Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 17 május 2018

MeghívópdfMH0524_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0524_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

KT-75pdfKT-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-73pdfKT-73.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

73kieg1pdfKT-73kieg1.pdf

3, Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről
KT-79pdfKT-79.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv)
KT-83pdfKT-83.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről
KT-61pdfKT-61.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-90pdfKT-90.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

7, Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához
KT-77pdfKT-77.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8, Budapest XVIII. kerület Közdűlő út - 156103 hrsz-ú út – 156102 hrsz-ú erdő által határolt terület és a Budapest XVIII. kerület 0156140/13 hrsz.-ú, 0156140/18 hrsz.-ú és a 0156140/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés
KT-72pdfKT-72.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében részleges elektromos és víz-csatorna hálózat felújítási munkái” beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-20pdfTF-20.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10, "Napraforgó Óvoda nyílászárócsere" építés Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-16pdfTF-16.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11, „Zenevár Óvoda fűtéskorszerűsítése és lapostető vízszigetelése” építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-19pdfTF-19.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, "Haladás-Balassa utca - Üllői út park környezetrendezés II. ütem kivitelezési munkái" Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-15pdfTF-15.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13, A Vándor Sándor utcai SPAR üzlethelyiség felújításával kapcsolatos döntéshozatal
TFFB-18pdfTF-18.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+R parkoló megépítéséhez valamint víz-csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz
TFFB-21pdfTF-21.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

15, Tulajdonosi hozzájárulás megadás a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz TFFB-22pdfTF-22.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Karinthy Frigyes Gimnázium részére 1183 Budapest, Thököly út 7. (hrsz: 155453/4) szám alatti épület elektromos felújításához
TFFB-17pdfTF-17.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

17, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. Kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (hrsz.: 142837) rekortán pálya építéséhez
TFFB-13pdfTF-13.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

18, "Teleki utca (az Üllői út - Nefelejcs u. közötti szakasz) (154567) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-14pdfTF-14.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, Egyebek

 

 

Sürgősségi napirend:

S1. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” módosított beruházási alapokmányának elfogadása

KT-95.pdfS1-95.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

Kategória: 2018 május

MeghívópdfMH0529.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0529_KTadatoknelkuli.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0529_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról (75.) pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (73.)pdfKT-73.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

73kieg1pdfKT-73kieg1.pdf

73kieg2pdfKT-73kieg2.pdf

73kieg3pdfKT-73kieg3.pdf

3. Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (46.)pdfKT-46.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4. Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről (79.)pdfKT-79.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5. Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv) (83.) pdfKT-83.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről (61.) pdfKT-61.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-61_1mellekletpdfKT-61_1melleklet.pdf

KT-61_2mellekletpdfKT-61_2melleklet.pdf

KT-61_3mellekletpdfKT-61_3melleklet.pdf

KT-61_4mellekletpdfKT-61_4melleklet.pdf

Kt-61kieg1pdfKT-61kieg1.pdf

Kt-61kieg2pdfKT-61kieg2.pdf

7. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (69.)pdfKT-69.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

KT-69kieg1pdfKT-69kieg1.pdf

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (90.)pdfKT-90.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

9. A Nyúlcipő Konduktív Közhasznú Alapítvány részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (65.)pdfKT-65.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10. Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához (77.)pdfKT-77.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11. Budapest XVIII. kerület Közdűlő út - 156103 hrsz-ú út – 156102 hrsz-ú erdő által határolt terület és a Budapest XVIII. kerület 0156140/13 hrsz.-ú, 0156140/18 hrsz.-ú és a 0156140/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (72.)pdfKT-72.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12. Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról (85.)pdfKT-85.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 503/2015. (IX.29.) számú határozat módosítása

(66.)pdfKT-66.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14. Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (47.) pdfKT-47.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

15. A Budapest XVIII. kerület, Forgó utca 157239/3 hrsz. hasznosításáról szóló döntés (87.)pdfKT-87.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16. Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

(63.)pdfKT-63.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (78.)pdfKT-78.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

78kieg1pdfKT-78kieg1.pdf

78kieg2pdfKT-78kieg2.pdf

18. Budapest XVIII. kerület 156140/20 és 156140/21 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok földhasználatának időtartamával és ellenértékével és telki szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntés (67.)pdfKT-67.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19. 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (68.)pdfKT-68.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető, Marton Attiláné intézményvezető

20. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (81.) pdfKT-81.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

21. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása (82.) pdfKT-82.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

22. Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés (88.)pdfKT-88.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23. A Botafogó Táncegyüttessel támogatási szerződés megkötése (76.)pdfKT-76.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Dalotti Tibor

24. A Péterhalmi-erdő 100%-os állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kérése és vétele (48.)pdfKT-48.pdf
Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

25. Kitüntetés visszavonása (49/Z)
Zárt ülés!
Előterjesztők: Kőrös Péter képviselő, Fehér Gábor képviselő, Mérő Péter képviselő, Ferencz István képviselő, Petrovai László képviselő, Somody László képviselő, Kassai Dániel képviselő

 26. A Pestszentlőrinci Vándor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (50/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Szabó Viola Emília pályázó

27. A Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (51/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Szőnyiné Guth Irén pályázó

28. A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (54/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Knizner Anikó pályázó

29. A Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (55/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Takácsné Boda Erzsébet Beáta pályázó

30. A Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (56/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Borbély Szilvia pályázó

31. A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (57/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Gajdosné Szabó Anita pályázó

32. A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (58/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Minkolényi Ilona pályázó

33. Helyi kitüntetés adományozása (62/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

34. Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása (52/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

35. Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről (74/Z.)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

36. Döntés követelésről való lemondás (vételár hátralék késedelmi kamata) tárgyában (84/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

37. Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában (59/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

38. Döntés a Budapest XVIII. kerület Haladás utca – Ráday Gedeon utca kereszteződésében található OMV töltőállomás bérleti díjának számításáról (86/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 86/Z kieg1

39. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 54-58. számú ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában (64/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

40. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (91.)pdfKT-91.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

91kieg1pdfKT-91kieg1.pdf

41. A Városrehabilitáció18. Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (92.)pdfKT-92.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

42. A Városinfó18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása (94.)pdfKT-94.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

43. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása (93.)pdfKT-93.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

93kieg1pdfKT-93kieg1.pdf

93kieg2pdfKT-93kieg2.pdf

44. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása (80.) pdfKT-80.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

45. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről (60.) pdfKT-60.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

46. Közművelődési és Sport Közalapítvány beszámolója (70.) pdfKT-70.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

47. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi beszámolója (71.) pdfKT-71.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

48. Interpellációk:

Int-01: Bókay iskola felújítása kapcsán kapott képviselői tájékoztatópdfInt-01.pdf

Előterjesztő: Petrovai László önkormányzati képviselő

Int-02: Választási eljárás során kiszabott bírságokpdfInt-02.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

49. Kérdések

 

50. Tájékoztatók, bejelentések:

- Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről (89.) pdfKT-89.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

- Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2017. II. félévében
elidegenítésre került ingatlanokról (53.)pdfKT-53.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  

Sürgősségi napirend:

S1. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” módosított beruházási alapokmányának elfogadása (95.)pdfS1-95.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 S2. A Városinfo18 Nonprofit Kft. tevékenységévelkapcsolatos egyes döntések meghozatala (96.)pdfS2-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kategória: 2018 május

Tulajdonosi Bizottság 2018. május 24-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó: pdfMH0524_TUL.pdf

Határozat-kivonat:  pdfHK0524_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0524_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Kt-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-75.pdf

 pdfKT-75kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-73

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-73.pdf 

 pdfKT-73kieg1.pdf

 

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-90

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán, a PLER Kézilabdasport Kft. ügyvezetője

pdfKT-90.pdf 

 

4.) A Nyúlcipő Konduktív Közhasznú Alapítvány részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-65

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-65.pdf

 

5.) Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához Kt-77

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

 pdfKT-77.pdf

 

 

6.) Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról Kt-85

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-85.pdf

 

 

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 503/2015. (IX.29.) számú határozat módosítása Kt-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-66.pdf

 

8.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-47

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-47.pdf

 

 

9.) A Budapest XVIII. kerület, Forgó utca 157239/3 hrsz. hasznosításáról szóló döntés Kt-87

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-87.pdf

 

 

10.) Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása Kt-63

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-63.pdf

 

11.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-78

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-78.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 156140/20 és 156140/21 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok földhasználatának időtartamával és ellenértékével és telki szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntés Kt-67

