a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2016. november 3-i (csütörtök) 18.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

pdfMH1103_TUK.pdf

Határozat-kivonat

pdfHK1103_TUK.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV1103_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról KT-217

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

 

2.) Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-218

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-218.pdf

3.) Leadott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, elnök

4.) Egyebek

A Tulajdonosi Bizottság 2016. november 3-án (csütörtök.) 16.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó

pdfMH1103_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1103_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1103_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-211

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-211.pdf

2.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-204

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-204.pdf

3.) Lőrinc United FC sportfejlesztési program pályázatához kapcsolódó döntéshozatal Kt-212

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-212.pdf

4.) A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelme a Budapest, XVIII. kerület 152441 hrsz-ú, természetben az Üllői út 286. fszt. 10. és 11. szám alatti helyiségek bérleti díjának csökkentésére Kt-209

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-209.pdf

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-88.pdf

6.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Tövishát utca 2-6. szám alatti, 150228/93 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-89.pdf

7.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-93.pdf

8.) „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46 Tul-94

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-94.pdf

9.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-85/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

11.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-87/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

12.) Budapest XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 33/b. Szám alatt található ingatlan 540/831-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

13.) Budapest XVIII. kerület 155737 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest Üllői út 504. sz. alatt található, 659 m2-es, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

14.) Döntés követelésről való lemondásról Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

15.) Egyebek

Meghívó pdfMH0908_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHK0908_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0908_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-183

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-183.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-192

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-192.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-189

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-189.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-185

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-185.pdf

 

5.) A Főtáv Zrt-vel kötendő megállapodás jóváhagyása Kt-191

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-191.pdf 

 

6.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése Kt-193

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 pdfKT-193.pdf

 

7.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-171

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-171.pdf

 

8.) Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-172.pdf

 

9.) Döntés H2020 Programon, ACCESS projekten való részvételről Kt-187

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-187.pdf

 

10.) Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés Kt-184

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-184.pdf

 

11.) A 287/2016 (VI.28) sz. határozat módosítása (térítésmentes helyiség biztosítása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére) Kt-162

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-162.pdf

 

12.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-166

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-166.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása Tul-74

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-74.pdf

 pdfTUL-74_KIEG1.pdf

 

14.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Üllői út 681. szám alatti, 148299 helyrajzi számú és az Üllői út 679. szám alatti 148300 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-75

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-75.pdf

 

15.) Budapest, XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó ismételt döntéshozatal Tul-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-76.pdf

 

16.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-80

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-80.pdf

pdfTUL-80_KIEG1.pdf

 

17.) „Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör 1181 Budapest, Gödör tér, 150046 hrsz. ingatlanon parkfelújítás” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-81

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-81.pdf

 

18.) A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 463. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-170/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

20.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása Kt-196/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

21.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában II. Tul-83/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

23.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-70/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

24.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

25.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26.) Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz-ú közterület egy részének használatáról döntés Tul-73/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

27.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-77/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-78/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

30.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31.) Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2016 I. félévi alakulásáról Taj-02_Kt-174

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTaj02-174.pdf

 

32.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól Taj-03_Kt-182

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTaj03-182.pdf

 

33.) Egyebek

 

H1.) Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekttel kapcsolatos projekthelyszínek meghatározásáról Tul-84

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfH1_TUL-84.pdf

Meghívó pdfMh0823rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0823_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0823_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.)” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-67

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-67.pdf

 

2.) Kártalanítási összegről szóló döntés a Budapest XVIII. kerület Halomi út szennyvízelvezető főgyűjtőcsatorna

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódóan Tul-68

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-68.pdf

 

3.) Egyebek

Meghívó Mh0628rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHk0628.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv0628.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére helyiség ingyenesen történő biztosításáról S3_Kt-155

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfS3_Kt-155.pdf

 

2.) A Jövő Ifjúságáért Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151159/7/A/227 hrsz-ú, természetben a Havanna u. 50. fsz. 227. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére S4_Kt-156

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfS4_Kt-156.pdf

 

3.) Egyebek

 

Meghívó pdfMh0623.pdf

Határozat-kivonat pdfHk0623_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv

 pdfJkv0623.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-129

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-129.pdf

 

2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2016. július 1. és 2016. december 31. között Kt-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczky Árpád, a XVIII. kerületi rendőrkapitányság vezetője

 pdfKt-144.pdf

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-133

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. ezredes (Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője) és Tordai László tü. őrnagy (XIX. kerület HTP parancsnok)

pdfKt-133.pdf 

 

