Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. november 26-án (hétfőn) 16.30 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-29pdfOKSIB-29.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Marelyin János Pálné elnök – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2./ Egyebek

 

Képviselő-testület 2018. november 19-én, hétfőn, 8.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1119.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1119.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1119_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:  

  1. Nemzeti Sportközpontokkal kötendő Megállapodás jóváhagyása általános iskolák bővítése tárgyában (186.)pdfKT-186.pdf

           Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

  1. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. november 12-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1112_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1112_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1112_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ GESZ vezetői pályázatának elbírálása KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtevében meghatározott feladatok végrehajtásáról KT-176pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

4./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2019. évi zárva tartási rendje NB-58pdfNB-58.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Szociális Szolgálatok 2018. évi téli zárva tartási rendje NB-63pdfNB-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-62pdfNB-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-184 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

8./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása NB-64/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-61/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-67/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-65/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-66/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-68/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-60/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-59/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

16./ Egyebek

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. november 13-án (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1113_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1113_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1113_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Döntés pályázattal kapcsolatban KT-181pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2./ Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán elnök

3./ Sportrendezvények 2019. KT-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ GESZ vezetői pályázatának elbírálása KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

5./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

6./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Számadó Máté, Dudás Éva, Topolyai Máté, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix és Módos Viktória

8./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-184/Z

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

9./ Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-29/Z

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Bán Réka, Pásztor Józsefné, Timotityné Sibalin Hajnalka

 

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. október 25-én (csütörtökön) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1025rk_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1025rk_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1025rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-54pdfNB-54.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Hozzájárulás Dr. Morvay Judit gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-55/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Morvay Judit

3./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról NB-53pdfNB-53.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

4./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-56/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-57/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Egyebek

 

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. szeptember 10-én (hétfőn) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0910_PEB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0910_PEB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0910_PEB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160 pdfKT-160.pdf   

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztása

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőri vizsgálatokról PEB-11pdfPEB-11.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6./ Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2017. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról PEB-10pdfPEB-10.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. Kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

7./ Döntés részletfizetés engedélyezéséről KTZ-147 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése KTZ-161 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. szeptember 12-én (szerdán) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0912_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0912_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0912_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés ünnepi szónokának megválasztása OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg.1pdfOKSIB-24_Kieg1.pdf

4./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Éles Viktória, Dudás Éva, Topolyai Máté

6./ Beszámoló a Pestszentimre Birkózó Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról

OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

7./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. szeptember 11-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0911_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-150pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-40pdfNB-40.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-45pdfNB-45.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Érdekképviseleti Fórumába delegáltak megválasztása KTZ-149 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-158 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-146 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Budapest, XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben az 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal KTZ-141 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11./ Hozzájárulás dr. Piri Anikó gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-50/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Piri Anikó

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálásaNB-52/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-48/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-49/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-47/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-51/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-42/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-41/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-44/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Népjóléti Bizottság 153/2018. (V.23.) számú határozatának módosítása NB-43/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-46/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek

 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 30-án (csütörtökön) 8 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0830rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0830rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0830rk.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (100. számú szabályozási terv) (134.)pdfKT-134.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

2. Együttműködési megállapodással rendelkező vallási szervezetek támogatása (135.)pdfKT-135.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

3. Döntés pályázati kiírással kapcsolatban (136.)pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés a 2019. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (137.)pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Megváltozott légiközlekedési eljárás (138.)pdfS1-138.pdf

 Előterjesztő: Dömötör István Erzsébet-telep, Bélatelep, Ferihegy, Szemeretelep önkormányzati képviselője

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. július 31. (kedd) 9 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0731rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0731rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0731rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

1./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-22pdfOKSIB-22.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester 

2./ Egyebek