Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Főosztály

számviteli/pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a költségvetési beszámolók, mérlegek, költségvetési és mérlegjelentések elkészítésében;

beérkező számlák ellenőrzése és utalvány készítése;

utalványok érvényesítése;

követelések analitikus nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a középfokúak részére 20 %-os, a felsőfokúak részére 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 6/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjának megfelelő végzettség
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • 6 hónapos próbaidő vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen nyújtunk.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton számviteli/pénzügyi ügyintéző munkakör megjelöléssel a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

jogász (jogi referens)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések elő- és elkészítése, véleményezése, jogszabályfigyelés, jogi tanácsadás, közreműködés a kintlévőségek behajtásában, valamint az önkormányzati bérlakásállománnyal kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződések előkészítése, véleményezése, továbbá az Önkormányzat működésével kapcsolatos előterjesztések jogi, törvényességi felülvizsgálata. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselete peres és nem peres eljárásokban, meghatározott ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 29/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetemi végzettség: jogi diploma (pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • szakjogászi végzettség
 • végrehajtási eljárásokban szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • motivációs levél
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

 

Közlemény a körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról: pdfLetöltés

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről: https://www.nfk.gov.hu/Budapesti_erdotervezesi_korzet_news_1260

 

 

Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján értesítem a kerület lakosságát a Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) tagjairól és elérhetőségeiről.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve. 17. és 18. §-ában foglaltakra – a választásokon közreműködő OEVB tagjait és póttagjait a 4/2022. (II.10.) határozatával választotta meg.

Az OEVB 2022. február 10. napján megtartotta alakuló ülését, amelyen döntöttek az elnök és elnökhelyettes személyéről is.

 

Tagok:

Kuba Gábor – elnök

Melegné dr. Dudás Dóra – elnökhelyettes

dr. Karakas Attila – tag

 

Póttagok:

Kékesi Szilvia

Gajdosné Szabó Anita

Dr. Léderer Imre György

 

A Választási Bizottság elérhetőségei:
Cím: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Németh Edina

szervezési és koordinációs referens

(bizottsági ügyek)

telefonszám: +36-1-296-1300/1533

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

A BVK (Budapesti Vállalkoziási Közalapítvány) kiemelt céljának tekinti, hogy a budapesti mikrovállalkozások ugyanolyan, vagy még kedvezőbb finanszírozási forrásokhoz juthassanak, mint amilyeneket a banki hitelek, vagy az államilag támogatott konstrukciók nyújtanak.

 

 

LIFE in Runoff

Állami és magán zöld és kék infrastruktúrák összehangolása
a városi csapadék kezelésére

 

Téma: Klímaadaptáció a városi vízgazdálkodásban

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az előző fejlesztési időszakban sikeresen megvalósított nemzetközi együttműködések szakmai kimeneteire alapozva új kooperációs projektben való részvétel lehetőségét pályázta meg a kerületi csapadékvíz-elvezetés problémájának, villámárvizek okozta károk kezelése érdekében.

Az Önkormányzat partneri részvételével, a LIFE Program 2020. évi Climate Change Adaptation kiírásában nyertes „LIFE in Runoff” („Mainstreaming climate change adaptation into urban planning by demonstrating public & private stormwater infrastructure”) című projekt 2021. júliusában vette kezdetét. A pályázat a LIFE Program Irányító Hatósága (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) által kerül finanszírozásra.

A csapadékvíz kezelésének kérdése egyre nagyobb problémát jelent a XVIII. kerületben is. A városiasodás alapvetően változtatta meg egy adott terület vízgazdálkodási jellemzőit. Az urbanizáció folyamatának egyik következményeként – még a peremkerületek esetében is - a városi területeket egyre inkább beborítják az át nem eresztő felületek, burkolatok, mint például tetők, utcák, járdák és parkolók. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy heves esőzések alkalmával a lezúduló nagyobb tömegű csapadékvíz ezeken a felületeken képtelen beszivárogni a talajba, megnövelve ezáltal a villámárvizek, elöntések kialakulásának kockázatát. 

Emellett a kerület bizonyos részein vízzáró talajszerkezettel, magas talajvíz szinttel, valamint csekély párologtatási kapacitással találkozhatunk, aminek következtében a csapadék nem tud kellő mértékben elszikkadni, elszivárogni, így belvizes területek kialakulásának veszélye áll szintén fenn.

