Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 18 február 2016
2016.02.18.

Kondor nyomában

Több ezer gyerek rajzolt angyalokat a Kondor Béla Általános Iskola országos versenyére. Határon innen és túl nagyon sok iskolást megfogott az angyalok a város felett témára épülő képzőművészeti kihívás.

Kategória: Webhíradó18

Tulajdonosi Bizottság 2016. február 24-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó

pdfMh0224.pdf

Határozat-kivonat pdfHk0224_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfjkv0224

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-15

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-15.pdf

 pdfKt-15kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Kt-1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-01.pdf

 pdfKt-01kieg1.pdf

pdfKt-01kieg2.pdf

pdfKt-01kieg3.pdf

pdfKt-01kieg4.pdf

3.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-2

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-02.pdf

4.) Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében Kt-5

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-05.pdf

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Befektetési szabályzatának elfogadása Kt-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-39.pdf

pdfKt-39kieg1.pdf 

pdfKt-39kieg2.pdf

 

6.) Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pestszentimrei fiókja részére Kt-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-23.pdf

7.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2015. évi döntésekről Kt-3

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-03.pdf

8.) Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása Kt-6

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-06.pdf

9.) Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz-ú, 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó döntéshozatal Kt-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-25.pdf

10.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-24

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-24.pdf

11.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149685/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, 1188 Budapest, Wlassics Gyula u. 110. fszt. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatos döntés Kt-12

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-12.pdf

12.) Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Kt-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-31.pdf

13.) Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Kt-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-11.pdf

pdfKt-11kieg1.pdf 

pdfKt-11kieg2.pdf

 

14.) Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról Kt-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-32.pdf

 pdfKt-32kieg1.pdf

15.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan TUL-3

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-03.pdf

16.) Döntés a Budapest X. kerület Szövőszék u. 4. 9/39. szám alatti lakás megvásárlása tárgyában TUL-4

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-04.pdf

17.) Budapest, XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal TUL-8

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-08.pdf

18.) Budapest, XVIII. kerület 157233 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Párkány u. 6. sz. alatt található, 629 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-9

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-09.pdf

19.) Hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület Szélső u. 119. (Brigád u. 68.) 142771 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás megkötéséhez TUL-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-10.pdf

20.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről TUL-13

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-13.pdf

21.) „Bókay-kert meglévő BMX versenypálya felújítási és gördeszka pálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-14

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Kissné Baumann Gizella V18 Zrt.

pdfTul-14.pdf

22.) Ecsedi-Vill Bt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Kriza János u. 36357/10 transzformátor állomás körzet területén található elosztószekrények magánterületről közterületre való kihelyezése TUL-16

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-16.pdf

23.) „Zöld Liget Óvoda tornaszoba és külső foglalkoztatók kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-17

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-17.pdf

 pdfTul-17kieg1.pdf

24.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában TUL-5/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

25.) Követelésről lemondás (Bérlakás használati díj) TUL-6/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

26.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbeadása TUL-7/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

27.) Döntés előárverezési jog gyakorlásáról a Budapest, XVIII. kerület 142382 helyrajzi számú, természetben 1188 Budapest, Bercsényi u. 73. szám alatt található ingatlan, 7/109-ed tulajdoni hányada vonatkozásában TUL-11/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

28.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása TUL-12/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

29.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) TUL-15/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30.) Egyebek

H1.) A PLER Kézilabda Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása Kt-38.

pdfKt-38.pdf

Kategória: Február
2016.02.18.

Kerületi mesék

A XVIII.kerületi Önkormányzat és a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény közös kreatív pályázati felhívására rengeteg itt élő jelentkezett saját alkotással.

Kategória: Webhíradó18

11. alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját a Vörösmarty Iskola. Az esemény az évek során kinőtte az intézmény, sőt a Kondor Béla Közösségi Ház falait is.

Kategória: Webhíradó18

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. február 22-én (hétfő) 18:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívópdfletöltés

 

Határozat-kivonatpdfletöltés

 

Jegyzőkönyvpdfletöltés

 

Zárt jegyzőkönyv: Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok

1.) Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről KT-31pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kieg-1pdfKt-01kieg1.pdf

Kieg-2pdfKt-01kieg2.pdf

Kieg-3pdfKt-01kieg3.pdf

Kieg-4pdfKt-01kieg4.pdf

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről KT-1pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet KT-13pdfletöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-14pdfletöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6.) A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása KT-9pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Befektetési szabályzatának elfogadása KT-39pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8.) Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal KT-11pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9.) "A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” című pályázattal kapcsolatos döntés KT-35pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10.) ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés KT-10pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11.) Az PLER Kézilabda Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása KT-38pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12.) OVI-FOCI Program című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala KT-37pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13.) Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról KT-32pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14.) Támogatási keretmegállapodás módosítása KT-29pdfletöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg:pdfKt-29kieg1.pdf

15.) A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények dologi jellegű kiadásának finanszírozása KT-19pdfletöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg-1pdfKt-19kieg1.pdf

Kieg-2pdfKt-19kieg2.pdf

16.) A MALÉV SC új támogatási szerződésével kapcsolatos 644/2015. (XII. 15.) számú határozat módosítása KT-21letöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

17.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos intézkedések KT-40pdfKt-40.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

18.) A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTz-41 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19.) Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2015. évi tevékenységéről KT-22pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

20.) „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló pályázat elbírálása PEB-5pdfletöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

21.) Tájékoztatás a 2015. évi belső ellenőrzési vizsgálatokról PEB-4pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

22.) Egyebek

 

Kategória: Február

Csütörtök 17.00 óra a Bókay-kertben (1184 Budapest, Szélmalom utca 33.) 

Időpont: február 18.

Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-30/57-53-262-es számon

LENDÜLETBE HOZZUK! - Ingyenes sportolási lehetőségek, kerületünk felnőtt lakosai részére

Kategória: Események
2016.02.18.

Nordic Walking

Hétfőn 17.30 órától, csütörtökön 18.00 órától a Bókay-kertben (1184 Budapest, Szélmalom utca 33.)
Időpont: február 18.

Edző: Schwarz Mária +36-30/961-77-31

LENDÜLETBE HOZZUK! - Ingyenes sportolási lehetõségek, kerületünk felnõtt lakosai részére

Kategória: Események
2016.02.18.

Futópont

Kedden és csütörtökön 17.00 órától a Bókay-kertben (1184 Budapest, Szélmalom utca 33.)

Időpont: február 18.

Edző: Irsán László, +36-20/225-54-62

LENDÜLETBE HOZZUK! - Ingyenes sportolási lehetőségek, kerületünk felnőtt lakosai részére

Kategória: Események

Hír naptár

« Október 2015 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Csatlakozz közösségünkhöz