Hirdetmény

Írta:  2015.10.28.

 Korábbi hirdetmények

 

pdfAjánlóívekkel_kapcsolatos_hirdetmény.pdf

 

Tájékoztató/kérdések/válaszok - FONTOS INFORMÁCIÓK

pdfTájékoztatók_-_kérdések-válaszok.pdf

 

 

Mikor kap a választópolgár értesítést a szavazóköri névjegyzékbe vételről?

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni.

Ha valamely választópolgár 2018. február 9. napján követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl.: lakóhely létesítése a kerületben, átjelentkezés), akkor őt a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) értesítő átadásával vagy megküldésével fogja tájékoztatni a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.

Mi a teendő, ha a választópolgár nem kap értesítőt?

A választópolgár – ha 2018. február 19. napjáig nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül, vagy elvész – akkor az OEVI-től (Bejárat: 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet OEVI; Telefonszám: 296-1371) új értesítőt igényelhet, amennyiben valamely szavazóköri névjegyzékben szerepel.

 

A fogyatékossággal élő választópolgár mit tehet a választójoga gyakorlásának segítése érdekében?

A fogyatékossággal élő választópolgár a Helyi Választási Irodától kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére, hogy:

a) Braille-írással készült értesítő kerüljön részére megküldésre;

b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag kerüljön részére megküldésre;

c) Braille-írással ellátott szavazósablont alkalmazzon a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás

    szavazás során,

d) akadálymentes szavazóhelyiség legyen számára biztosítva.

Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár részére – a fenti kérelme alapján – a Nemzeti Választási Iroda Braille-írással készült értesítőt küldjön, ezt kifejezetten kérnie kell nyomtatvány kitöltésével, mely kérelem feladható a www.valasztas.hu oldalon, vagy az Önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem cím alatt letölthető nyomtatványon az OEVI-nél.

 

Mi a teendő, ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választásának napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik?

Ha a szavazás napján a választópolgár az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő településen, de Magyarország területén tartózkodik (pl.: más településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás miatt Magyarországon belül más településen tartózkodik), átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő az OEVI-nél. Az átjelentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott magyarországi településen tudja majd 2018. április 8. napján a szavazatát leadni. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2018. április 6. napján 16:00 óráig kell megérkeznie az OEVI-hez.

Amennyiben átjelentkezett más település névjegyzékébe, de időközben kiderül, hogy mégsem tud elutazni és itt fog tartózkodni Budapest Főváros XVIII. kerületében, akkor 2018. április 6-án 16:00 óráig módosíthatja, vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Az átjelentkezéshez szükséges kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem cím alatt, valamint a www.valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.

 

 

Mi a teendő, ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választásának napján külföldön tartózkodik?

 

Ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választásának napján, 2018. április 8. napján külföldön tartózkodik lehetősége van szavazatát leadni, amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2018. március 31. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába.

A külképviseleti névjegyzékbe vétellel egyidejűleg a magyarországi szavazóköri névjegyzékből törlésre kerül.

Abban az esetben, ha a választópolgár mégsem tartózkodik külföldön 2018. április 8. napján, CSAK abban az esetben tud a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazni, ha a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16:00 óráig kéri törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Abban az esetben, ha a választópolgár korábbi kérelméhez képest megváltozott a külföldi úti célja, akkor ismételt kérelem benyújtásával a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16:00 óráig módosíthatja az

a) értesítési címét, ha az OEVI vezetőjének döntéséről szóló értesítés

     kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,

b) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni

    kívánja.

A külképviseleti névjegyékbe vétellel kapcsolatos kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem cím alatt, valamint a www.valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.

 

Mi a teendő, ha a választópolgár egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben 2018. április 8. napján?

Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően az OEVI-hez nyújthatja be legkésőbb 2018. április 6. napján 16:00 óráig.

Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoztatása csak az országgyűlési képviselők választásának napján derül ki, akkor 2018. április 8. napján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

Amennyiben az OEVI helyt ad a kérelmének (adatai és aláírása teljes körűen szerepel), akkor az országgyűlési képviselők választásának napján a Szavazatszámláló Bizottság 2 tagja a tartózkodási helyén felkeresi szavazata leadása céljából.

A mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem cím alatt, valamint a www.valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.

Mikor kezdődik és meddig tart az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó kampány?

Az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó kampányidőszak 2018. február 17. napjától 2018. április 8. napján 19:00 óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8. napján nem folytatható.

  1. április 8. napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon (2018. május 8. napjáig) belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8. napján nem léphet be.

Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2018. április 8. napján 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

 

 

Szavazhatok-e levélben?


Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem szavazhat levélben!

 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok hogyan juttathatják el szavazataikat?

A levélszavazatot tartalmazó válaszborítékot el lehet juttatni

a) a Nemzeti Választási Irodához (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 2018. április 7-én 24:00 óráig, 2018. március 26-től minden munkanapon 9:00 és 16:00 óra között,

     valamint

b) a külképviseleti szavazás ideje alatt bármely Külképviseleti Választási Irodába,

    – http://www.valasztas.hu/kulkepviseleti-szavazas1 – vagy

c) 2018. április 8-án a szavazás időszakában a Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni

    Választókerületi Választási Irodába (1184 Budapest, Üllői út 400.)

 

 

 

 

 

 

A Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjének FELHÍVÁSA

 

 

Tisztelt Pestszentlőrinci és Pestszentimrei Választópolgárok!

 

A Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda  az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának lefolytatásához a 76 kijelölt szavazókörbe

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest XVIII. kerületében) állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés-büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.  

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott tagja az, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy – a közalkalmazott kivételével –, továbbá állami vezető sem.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál legkésőbb 2017. december 8. napjáig szíveskedjen jelentkezni a mellékelt – az okmányaiban szereplő adataival megegyező módon kitöltött – nyilatkozat leadásával.

 

A jelentkezéseket 2017. november 6. napjától 2017. december 8. napjáig az alábbi időpontokban fogadják a Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján (1181 Budapest, Városház utca 16. BEJÁRAT A BATTHYÁNY LAJOS UTCA 59. FELŐL. Telefon: (06-1) 296-1371, (06-1) 296-1435, (06-1) 296-1438.

Hétfő: 8.00–18.00

Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 8.00–17.00

Csütörtök: 8.00–16.00

Péntek: 8.00–13.00

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választás napján a Szavazatszámláló Bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a választás napján, valamint a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel!

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tag a megválasztását követően esküt vagy fogadalmat tesz, majd a választási bizottság alakuló ülést tart. Felhívom a figyelmet, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok a választást megelőzően kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjai a munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

A jelentkezés a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján biztosított, illetve a

http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem oldalról a menüpontból letölthető jelentkezési adatlap kitöltésével és aláírásával történik.  

Kérem, hogy a jelentkezési lapKözigazgatási és Hatósági Irodán történő leadásakor a személyazonosítására alkalmas okmányát és lakcímkártyáját, TAJ-, valamint adókártyáját – adategyeztetés céljából – szíveskedjen magával hozni!

Budapest, 2017. októbere-novembere

                                                                           Dr. Molnár Ildikó

                                                                                     s. k.

                                                                            címzetes főjegyző

                                                                                HVI-vezető

      

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a szavazatszámláló bizottsági feladatokkal kapcsolatban

 

 

A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest Főváros XVIII. kerület) lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.

 Ve. 17. § (1) a) A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen  lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.

 

Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint

h) jelölt.

 

Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) párt tagja,

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

 

Ve. 19. § (2) A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.

 

Ve. 15. § (1) A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás  törvényes rendjének helyreállítása. Választás alkalmával a szavazatszámláló bizottsági tagok munkája egész napos (körülbelül 5.30-tól másnap hajnalig tart).

Csatlakozz közösségünkhöz