4.) Adományozási megállapodás megkötése az Országos Mentőszolgálat Alapítványával Kt-141

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kónya Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke

 pdfKt-141.pdf

 

5.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-108

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-108.pdf

 

6.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-nél könyvvizsgáló választása Kt-137

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda18 Zrt. vezérigazgató

 pdfKt-137.pdf

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-140

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda18 Zrt. vezérigazgató és Kistakács Tünde, Városgazda18 Zrt. gazdasági igazgató

 pdfKt-140.pdf

 

8.) Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2016” című pályázat benyújtásáról Kt-139

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-139.pdf

 

9.) Döntés a TÉR_KÖZ 2016 pályázatok benyújtásáról Kt-130

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-130.pdf

 

10.) Döntés Budapest XVIII. kerület Endrődi Sándor u. 2. szám alatti társasház szavatossági igényeinek elismeréséről Kt-143

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda18 Zrt. vezérigazgató

 pdfKt-143.pdf

 

11.) Döntés a Wlassics Gy. u. 58. szám alatti ingatlan részterületének értékesítéséről Kt-132

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-132.pdf

 

12.) Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Pestszentimrei Közösségi Házban Kt-118

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-118.pdf

 Kiegészítés az előterjesztéshez: pdfKt-118kieg1.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz-ú, 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó pályázat elbírálása Kt-109

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-109.pdf

 

14.) Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére Kt-119

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-119.pdf

 

15.) A Budapest XVIII. kerület Csapó u. 12. szám alatti (151409 hrsz-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása Kt-125

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-125.pdf

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés megújításáról Kt-110

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-110.pdf

 

17.) A Szeretve Tanulni Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151126/4/A/66 hrsz-ú, természetben a Havanna u. 1. fszt. 6. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére Kt-120

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-120.pdf

 

18.) Az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet a Budapest XVIII. kerület Üllői út 337. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása Kt-127

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-127.pdf

 

19.) Döntés haszonkölcsön szerződés megkötéséről az Urban Market Projekt Ingatlan- és Kereskedelmi Kft-vel a Lőrinci Sportcsarnok bővítésével felmerülő megnövekedett parkolóhely igény biztosítása céljából (155447/3 hrsz.) Kt-126

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-126.pdf

 

20.) A Képviselő-testület 2016. II. féléves munkaterve Kt-142

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-142.pdf

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Forgó u. 41. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-40.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-40.pdf

 

22.) „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-46

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-46.pdf

 

23.) „Kondor Béla sétány 13/a Felnőtt Háziorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46 építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-47

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-47.pdf

 

24.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. – Gesztenye u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-48

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-48.pdf

 

25.) „Nemes utca 31. szám alatti gyermekorvosi rendelő bővítése és fűtés-gépészeti felújítása (HRSZ.: 144472) építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-49

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-49.pdf

 

26.) „Dohnányi Ernő Zeneiskola 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9. szám 155415 hrsz. alatti épületének homlokzati felújítása vízszigetelése és vízelvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-50

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-50.pdf

 

27.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Bókay kert területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-51

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-51.pdf

 

28.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Gloriett Sportiskolai Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-52.pdf

 

29.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése (HRSZ.: 151126/56 és 151126/57)” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-56

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-56.pdf

 

30.) „Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-57

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-57.pdf

 

31.) „Dugonics utca (a Jósika M. u. - Madách I. u. között) (152117) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-58.pdf

 

32.) „Herrich Károly tér 1956-os emlékliget környezet rendezés 147759/65 hrsz.” parképítés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-59

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-59.pdf

 

33.) „Budapest XVIII. kerület Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 53., 141980 hrsz. ingatlanon öntött gumi burkolatú sportpálya” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-60.pdf

 

34.) „Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola műfüves sportpálya felújítása (HRSZ.: 150259/127)” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-61

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-61.pdf

 

35.) „Vajk-sziget Általános iskola műfüves sportpálya felújítása (HRSZ.: 153450)” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-62

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-62.pdf

 

36.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében (Kondor Béla sétány 17.) - nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” (Hrsz.: 151159/16) építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-63

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-63.pdf

 

37.) „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.)” beruházási alapokmányának elfogadása TUL-64

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-64.pdf

 

38.) „Havanna utca 78. önkormányzati tulajdonú lakóépület nyílászáró cseréje” Hrsz. 151159/70 építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-65

