Felhívás „Ültess fát kerületünknek” pályázatra

Írta:  2015.09.18.

A pályázat célja: A Helyi Környezetvédelmi Program, és a Zöldfelület Gazdálkodási Koncepció alapján szeretnénk kerületünket, környezetünket szebbé, tisztábbá tenni.

A környezeti nevelés és szemléletformálás az egységes fasorok kialakítása érdekében fontos a közterületek fásítása, figyelembe véve a már meg lévő fákat.

A pályázatban résztvevők köre: A pályázaton részt vehetnek kerületünk lakosai, és intézményei. (óvodák, iskolák, szociális intézmények)

Pályázat lebonyolításának módja:

A pályázat benyújtásához adatlap, ügyfélfogadási időben, az Ügyfélszolgálati Irodákban, illetve a Környezetvédelmi Csoport munkatársainál szerezhető be vagy letölthető docinnen >> és a www.zold18.hu oldalról.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 296-1423-as telefonszámon.

A pályázatokat 2015. november 2-án 12.00. óráig kérjük benyújtani.

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületen szakszerűen ápolja. Annak esetleges eltűnéséről, károsodásáról haladéktalanul értesíti a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodájának Környezetvédelmi Csoportját.
Az akcióban csak lombhullató díszfára lehet pályázni. A kiültetésre kerülő fafajok meghatározásánál figyelembe kell venni az utca szélességét, a meglévő közművezetéket, a telepítésre kerülő fák lombkorona méretét, magasságát.
A fák szakszerű elültetését az Önkormányzat biztosítja, de a fák fenntartását az igénylőnek kell biztosítani.
A megadott határidőn túl beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatok elbírálását a Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodájának Környezetvédelmi Csoportja végzi.
Az egységes fasorok kialakítása érdekében az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy minden utcaszakaszra a benyújtott pályázatok alapján egyetlen fafaj (fasor) telepítését támogatja. A pályázat elbírálásánál előnyben részesítjük a teljes utcaszakaszra illetve lakótelepek esetében a háztömb előtti teljes területre benyújtott pályázatokat.

Bízunk abban, hogy felhívásunkra sok pályázat érkezik!

Budapest, 2015.