Az orosz-ukrán háború elől menekülők segítése a Kerületi Járási Hivatalt is nagy kihívások elé állítja. A kormányhivatalok dolgozói a napi feladataikon kívül folyamatosan részt vesznek a menekültek ellátásában a Főváros Kormányhivatal által koordinált BOK csarnokban, illetve a pályaudvarokon.  A fővárosba érkezők itt kapnak elsődleges segítséget, ellátást, van lehetőség egy éjszakát ott tölteni, tisztálkodni, illetve hosszú távú szállást és munkalehetőséget is tudnak számukra biztosítani a kitelepült szervezetek. A hivatal munkatársai 12 órás szolgálatot teljesítenek nappali és éjszakai műszakban is egyaránt. 

Mindeközben kerületi szinten is folyik a menekültek megsegítése. A Foglalkoztatási Osztály a meglévő ügyfeleken felül folyamatosan fogadja a hazájukat elhagyni kényszerülő ukrán, illetve kettős állampolgárokat. Segítséget nyújtanak a családoknak a pénzbeli támogatás igénybevételéhez, illetve az álláskereséshez akár állásközvetítéssel, vagy tanácsadással. A Kormányhivatal dolgozói személyesen is meglátogatják a kerületünkben elhelyezett családokat, felmérik a körülményeiket, segítséget nyújtanak bármilyen felmerülő kérdésben és problémában.

Egy felújítás, korszerűsítés sohasem egyszerű és nem is olcsó feladat – így van ez a családi házak és a közintézmények esetében is. Szerencsére azonban mindkét esetben elérhetők állami vagy uniós támogatások, melyek legalább a költségek egy részét fedezik. Így újult meg a 18. kerületben sok iskola és óvoda 2015-ben – például a Kastélydombi Általános Iskola és a Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola. Hogy miért is szükséges támogatni akár a lakosságot, akár az önkormányzatokat az ingatlanok megújításában? Mi van a kényelmetlenségek és költségek mellett a mérleg másik serpenyőjében?


Napjainkban a klímaváltozás negatív hatásait a hétköznapok során is tapasztalhatjuk, akár a hirtelen lezúduló, heves esőzések, villámárvizek vagy szélsőségesen meleg hőhullámok formájában. A káros folyamatokért az üvegházhatású gázok, legfőképp a szén-dioxid kibocsátása felelős.


Mivel az energiafogyasztás – így a szén-dioxid-kibocsátás – 40%-áért az ingatlanállomány felelős, ezek energetikai korszerűsítése elengedhetetlen a 2050-re kitűzött karbonsemleges épületállomány eléréséhez. Ehhez szükséges a falak, tetők és a nyílászárók megfelelő hőszigetelése, és a fűtésrendszer megújítása is.


Az Európai Unió Horizont 2020-as keretprogramja az unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját határozza meg, amely minden eddiginél nagyobb, közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célozza, így a H2020-as támogatások középpontjában mindig valamilyen technológiai újítás áll. Az újításokat, innovatív megoldásokat mintaprojekteken keresztül valósítják meg, majd mérésekkel igazolják és felépítik az innováció piaci hasznosításának útját. Kiemelt továbbá ezeknél a programoknál a társadalmi kihívások kezelése is.


Így van ez a 847053-as számú, „Az energetikai mélyfelújítási folyamatok átvételéhez kidolgozott megoldások és technológiák” (angolul: Solutions and technologies for the uptake of deep energy renovation processes) elnevezésű, röviden StepUP Projekt esetében is, melyben egy spanyol város lakóépülete és egy skóciai irodaépület mellett a pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda szolgál mintahelyszínül.


A StepUP projekt keretein belül energetikai mélyfelújítási folyamat kidolgozása történik, melynek célja az épületek energetikai teljesítményének maximalizálása minimalizált bekerülési költség mellett. A projekt során innovatív döntéstámogatási módszertan kidolgozása, iparosított (előregyártott, a helyszínen egyszerűen és gyorsan alkalmazható) technológiák fejlesztése, adatalapú szoftveres megoldások használata és ezen megoldások valós mintaprojekteken történő tesztelése történik.


A célok megvalósítása számos szakterület együtt gondolkodását igényli, jelen esetben 7 ország szakértői és kutatói dolgoznak együtt. Magyarországról a XVIII. kerület Önkormányzatán kívül az ABUD Mérnökiroda vesz részt a projektben.

A StepUP egy olyan új folyamatot dolgoz ki, melyben
• a tervezők szorosan együttműködnek a gyártókkal, hogy minimalizálják a teljesítménybeli különbségeket;
• a különböző technológiák LEGO módjára egymáshoz illeszkednek, a maximális hatás érdekében, lehetővé téve a többlépcsős felújítást;
• a méréseken alapuló számítások optimalizálják a beruházások méretezését (pl. milyen vastag legyen a hőszigetelés, padlófűtés vagy mennyezetfűtés, mekkora legyen a kazán teljesítménye, szükséges-e szellőztető-berendezés) és biztosítják a felhasználók komfortérzetét;
• az előregyártott megoldásoknak köszönhetően közel felére csökken a helyszíni munkálatok ideje;
• innovatív finanszírozással a lépésenként megtakarított energia költségét forgatja vissza a következő felújítási ütembe.