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-67.pdf

 

 

13.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-82

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:     dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                         Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-82.pdf

 

 

14.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-91

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:       Banyár László vezérigazgató

                          Tényi Attila gazdasági igazgató

                          Méhész Tamásné könyvvizsgáló

 pdfKT-91.pdf

 

15.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-92

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 pdfKT-92.pdf

 

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott:       Ferenczy Balázs ügyvezető

                          Barabás Csaba könyvvizsgáló

pdfKT-94.pdf 

 

 

17.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán ügyvezető

 pdfKT-93.pdf

 

18.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása Kt-80

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:       dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                          Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-80.pdf

 

19.) Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Kt-89

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-89.pdf 

 

20.) „Teleki utca (az Üllői út - Nefelejcs u. közötti szakasz) (154567) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-30

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-30.pdf

 

21.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében részleges elektromos és víz-csatorna hálózat felújítási munkái” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-36

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-36.pdf

 

 

22.) „Napraforgó Óvoda nyílászárócsere” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-32.pdf

 

23.) „Zenevár Óvoda fűtéskorszerűsítése és lapostető vízszigetelése” építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-35

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-35.pdf

 

24.) „Haladás-Balassa utca - Üllői út park környezetrendezés II. ütem kivitelezési munkái” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-31.pdf

 

25.) A Vándor Sándor utcai SPAR üzlethelyiség felújításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-34

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-34.pdf

 

26.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+ R parkoló megépítéséhez valamint víz-csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-40.pdf

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadás a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-42

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

 pdfTUL-42.pdf

 

 

28.) Döntés a 157231 helyrajzi számon nyilvántartott, osztott tulajdonú ingatlan földterületének részletre történő értékesítéséről Tul-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-39.pdf

 

29.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti 141194/0/A/3 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-25.pdf

 

30.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Karinthy Frigyes Gimnázium részére 1183 Budapest, Thököly út 7. (hrsz: 155453/4) szám alatti épület elektromos felújításához Tul-33

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-33.pdf

 

31.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (hrsz.: 142837) rekortán pálya építéséhez Tul-29

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-29.pdf

 

32.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-37

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-37.pdf 

 

33.) Döntés követelésről való lemondás (vételár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában Kt-84/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

34.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában Kt-59/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

35.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Haladás utca – Ráday Gedeon utca kereszteződésében található OMV töltőállomás bérleti díjának számításáról Kt-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

36.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 54-58. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában Kt-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

37.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-26/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

38.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-21/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

39.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-23/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

40.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

41.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-20/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

42.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-22/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

43.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-27/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

44.) Döntés követelésről való lemondásról (helyi támogatás-tartozás) Tul-38/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

45.) Bérbeadói hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz-on nyilvántartott, Lakatos út 30. szám alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész (főzőkonyha) bérleti jog átruházásához Tul-28/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

46.) Budapest, XVIII. kerület 140486 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Vezér u. 54. szám alatt található ingatlan 48/100 tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

47.) Egyebek

 

 

Helyszíni anyag:

 

H1.) „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II." módosított beruházási alapokmányának elfogadása Kt-95

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfS1-95.pdf

 

 

Kategória: 2018 május

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. május 28-i ülése

 

Meghívó pdfMH_0528_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0528_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0528_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. KT-75 pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 Könyvvizsgálói jelentéspdfKT-75kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-73 pdfKT-73.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Könyvvizsgálói jelentéspdfKT-73kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv). KT-83 pdfKT-83.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-61 pdfKT-61.pdf

Kiegészítés: pdfKT-61kieg1.pdf

Mellékletek:

pdfKT-61_1melleklet.pdf

pdfKT-61_2melleklet.pdf

pdfKT-61_3melleklet.pdf

pdfKT-61_4melleklet.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Szélső utca 54-58. számú ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft bázisállomás elhelyezése tárgyában. Zárt ülés! KT-64/Z

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a Magyar Kézilabda Szövetség által a Budapest XVIII. Kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (Hrsz.:142837) létesítendő rekortán pálya építéséhez. PVÖ-04 pdfPVÖ-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz. PVÖ-05 pdfPVO-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

Kategória: 2018 május

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. május 23-i ülése

 

Meghívó pdfMh20180523_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180523_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180523_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról KT-75.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-75.pdf

