Szociális lakáspályázat 2015 tavasz

Írta:  2015.09.18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET

PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének

Népjóléti Bizottsága

140/2015. (III.16.) számú NB határozatával 2015.03.16. napján

úgy döntött, hogy az alábbi bérlakásokat szociális alapon kívánja bérbe adni:

132 0

A pályázatok benyújtásának határideje, módja: 2015.04.26., vasárnap éjfél, Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 233. számú irodájában (1184 Budapest, Üllői út 400.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-17.00, péntek: 8.00-12.00) személyesen, vagy postai úton.

A pályázat benyújtása: A Pályázóknak a pályázati ajánlatot az „Adatlap a szociális bérlakáspályázat benyújtásához” című nyomtatványon személyesen, vagy postai úton kell megtenniük.

Nyomtatványok igényelhetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1184 Budapest, Üllői út 400., 1188 Budapest, Ady Endre u. 100.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 10.00-18.00, kedd: 8.00-16.00, szerda: 8.00-18.00, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00), valamint a Humánszolgáltatási Iroda 233-es számú irodájában (Tel: 296-1390), ügyfélfogadási időben. 

A lakáspályázaton csak azon pályázók vehetnek részt, akik esetében az együttköltözök egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg 82.650- Ft-ot. 

A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik, mely határozatával megpályázható lakásonként rangsort állapít meg. A rangsor elején az a Pályázó áll, aki a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló, 19/2011. (V.31.) számú önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében meghatározott pontrendszer alapján a legtöbb pontot kapta. 

A pályázati felhívás megtalálható az önkormányzati kábeltelevízió (TV18) hirdetései között, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofi Zrt. (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben, illetve hirdetőtábláin.

A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap letölthető a www.bp18.hu internetes oldalról is.

pdfLetöltés

pdfLetöltés

pdfLetöltés

pdfLetöltés

pdfLetöltés