A klímaadaptáció során tehát törekedni kell a természetes hidrológiai ciklus (lefolyáscsökkentés, tárazás, párologtatás) irányába történő elmozdulásra, különben súlyos infrastrukturális és életminőséget rontó problémákkal kell majd szembenéznünk. Megfelelő vízelvezetéssel ezeket a víztömegeket tároló rendszerekbe lehet vezetni és a későbbiekben, mint fontos nyersanyag, fel lehet használni öntözésre a száraz időszakokban.

A benyújtott pályázat egy komplex projekt, melynek célja egyaránt érinti a lakossági és közterületi vízgyűjtés és hasznosítás, kárenyhítés, zöld környezet fejlesztésének kérdését.

 • A legfontosabb lépés a szemléletformálás, amely segítségével a lakosságban és a szakemberekben kialakulna egy újfajta szemlélet, ami a vízmegtartást és újrahasznosítást helyezné fókuszba.
 • Olyan klímaadaptív, zöldinfrastruktúrális megoldások kísérleti megvalósítása lenne a cél, melyek hatékonysága, hasznossága nyomon követhető, mérhető lenne (monitoring rendszer).
 • A tudatosság jegyében egy olyan környezet kialakítása és fenntartása a terv, amely kiküszöbölné és megoldaná a problémákat (villámárvíz, elöntések, öntözés hiánya).

Vizsgálandó problémák: Budapest legfőbb, adaptációt igénylő vízgazdálkodási kihívásai a klímaváltozás tükrében:

 • Burkolt és burkolatlan hegyvidéki és sík területek villámárvíz-kárai; dombos területeken mély-szerkezetek elöntése.
 • Sűrűn beépített területek mikroklimatikus problémái az át nem eresztő burkolatok és a csekély párologtatási kapacitás miatt.
 • A releváns kerületek esetében a Duna szélsőséges vízjárása (ebben a témakörben csak a kisvizekkel és a várható középvizekkel foglalkozna a projekt, mert a mértékadó árvízi szintek meghatározása (MÁSZ) parlamenti hatáskör).

A XVIII. kerületben választott demonstrációs helyszínekről és az ott tesztelendő “zöld” megoldásokról a későbbiek folyamán fogunk tájékoztatást nyújtani.

Projekt adatok:

Projekt teljes költségvetése: 3.053.810 Euro

Teljes EU finanszírozás (55%): 1.679.596 Euro

Projekt időtartama: 2021. július 1. – 2025. június 30. (48 hónap)

Partnerség:

 • Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat - vezető partner
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat
 • Trinity Enviro Tanácsadó Kft.
 • Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ)
 • Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata

Kövessen minket:

Hivatalos honlap: http://varosieso.hu/

RUNOFF a Facebookon: https://www.facebook.com/varosieso

Ha további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

 1. március első felében befejeződött a kiírt közbeszerzésnél a kiegészítő tájékoztatás kérdések és válaszok időszaka (10 körben), melynek során javításra, kiegészítésre kerültek a tervek és költségvetés kiírás, majd a végleges ajánlatok bontásával megindult az ajánlatok vizsgálata.

2021 április végén megszületett a döntési javaslat az eljárás eredményéről, a 6 ajánlattevő által beadott ajánlatok, vizsgálata, számítási hibák javítása, hiánypótlások, kirívóan alacsony ár vizsgálat és indoklás után, mely eredményéről bírálat és döntési javaslat 2021. június elején került kihirdetésre amely a döntéshozó részéről július 06.-án került elfogadásra.

 1. július 01. – 2021. szeptember 09. időszakban került sor a műszaki ellenőrzés pályázat kiírására, lebonyolítására és szerződés kötésre (generál műszaki ellenőrzés – Fáy 2 projekt).

Az iratbetekintés, valamint előzetes vitarendezési után 2021. szeptember 01-én történt szerződéskötés kivitelezésre a nyertes Innofaber Kft.-vel. 2021. szeptember 10-én a munkaterület átadásra került (részleges, csak C épület), bontási munkák megkezdése érdekében. Ezzel egyidőben folyamatban van a kiköltöztetések előkészítése a másik két lépcsőházból is, valamint a közművek kikötésének ügyintézése a leadott lakásokból. Hivatkozva a COVID vírus egyre erősebb hullámaira, a munkaterület átadásakor elmaradt sajtótájékoztató 2022 első felében kerül megrendezésre, mikor már a többi beruházást érintő épület közbeszerzése is sikeresen lezajlott és minden érintett munkaterület átadásra került.