KT-75/kieg1. pdfKT-75kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-73.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-73.pdf

KT-73/kieg1. pdfKT-73kieg1.pdf

3.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-46.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-46.pdf

4.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről KT-79.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-79.pdf

5.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv) KT-83.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-83.pdf

6.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-69.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-69.pdf

7.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-2.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-2.pdf

TUK-2/kieg1. pdfTUK-2kieg1.pdf

8.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-3.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-3.pdf

9.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KT-52/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) Helyi kitüntetés adományozása KT-62/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11.) Egyebek

 

 

Kategória: 2018 május

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. május 23-án (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0523_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0523_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0523_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester Kt-75 pdfKT-75.pdf,  kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-73 pdfKT-73.pdf,  kieg1 pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-90 pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4.) Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés Kt-88 pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-91 pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

6.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-92 pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 

7.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Kt-94 pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

 

8.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. éves beszámolójának elfogadása Kt-93 pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán a Kft. ügyvezetője

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének és a 2018. évi üzleti tervének elfogadása Kt-80 pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

10.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzése Peb-5 pdfPEB-5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2017. évi szolgáltatásairól

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester Peb-6 pdfPEB-6.pdf

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

12.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-7 pdfPEB-7.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítván XVIII. kerületi intézményvezetője

 

13.) Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről Ktz-74 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14.) Döntés követelésről való lemondás (vételár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában Ktz-84 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában Ktz-59 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16.) Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről Kt-60 pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17.) Tájékoztatás a 2017. október - december között lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-8 pdfPEB-8.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző

 

18.) Egyebek

 

 

Kategória: 2018 május

Megtartotta idei gáláját a Kapocs iskola. Az intézmény beszámolóját adjuk közre.

Kategória: Kultúra

A mnai napon csatornázási munkálatok kezdődtek meg négy kerületi utcában. Mutatjuk a részleteket.

Kategória: Önkormányzat

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. május 28-án (hétfőn) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0528_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK00528_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0528_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

KT-75pdfKT-75.pdf + Kieg.1pdfKT-75kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-73pdfKT-73.pdf + Kieg.1pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan 

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ A Botafogo Táncegyüttessel támogatási szerződés megkötése

KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dalotti Tibor

5./ Közművelődési és Sport Közalapítvány beszámolója

KT-70pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

6./ A kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálása

OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

7./ A Pestszentlőrinci Vándor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-50 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó Viola Emília pályázó

8./ A Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-51 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szőnyiné Guth Irén pályázó

9./ A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-54 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Knizner Anikó pályázó

10./ A Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-55 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Takácsné Boda Erzsébet Beáta pályázó

11./ A Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-56 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Borbély Szilvia pályázó

12./ A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-57 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Gajdosné Szabó Anita pályázó

13./ A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-58 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Minkolényi Ilona pályázó

14./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-52 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ Egyebek

 

 

Kategória: 2018 május

A Népjóléti Bizottság 2018. május 23-án (szerdán) 16.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0523NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0523_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0523_NB.pdf

Napirendi pontok:

 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

KT-75pdfKT-75.pdf + Kieg. 1pdfKT-75kieg1.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-73pdfKT-73.pdf + Kieg.1pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról

KT-85pdfKT-85.pdf

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

4./ Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

5./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés

KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása

KT-81pdfKT-81.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

KT-82pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

8./ Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi  Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása

KT-80pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – a KFT. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

10./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi beszámolója

KT-71pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2017. évi szakmai munkáról

NB-13pdfNB-13.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

12./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi szakmai munkáról

NB-14pdfNB-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

13./ Szociális Szolgálatok 2017. évi szakmai munkájának értékelése

NB-20pdfNB-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat fogyatékos nappali ellátás 2018. évi nyári zárva tartási rendje

NB-19pdfNB-19.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről

NB-22pdfNB-22.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről

KT-89pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Helyi kitüntetés adományozása KTZ-62 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Hozzájárulás Dr. Vendrei Csilla felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-16/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Vendrei Csilla

19./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-26/Z(zárt ülés!) +Kieg.1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-24/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-21/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása

NB-17/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

24./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-18/Z

 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

25./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-25/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

26./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-23/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

27./ Egyebek

 

 

 

Kategória: 2018 május