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-65.pdf

 

39.) A Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi alatti közterület egy részének közösségi kertként történő használata TUL-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-53.pdf

 

40.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről TUL-54

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTul-54.pdf

 

41.) Hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található közös tulajdonban álló ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséhez Tul-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-66.pdf

 

42.) A Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület igényével kapcsolatos döntés Kt-146/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület képviselője

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díjának módosítására vonatkozó kérelem elbírálása Kt-122/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest, XVIII. kerületi Kossuth téren elhelyezkedő épületben kávézó üzemeltetésére Kt-128/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45.) Budapest, XVIII. kerület 150838/0/B/2 hrsz-ú, természetben 181 Budapest, Üllői út 427. fsz. 4. szám alatt található, 29 m2 nagyságú, 1 szobás társasházi lakásingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában I. TUL-42/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

47.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. TUL-43/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

48.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában TUL-44/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

49.) Határozott időre (2 év) érbe adott lakások ismételt bérbe adása TUL-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

50.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása TUL-55/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

51.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól Taj-01 (Kt-124)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTaj-01_124.pdf

 

52.) Egyebek

 

H1.) A MALÉV SC részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2016/17. évi Tao. pályázatának keretében megvalósuló Vilmos Endre Sportcentrum sportcsarnok világításának korszerűsítéséhez Tul-67

pdfH1_Tul-67.pdf

 

H2.) Budapest XVIII. kerület (147583) hrsz. alatti, természetben a Budapest XVIII. kerület Hargita tér közterület-használata Tul-68

pdfH2_Tul-68.pdf

 

Tulajdonosi Bizottság 2016. május 4-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

 pdfMh0504.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHk0504_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfJkv0504.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról Kt-82

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-82.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-99

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-99.pdf

 

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-96

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 pdfKt-96.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgálati tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató, Jankó Zoltán könyvvizsgáló

 pdfKt-97.pdf

 

5.) A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása Kt-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-84.pdf

 

6.) Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal Kt-88

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 pdfKt-88.pdf

 

7.) Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása Kt-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Palócz Norbert gazdasági igazgató – Heim Pál Gyermekkórház

 pdfKt-85.pdf

 

8.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-73

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvez. ig., dr. Maitz László korábbi ügyvez. ig., Simon Balázs gazd.ig.

 pdfKt-73.pdf

 

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel Kt-79

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bíró Csaba és  Szoboszlai Zoltán KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet 

 pdfKt-79.pdf

 

10.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  pdfKt-52.pdf

 

11.) Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről Kt-61

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-61.pdf

 

12.) Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról Kt-74

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-74.pdf 

 pdfKt-74kieg1.pdf

 

 

13.) Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról Kt-80

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-80.pdf

 

14.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról Kt-67

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-67.pdf

 

15.) Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner Kt-68

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-68.pdf

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-95

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 pdfKt-95.pdf

 

17.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 

18.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala Kt-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán, ügyvezető igazgató

 pdfKt-89.pdf

 

19.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Kt-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-75.pdf

 

20.) „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-93.pdf

 

21.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-56.pdf

 

22.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója Kt-57

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes, kapitányságvezető

 pdfKt-57.pdf

 

23.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról Kt-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. ezredes, Tordai László tü. őrnagy

 pdfKt-59.pdf

 

24.) Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Taj-01 (Kt-62)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTaj-01_62.pdf

 

25.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata Tul-22

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-22.pdf

 

26.) A Lőrinci piacon található 155447/3/A/78 hrsz-on nyilvántartott, 17 m2 nagyságú üzlethelyiség határozott időtartamra szóló bérbevételére vonatkozó döntéshozatal Tul-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-23.pdf

 

27.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Bányai Júlia u. 6/a szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában Tul-24

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-24.pdf

 

28.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Forgó u. 41. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-25.pdf

 

29.) Budapest XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó döntéshozatal Tul-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-26.pdf

 

30.) Budapest XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található, 764 m2 nagyságú, belterületi, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-27.pdf

 

31.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-28

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-28.pdf

 

32.) „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betározó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése” módosított beruházási alapokmányának elfogadása Tul-29

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-29.pdf

 

33.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről Tul-30

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTul-30.pdf

 

34.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 1317/58 helyrajzi számú ingatlan tekintetében természetes fürdőhely üzemeltetése céljából a Tavirózsa Kemping Kft. részére Tul-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-33.pdf

 pdfTul-33kieg1.pdf

 pdfTul-33kieg2.pdf

 

