Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 06 december 2018

Rugalmas sportpadló, nagyméretű gardrób-szekrényfal és színes falburkolat jelenti az újdonságot a pestszentlőrinci Vándor Óvoda modernizált tornaszobájában.

Kategória: Önkormányzat

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. december 11-i (kedd) 09:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1211_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHKV_1211PVÖ.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1211_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről. KT-200 pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve. KT-202 pdfKT-202.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása. KT-198 pdfKT-198.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása. KT-196 pdfKT-196.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Egyebek

 

Kategória: 2018 december

Tulajdonosi Bizottság 2018. december 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1211_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1211_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1211_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-200.pdf

 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

 

2.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve Kt-202

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-202.pdf

 

 

3.) „Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-198

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-198.pdf

 

 

4.) „Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-196

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-196.pdf

 

 

5.) „Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-199

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-199.pdf

 

 

6.) Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan Kt-203

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-203.pdf 

 

 

7.) Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez Kt-191

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-191.pdf

 

 

8.) Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére Kt-193

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-193.pdf

 

 

9.) A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása Kt-205

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-205.pdf 

 

 

10.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-188

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-188.pdf 

 

 

11.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-197.pdf 

 

12.) Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez Kt-206

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-206.pdf 

 

 

13.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-98

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-98.pdf

 

14.) Döntés a 152165 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 367. szám alatt található 93 m2 nagyságú üzlethelyiség értékesítéséről Tul-105

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-105.pdf

 

15.) „Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-104

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-104.pdf

 

 

16.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon Tul-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-97.pdf 

 

17.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-107

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-107.pdf

 

18.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-108

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-108.pdf

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti 141194/0/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában Tul-95

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-95.pdf

 

20.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/61 hrsz-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-99

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-99.pdf

 

21.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez Tul-106

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-106.pdf

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata Kt-204/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

23.) Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat megadásáról Kt-190/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

24.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-101/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-94/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

28.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (helyi támogatás) Tul-96/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

29.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

30.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ANYAG:

H1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140487 hrsz-ú (Vezér u. 52.) önkormányzati ingatlan szabályozási terv szerinti telekalakítási eljárásnak lefolytatásához Tul-109

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfH1_Tul-109.pdf

 

 

 

 

 

Kategória: 2018 december

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. december 12-i ülése

 

Meghívó pdfMh20181212_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20181212_TUK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20181212_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200.

pdfKT-200.pdf

KT-200 kieg1. pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200 kieg2. pdfKT-200kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) KT-195. 

pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról KT-201. 

pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve KT-202.

pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-192.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6.) A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KT-194/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.) „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-8/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8.) Egyebek

 

Kategória: 2018 december

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. december 11-én (kedd) 16:30 órakor

tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1211_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1211_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1211_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200 pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve Kt-202 pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197 pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása Kt-189 pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére Peb-14 pdfPEB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

6.) Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-15 pdfPEB-15.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Egyebek

 

 

Kategória: 2018 december

Kora tavaszig nyitva lesz a jégpálya.

Kategória: Sport

Járdák, kerékpár- és autóutak újulnak meg, pakolóhelyek létesülnek.

Kategória: Önkormányzat

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. december 11-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1211_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1211_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfOKSIB-32.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Döntés pályázattal kapcsolatban KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ 2018. évi Ifjúsági feladatterv végrehajtásáról szóló  beszámoló OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

6./ A 2019. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása  OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio tánccsoport támogatása

OKSIB-34pdfOKSIB-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Róthné Major Klára, Endresz Zsuzsanna

8./ Közösségi színtér igénybevételére "Városháza Galéria 2019" pályázat elbírálása OKSIB-35pdfOKSIB-35.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfOKSIB-35kieg1

9./ Kerületi Diáksport 2018/2019-es versenynaptára OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

10./ A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-194 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ "Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél" adományozása OKSIB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12./ Egyebek

 

Kategória: 2018 december

A Népjóléti Bizottság 2018. december 11-én (kedden) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1211_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1211_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1211_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-72pdfNB-72.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-194 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-76/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-71/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-73/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-74/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-75/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Bérleti jogviszony helyreállítása II. NB-78/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Lakáshasználati díj mértékének megállapítása NB-77/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-70/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-69/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Egyebek

 

 

Kategória: 2018 december

MeghívópdfMH1213.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1213_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1213_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről (200.)pdfKT-200.pdf

 rendkívüli eljárással!

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200kieg2pdfKT-200kieg2.pdf

KT-200kieg3pdfKT-200kieg3.pdf

KT-200kieg4pdfKT-200kieg4.pdf

KT-200kieg5 pdfKT-200kieg5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


4. A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2019. január 1. és 2019. december 31. között (187.)pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

6. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása (198.)pdfKT-198.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása (196.)pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

 

10. Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez (191.)pdfKT-191.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére (193.)pdfKT-193.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása (205.)pdfKT-205.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 14Döntés pályázattal kapcsolatban (197.)pdfKT-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 15. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez (206.)pdfKT-206.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata (204/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat

megadásáról (190/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok (194/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (192.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

21Interpellációk

Int01: Petrovai László interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez: "Lőrinci Sportcsarnok sportburkolata” (Int01)pdfInt-01.pdf

  

 22. Kérdések

 

 23. Tájékoztatók, bejelentések

 - Polgármesteri tájékoztatópdfpolg_beszamolo.pdf

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Kőrös Péter önkormányzati képviselő sürgősségi előterjesztése (207.)pdfS1-207.pdf

Előterjesztős: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

S2. Csatlakozás a dohányboltok működésével kapcsolatos jogszabály-módosítás kezdeményezéséhez (208.)pdfS2-208.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Lőrinci Sportcsarnok névváltoztatása (209.)pdfS3-209.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. Utcák térítésmentes tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (210.)pdfS4-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

 

Kategória: 2018 december