Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 27 október 2016

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2016. november 3-i (csütörtök) 18.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

pdfMH1103_TUK.pdf

Határozat-kivonat

pdfHK1103_TUK.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV1103_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról KT-217

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

 

2.) Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-218

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-218.pdf

3.) Leadott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, elnök

4.) Egyebek

Kategória: November

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. november 2-i (szerda) ülése

 

Meghívó

pdfMH1102_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

odtHKV1102_PVO.odt 

 

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1102_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról. KT-217
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

 

2.) Gyöngyvirág Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadása. KT-207
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-207.pdf

3.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság éves beszámolója. KT-206
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-206.pdf

4.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-07
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-07.pdf

5.) Egyebek

Kategória: November

A Tulajdonosi Bizottság 2016. november 3-án (csütörtök.) 16.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó

pdfMH1103_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1103_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1103_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-211

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-211.pdf

2.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-204

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-204.pdf

3.) Lőrinc United FC sportfejlesztési program pályázatához kapcsolódó döntéshozatal Kt-212

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-212.pdf

4.) A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelme a Budapest, XVIII. kerület 152441 hrsz-ú, természetben az Üllői út 286. fszt. 10. és 11. szám alatti helyiségek bérleti díjának csökkentésére Kt-209

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-209.pdf

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-88.pdf

6.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Tövishát utca 2-6. szám alatti, 150228/93 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-89.pdf

7.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-93.pdf

8.) „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46 Tul-94

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-94.pdf

9.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-85/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

11.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-87/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

12.) Budapest XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 33/b. Szám alatt található ingatlan 540/831-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

13.) Budapest XVIII. kerület 155737 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest Üllői út 504. sz. alatt található, 659 m2-es, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

14.) Döntés követelésről való lemondásról Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

15.) Egyebek

Kategória: November

MeghívópdfMH1108_KT.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat adatok nélkülipdfHK1108_AN.pdf

Jegyzőkönyv

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról
217. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

2. Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
218. rendkívüli eljárással!pdfKT-218.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3. Az Önkormányzat. a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása
211. rendkívüli eljárással!pdfKT-211.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan
204. rendkívüli eljárással!pdfKT-204.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelme a Budapest, XVIII. kerület 152441 hrsz.-ú, természetben az Üllői út 286. fszt. 10. és 11. szám alatti helyiségek bérleti díjának csökkentésére
209. rendkívüli eljárással!pdfKT-209.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel
210. rendkívüli eljárással!pdfKT-210.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Stájer István áruházigazgató

7. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat által üzemeltetett busz használatáról
213. rendkívüli eljárással!pdfKT-213.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8. Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel
219. rendkívüli eljárással!pdfKT-219.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozása a Polgármesterek Klíma-És Energiaügyi Szövetségéhez
214. rendkívüli eljárással!pdfKT-214.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása
207. rendkívüli eljárással!pdfKT-207.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása
208. rendkívüli eljárással!pdfKT-208.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

208kieg1.pdfKT-208kieg1.pdf

12. Lőrinc United FC sportfejlesztési program pályázatához kapcsolódó döntéshozatal
212. rendkívüli eljárással!pdfKT-212.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13. A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése
216/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Buzsákiné Király Klára óvodavezető

14. A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala
215./Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán Máté

15. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
205/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója
206. rendkívüli eljárással!pdfKT-206.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor, Pándy Tamás

17. Interpellációk

- Int-01: Kőrös Péter interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Mi lesz az iskoláinkkal?” címmelpdfInt-01.pdf

Int01-valaszpdfInt-01.pdf

18. Kérdések

 

19. Tájékoztatók, bejelentések

 Taj-01:Polgármesteri tájékoztatópdfTaj-01.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

I.rész  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

II. rész Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1-220: Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításárólpdfS1-220.pdf

 

Kategória: November

MeghívópdfMH1102_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1102_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-218pdfKT-218.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2, Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel
KT-219pdfKT-219.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3, Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozása a Polgármesterek Klíma-és Energiaügyi Szövetségéhez
KT-214pdfKT-214.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Szelektív gyűjtő szigetek megszüntetése
TFFB-40pdfTF-40m.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5, „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-41pdfTF-41.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46
TFFB-42pdfTF-42.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Egyebek

Tájékoztató:

Taj-01: Tájékoztató a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztése és jogszabályi harmonizáció érdekében a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata keretében lefolytatott partnerségi egyeztetésről

pdfTaj-01.pdf

Kategória: November

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. november 7-én (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1107_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1107_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJK1107_PEB.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról Kt-217

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 (A napirendi pontot előterjesztő visszavonta.)

 

2.) Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel Kt-210 pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruház igazgató

 

3.) Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel Kt-219 pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítása Peb-18 pdfPEB-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala Kt-215/Z (zárt ülés!) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

6.) Tájékoztatás a 2016. május és október között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-19 pdfPEB-19.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Egyebek

 

Kategória: November

Szakmai együttműködés alakult ki a pestszentlőrinci Szivárvány óvoda és a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola között.

Kategória: Közélet

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. november 7-én, hétfőn 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1107_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1107_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1107_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft-vel KT-210pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

 

2./ Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat által üzemeltetett busz használatáról KT-213pdfKT-213.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-206pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

4./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-31pdfOKSIB-31.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Horváthné Mednyánszky Márta, Márton Katalin

 

5./ Kerületi Diáksport 2016/2017-es versenynaptára OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

 

6./ 2016. évi Ifjúságpolitikai feladatterv módosítása OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

7./ Közösségi színtér igénybevétele OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

8./ Általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése OKSIB-29pdfOKSIB-29.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

 

9./ A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése KTZ-216 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára

 

10./ A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTZ-215 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

11./ Egyebek

Kategória: November

A Rózsa Nyugdíjas klub tagjai, a kerületi önkormányzat pályázati támogatásával szeptember végén kiránduláson vettek részt a Dél-Alföldön.

Kategória: Civil

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. november 3-án 17:30 órakor kezdődő együttes (TÜK) ülése

 

MeghívópdfMH1103_OKSIB_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1103_OKSIB_TUK.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1103_OKSIB_TUK.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Kieg.1 pdfOKSIB-28_Kieg1.pdf

Kieg.2 pdfOKSIB-28_Kieg2.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Gulyás-Molnár Hajnalka, NNÖ elnök

 

2./ Egyebek

Kategória: November

Hír naptár

« Március 2021 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Csatlakozz közösségünkhöz