A COVID közbeszól

febr. 04, 2023

 1. január elejéig folyt az indikatív ajánlatkérések beszerzése kivitelezőktől a Fáy 2 projektre. Ezek alapján az itt várható bekerülési költség / új becsült érték több mint 600 MFt-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. A COVID19 vírus okozta kellemetlenségek, nehézségek ellénére is nagy erőkkel folytak az előkészületek, sajnos azonban lelassította a beszerzési folyamatot. Így csak az év végén került sor egy új közbeszerzés kiírására.

Tervek

febr. 04, 2023

 1. március közepén megjelent a nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlati/részvételi felhívás hirdetménye az EKR-ben, melyre a jelentkezési határidő 2019. április 15. volt.

Egészen 2019. augusztus 15-ig a kiegészítő tájékoztatás kérdések és válaszok időszaka volt (3 körben), melynek során javításra, kiegészítésre kerültek a tervek és költségvetés kiírás, ezzel együtt többször módosításra került a beadási határidő, majd 2019. augusztus 15-én a végleges ajánlatok bontásával megindult az ajánlatok vizsgálata.

 1. október végén született döntés az ajánlatokról. A 6 részajánlati körre 4 ajánlattevő tett ajánlatot. Az ajánlatok értékelése, majd több körös hiánypótlás után megállapítást nyert, hogy a teljes kiírásból 2 részre érkezett érvényes ajánlat, 3 részajánlati körben kapott ajánlatok érvénytelenek voltak, 1 részajánlati körre vonatkozóan pedig nem nyútottak be ajánlatot. Mivel érvényes ajánlat csupán a két épületbontás ajánlattételi részre érkezett és a projekt kiemelt jelentőségű részeire az érvénytelenség miatt új eljárást kell kiírni, a bontási munkákra pedig új eljárással együtt is elegendő idő áll rendelkezésre, így a döntéshozó a teljes eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Az eljárás tapasztalatai és a Fáy utca 2 részajánlati körre kapott (a rendelkezésre álló fedezet / becsült érték – tervzői költségbecslés alapján - kétszeresét is meghaladó) igen magas ajánlat miatt megindult a a projekt (közbeszerzés) önálló részekre bontási lehetőségének vizsgálata, valamint a piaci ár felmérésére, frissítésére vonatkozó adatok beszerzése.

Kezdetek

febr. 04, 2023

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus végén, majd a támogatásról 2017. október közepén született döntés. Ezúton is köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió Támogatását.

Az Önkormányzat által tervezett beavatkozások legfőképp a Fáy utca 2. szám alatti 58 lakásos 2 db. lakóépület teljes rehabilitációját, valamint további 3 helyszínen az épületek és egyes udvarok felújítását érintik, ezen belül 2 db üzlethelyiség közösségi célra történő átalakítása, illetve a Kiss Ernő utca 40-42. és Hengersor utca 69-71. szám alatti épületek bontása a cél, hogy megújulhasson a környék.

A projekt első lépései között volt 2018. februárjában pályázat keretében a generáltervezést végző cég kiválasztása, az Abstrakt Műterem Kft., akivel 2018. március elején az Önkormányzat megkötötte a tervezési szerződést a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” c. projektben részt vevő ingatlanok felújítása építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésére.

 1. április közepén elkészültek a Fáy u. 2. koncepció tervei elkészültével folyamatosan körvonalazódott az előzetes tervezői költségbecslések alapján, hogy a projekt megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezzel összefüggésben a tervezési határidő 2018. július 15-ről 2018. augusztus 8.-ra módosításra került. 2018. június végére el is készültek az engedélyes terve, majd 2018 augusztusában a kiviteli tervek és a költségvetés kiírások és előzetes tervezői költségbecslések is átadásra kerület.

2018 decemberében került kiválasztásra a közbeszerzési tanácsadó, így a közös munkának köszönhetően, várhatóan 2019 elején kerül sor a közbeszerzés kiírására.