes jóváhagyás a 2016. és 2017. évre vonatkozó villamosenergia szolgáltatás beszerzésrõl
192. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Szabados László Sourcing Hungary Kft közbeszerzési üzletág-igazgató, Üsztöke Péter Sourcing Hungary Kft kiemelt ügyfél menedzser
 
16. MLSZ IX. Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázatok beadása
197. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
197. módosítás1.
letöltés

17. „Kastélydombi Általános Iskola energetikai fejlesztése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
170. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

18. „Csibekas Bölcsõde energetikai fejlesztése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

 

171. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

19. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
172. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester
 
20. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása

 

207. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester


207. kiegészítés1letöltés

21. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévõ viziközmû vagyon térítésmentes átadásáról a Fõvárosi Önkormányzat részére

 

198. rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
22. Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Vagyonhasználati szerzõdésének módosítása

 

182. rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
 
182. kiegészítés1
letöltés

23.Thököly úti Sportcentrum elnevezése

 

183. rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Meghívottak: Deák Ferencné, Pintér Béla
 
24. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója, új elnök és tag választása
173. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor, Pándy Tamás
 
25. Közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala
208. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

 

26. PLER Kézilabdasport Kft. támogatási szerzõdés módosítása

 

203.rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

27.Támogatási keretmegállapodás módosítása

 

209. rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Hományi Tamás Márton (KLIK Budapest XVIII. Tankerülete)

28. A kerületi televízió mûsor szolgáltatás átadása a Városinfo 18 Nonprofit Kft-nek
211. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Galgóczy Zoltán alpolgármester

211. kiegészítés1
letöltés
211. kiegészítés2letöltés
211. kiegészítés3letöltés

29. A BKISZ projekthez kapcsolódó útfelújításokkal érintett utcák szerzõdés szerinti útpályaszélesség helyreállítása
199. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Petrovai László képviselõ

199. kegészítés1
letöltés

30. Határozati javaslat, a harmadik országbeli migránsok közmunka programban való foglalkoztatásáról
196.letöltés
Elõterjesztõ: Makai Tibor képviselõ

196. kiegészítés1
letöltés
 
31. „Kerületi Idõsekért Oklevél” adományozása

 

174/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

32. Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közmûvelõdési és Sport Közalapítvány Felügyelõbizottságába új tag választása

 

175/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Vörös Árpád

33.Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

 

190/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester

34. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

 

176/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Dömötör István alpolgármester

35.Döntés Almáskertben található magánút Önkormányzat általi tulajdonba vételérõl

 

195/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

195/Z kiegészítés1
letöltés

36. Döntés Budapest Fõváros XVIII. kerület 0156043/86 (külterület) helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében benyújtott kifogás tárgyában

 

194/Z Zárt ülés!letöltés
Elõterjesztõ: Dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ

37.Pestszentlõrinci Eszterlánc Óvoda vezetõjének nyugdíjazás miatt történõ felmentése

 

177/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Torma Ilona

38. Budapest, XVIII. kerület 154444/1 hrsz.-ú, 1183 Budapest, Gyömrõi út 89. szám alatt található, kivett fõiskola és kollégium megnevezésû ingatlan 2645/53232-ed tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos döntéshozatal

 

181/ZZárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

39. A Budapest XVIII. kerület 146342/3 hrsz.-ú Semmelweis utca – Práter L. utca sarkán (Barcika tér) lévõ telekingatlan földhasználati szerzõdés megkötése
184/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

40.Budapest, XVIII. kerület 143443 hrsz.-ú, természetben 1188 Budapest, Ady Endre u. 158. szám alatt található, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlan használati megállapodására vonatkozó döntéshozatal

 

178/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

41.Budapest Fõváros XVIII. kerület Pestszentlõrinc–Pestszentimre Önkormányzata Képviselõ-testületének a Magyarországra jelentõs terheket rovó menekült-válság kezelésének terheinek és következményeinek enyhítésérõl szóló határozatok

 

191. letöltés
Elõterjesztõk: Horváth Zsófia, Petrovai László képviselõk

42. Közalapítványok beszámolója

 

179 . rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

43.A Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idõsekért, Fiatalokért Közalapítvány 2014. évi beszámolója

 

180. rendkívüli eljárással!letöltés
Elõterjesztõ: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Diráné Huszár Gertrúd

44. Interpellációk

45. Kérdések

46. Tájékoztatók, bejelentések
Taj-01:A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjával kapcsolatos tájékoztatás

 

201. rendkívüli eljárással!letöltés

 

Elõterjesztõ: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Sürgõsségi napirendek:
-S1-213.: Az MLSZ-szel kötött Együttmûködési megállapodás 2. sz. mellékletének módosítása (Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvû Iskola)
letöltés


Bizottsági határozatgyûjtemény I.letöltés
Bizottsági határozatgyûjtemény II.letöltés

                                                         

Hír naptár

« Április 2016 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Csatlakozz közösségünkhöz