A XVIII. kerületben zajló felújítási folyamat az épület kiválasztásával kezdődött. A pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda jól reprezentálja a felújítást igénylő közintézményeinket: az épület a 60-as években épült, földszintes, lapostetős kialakítású, falazott szerkezetű, 532 m2-es épület. A legutóbbi felújítás 2014-ben történt, energetikai besorolása szerint II-es kategóriába tartozik. A homlokzaton hőszigetelés nincs, a nyílászárókat korábban cserélték, így az épület jelenlegi energiateljesítménye kifejezetten gyenge a tetőn és a falakon keresztüli jelentős hőveszteség és a korszerűtlen fűtésrendszer miatt. Az Önkormányzat korábban már kidolgozott egy felújítási tervet, ez azonban a jelentős kiadásokon kívül a becslések szerint 5 havi helyszíni munkálatot jelentene, amely jelentősen megzavarná az óvodába járó 100 gyermek és családjaik óvodahasználatát, és az ott dolgozó óvónők és kisegítő személyzet munkáját. A StepUP projekt ezekre a problémákra keresi a megoldást.

1  2


A következő feladat az épület jelenlegi állapotáról való adatgyűjtés volt (statika, hőveszteség, energiafogyasztás, műszaki berendezések és azok működése), majd mindezt összevetették a gyerekek és az óvónők komfortérzetével, a szellőztetési és fűtési-hűtési szokásokkal, melyről az érintettek adnak folyamatosan visszajelzést. Ezen adatok fogják vezérelni azt az okos fűtési rendszert, mely már azelőtt beavatkozik – a fűtés elindításával, - hogy a kellemetlen hőérzet kialakulna.


A kivitelezési tervek a projekt által meghatározott teljesítménymutatók figyelembevételével készültek, melynek fontos részét képezte az Önkormányzat, mint tulajdonos, és a létesítményt használók igényei, szükségletei. Az előkészítési munkálatok másik része az ütemezést és a költségvetést hangolta össze. A kivitelezés társfinanszírozásban működik, így bizonyos költségeket az Európai Unió finanszíroz 100%-ban (pl. homlokzati hőszigetelő rendszer és innovatív hőszivattyús fűtés), másokat 50%-ban az Önkormányzattal közösen (pl. napelemek), illetve meghatározásra kerültek olyan felújítási folyamatok (pl. vizesblokk felújítása, két új foglalkoztató szoba kiépítése), melyek szorosan nem kapcsolódnak a StepUP projekthez, így azokra az Önkormányzat biztosítja a fedezetet. A kivitelezés két ütemben valósul meg, így a 2022 őszére tervezett homlokzati hőszigetelés által elért, energiamegtakarítás révén keletkezett bevétel már felhasználható a 2023 tavaszán beépítésre kerülő napelemek megvásárlásánál.

3 

Az Ady Endre utca felőli oldal látványterve (Építész tervező: SAGRA Építész Kft.)

 4

A „hátsó udvar” felőli homlokzat látványterve (Építész tervező: SAGRA Építész Kft.)

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata elkötelezett a klímaváltozás elleni harcban, melynek fontos részét képezi a tulajdonában álló épületek állagmegóvásán túl azok átfogó energetikai korszerűsítése is. A StepUP projekt során olyan nemzetközi jelentőségű, innovatív megoldások tesztelése és kidolgozása zajlik többek között hazánkban is, a pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda részvételével, melyek hosszú távon hozzájárulhatnak a kitűzött éghajlatvédelmi célok eléréséhez, elősegítve a meglévő épületállomány korszerűsítését. A projekt innovatív megoldásaiba, technikai részleteibe és eredményeibe következő írásunkban adunk mélyebb betekintést.

 

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csibész Család- és Gyermekjóléti Központintézményvezetői (magasabb vezető) beosztás (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált intézmény Alapító okirat szerinti tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása, ellenőrzése és szakszerű, költséghatékony működtetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szakirányú végzettség,
 •       gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •       magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 •       büntetlen előélet,
 •       cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett vezetői tapasztalat,
 •       szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 •       az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai program,
 •       az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul,
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Fejérpataky-Herceg Szilvia Humánszolgáltatási Főosztály főosztályvezető-helyettese nyújt, a 06 1 296 1382 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Csibész Pályázat" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/13-14/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetői.

és

 •       Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a kinevezésről a Képviselő-testület dönt, melyről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 5 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata hirdetőtábláján
 •       és a www.bp18.hu oldalon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.