Elemek szűrése dátum szerint: péntek, 04 szeptember 2015

Az Ady Utcai Általános Iskola oktató-nevelő munkájának anyagi támogatása.

Kategória: Civil szervezetek

A szervezet célja Pestszentimre múltjának kutatása, néprajzi, ipar- és helytörténeti emlékeinek gyűjtése. A gyűjtemény részét képezi Lénárd Róbert rézkarcművész többszáz darabos hagyatéka is. 

Kategória: Civil szervezetek

Az alapítvány főként az ifjúság nevelésével és az idősek, rászorultak, a társadalom peremére kerültek felkarolásával foglalkozik.
Támogatjuk a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolát.
Törekvésünk, hogy a fiatalokat rászoktassuk a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltésére.
Az idősek számára közös programokat szervezünk, szeretetvendégségekre hívjuk őket, adományokkal segítjük a rászorultakat.

Kategória: Civil szervezetek

A szervezet céljai: 1. judo oktatás, versenyeztetés ép és fogyatékos gyermekek részére, 2. integráció az egyesület sportágaiban, 3. óvodástól felnőttig egymásra épülő sportoktatás több sportágban, mind több edzéshelyen, 4. a szabadidős sportolástól az élsportig kielégíteni az igényeket, bővíteni a sportágakat.

Az egyesület sportágai: judo (óvodás és minden iskolás korosztálynak, bármilyen iskolatípusba járnak), görkorcsolya, korcsolya speciális iskolásoknak, valamint kutyás sportágak: agility, dog dancing stb.

Magyarországon elsőként egyesületünkben (a SOFI együttműködésével) sportolnak judo sportágban a tanulásban értelmileg akadályozott és mozgásssérült gyermekek. Évente három integrált sporttábort szervezünk a 6-18 éves korosztálynak. 

Kategória: Civil szervezetek

Az egyesület célja: Pestszentlőrinc-Pestszentimre sváb kulturális, társadalmi, egyházi hagyományainak újjáélesztése és ápolása; a helyi német nemzetiségű lakosság helyi önkormányzatban és más társadalmi szervezetekben való képviselete; a XVIII. kerülethez kötődő német származású személyek felkutatása és a kerület társadalmi életébe való bevonása; a német nyelv tanulásának támogatása, bel- és külföldi programok révén is; a kerület német vonatkozású történetének feltárása és közzététele; partnerkapcsolatok kiépítése német nyelvterületen. 

A statisztikák szerint kerületünkben 802 német nemzetiségiként regisztrált lakos van.

Egyesületünk több mint 10 éve próbálja összefogni azokat a német származású polgárokat, akikkel a nemzetiségi óvodákon és iskolákon keresztül kapcsolatba kerül. Ez a nagy számú német nemzetiségi kisebbségként regisztrált számunkra azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak, akik még nem ismerik tevékenységünket, akik  tagként újabb gondolatokkal és újabb ötletekkel támogathatnák, frissíthetnék egyesületünk munkáját.
Ezért minden érdeklődő német származású polgárt szeretettel várunk tagjaink sorába, hogy együtt dolgozzunk  a nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolásán.

Honlapunkon találhatnak információt az egyesületről, és letölthetik belépési nyilatkozatunkat is:
www.npe18.hu

Kategória: Civil szervezetek

Az alapítvány célja az, hogy elősegítse és hozzájáruljon a testileg harmonikusan fejlett, szellemileg fogékony, boldog és kiegyensúlyozott gyermekek neveléséhez a Bóbita óvodában, a gyermekek képességfejlesztéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a környezet megismerés neveléséhez. Az alapítvány célja továbbá, hogy elősegítse és hozzájáruljon fenti célok eléréséhez szükséges szakmai eszközök beszerzéséhez, valamint hogy hozzájáruljon a sport, kulturális, művészeti és táborozási programok megvalósításához és támogatásához.

Kategória: Civil szervezetek

Célja:
A kimagasló tanulmányi eredményeket elért és a versenyeken az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. A nyolc éven át kitűnő tanulók anyagi támogatásban részesülnek. Oktatási eszközök pótlása,  az iskolai könyvtás fejlesztése. A hátrányos helyzetű tanulók, szabdidős programok , nyári táborok anyagi támogatása.

Tevékenysége: nevelés- oktatás képpességfejlesztés
kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet.
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Kategória: Civil szervezetek

Balásfalvi András elnök
Tasnádi Gábor alelnök
Kőteleky László alelnök

Az Egyesület célja: Az Egyesület az 1912-ben alapított Pestszentlőrinci Kaszinó utódjaként jön létre, megőrizni kívánva annak hagyományait. Ennek megfelelően feladatának tekinti:

a.) a kerület társasági életének élénkítését, közös szórakozási és művelődési lehetőségek megteremtését, a kerület értékeinek megóvását és gyarapítását

b.) összefogni azokat, akik képzettségük és képességük alapján, lehetőségeiknek megfelelően tenni tudnak és tenni is akarnak a kerület fejlődése érdekében,

c.) a közhasznú célokat szolgáló, illetve a közösségi érdekeket érintő tervek, elképzelések megvitatását, valamint a nemes célú lokálpatriotizmus érdekében az egyéni és közösségi erők összefogását,

d.) közreműködni a művészetek, a művelődés, a környezet és a természetvédelem, a közgazdaság és az üzleti élet szempontjainak érvényesítése érdekében, figyelmen kívül hagyva mindenfajta politikai és pártérdeket.

docLetöltés - A 100 éves Pestszentlőrinci Kaszinó története

Kategória: Civil szervezetek

A Kertbarát Kör tevékenysége előadások szervezése kertgazdálkodás témakörben. Az előadásokat a Kertészeti Egyetem tanárai tartják, minden hónap első és harmadik keddjén 17-18 óra között a Bókay Általános Iskolában. Bővebb információ rendszeresen olvasható a Városképben.

Kategória: Civil szervezetek