35.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-37

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-37.pdf

 

36.) „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-38

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-38.pdf

 

37.) „Nemes utca 22. Termelői piac helyének kialakítása” beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-39

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfTul-39.pdf

 

38.) Követelésről lemondás – kamattartozás elengedése Kt-54/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-19/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. Tul-20/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41.) Követelésről lemondás – tartozás elengedése Tul-21/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-31/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-32/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-34/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-35/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-36/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

47.) Egyebek

 

 

H1.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása Kt-102

pdfS1-102.pdf

 

Tulajdonosi Bizottság 2016. április 19-i (kedd) 16.30 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó

Mh0419rk_tul.pdf

  

Határozat-kivonat pdfHk0419_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfjkv0419.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-18/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

2.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2016. március 29-i (kedd) 17.00 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó

pdfMh0329_tul.pdf

 Határozat-kivonat

pdfHk0329.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfjkv0329.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel Kt-46

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-46.pdf

2.) „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történő bővítése-tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-48

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-48.pdf

 

3.) PLER Kézilabdasport Kft. 2016/17. évi Tao. pályázata Kt-49

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-49.pdf

 

4.) Döntés Büszkeségpont elnevezésű pályázat megvalósításáról Kt-50

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 pdfKt-50.pdf

 

 

5.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2016. február 24-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó

pdfMh0224.pdf

Határozat-kivonat pdfHk0224_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfjkv0224

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-15

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-15.pdf

 pdfKt-15kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Kt-1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-01.pdf

 pdfKt-01kieg1.pdf

pdfKt-01kieg2.pdf

pdfKt-01kieg3.pdf

pdfKt-01kieg4.pdf

3.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-2

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-02.pdf

4.) Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében Kt-5

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-05.pdf

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Befektetési szabályzatának elfogadása Kt-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-39.pdf

pdfKt-39kieg1.pdf 

pdfKt-39kieg2.pdf

 

6.) Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pestszentimrei fiókja részére Kt-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-23.pdf

7.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2015. évi döntésekről Kt-3

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-03.pdf

8.) Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása Kt-6

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-06.pdf

9.) Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz-ú, 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó döntéshozatal Kt-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-25.pdf

10.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-24

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-24.pdf

11.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149685/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, 1188 Budapest, Wlassics Gyula u. 110. fszt. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatos döntés Kt-12

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-12.pdf

12.) Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Kt-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-31.pdf

13.) Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Kt-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-11.pdf

pdfKt-11kieg1.pdf 

pdfKt-11kieg2.pdf

 

14.) Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról Kt-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-32.pdf

 pdfKt-32kieg1.pdf

15.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan TUL-3

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-03.pdf

16.) Döntés a Budapest X. kerület Szövőszék u. 4. 9/39. szám alatti lakás megvásárlása tárgyában TUL-4

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-04.pdf

17.) Budapest, XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal TUL-8

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-08.pdf

18.) Budapest, XVIII. kerület 157233 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Párkány u. 6. sz. alatt található, 629 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-9

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-09.pdf

19.) Hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület Szélső u. 119. (Brigád u. 68.) 142771 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás megkötéséhez TUL-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-10.pdf

20.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről TUL-13

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-13.pdf

21.) „Bókay-kert meglévő BMX versenypálya felújítási és gördeszka pálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-14

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Kissné Baumann Gizella V18 Zrt.

pdfTul-14.pdf

22.) Ecsedi-Vill Bt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Kriza János u. 36357/10 transzformátor állomás körzet területén található elosztószekrények magánterületről közterületre való kihelyezése TUL-16

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-16.pdf

23.) „Zöld Liget Óvoda tornaszoba és külső foglalkoztatók kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-17

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-17.pdf

 pdfTul-17kieg1.pdf

24.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában TUL-5/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

25.) Követelésről lemondás (Bérlakás használati díj) TUL-6/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

26.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbeadása TUL-7/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

27.) Döntés előárverezési jog gyakorlásáról a Budapest, XVIII. kerület 142382 helyrajzi számú, természetben 1188 Budapest, Bercsényi u. 73. szám alatt található ingatlan, 7/109-ed tulajdoni hányada vonatkozásában TUL-11/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

28.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása TUL-12/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

29.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) TUL-15/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30.) Egyebek

H1.) A PLER Kézilabda Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása Kt-38.

pdfKt-38.pdf