Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 01 szeptember 2016

Kossuth Lajos utcában csaknem 400 méter hosszú esővíz elvezető rendszert épített ki az Önkormányzat.

Kategória: Webhíradó18

MeghívópdfMH0906_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0906_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0906_TFFB.pdf

Zárt jegyzőkönyvpdfZJKV0906_TFFB_ZART.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006 (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1.pdfKT-167kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-183pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

4, Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár – Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

KT-168pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa – Pedagógiai Intézet

 

7, Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

KT-187pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, Barcsay utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9, Goroszló utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10, „Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör 1181 Budapest, Gödör tér, 150046 hrsz. ingatlanon parkfelújítás” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11, A Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-165/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12, A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

KT-180/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13, Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról döntés

TFFB-36/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14, Egyebek

Kategória: Szeptember

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. szeptember 8-án 16 órakor tartandó ülése

MeghívópdfMH0908_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0908_OKISB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0908_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-195

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-195.pdf

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-185

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-185.pdf

 

3./ Sportkoncepció KT-190

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-190.pdf

 

4./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához KT-194

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, egyházi intézményvezetők, Banyár László

pdfKT-194.pdf

 

5./ Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról az őszi és téli szünet ideje alatt KT-173

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKT-173.pdf

 

6./ Közalapítványok beszámolója KT-177

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

pdfKT-177.pdf

 

 

7./ 56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepi szónok kijelölése OKSIB-26

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfOKSIB-26.pdf

 

8./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Csorvási Soma, Tóth Judit, Pap Beatrix, Geburth Ágnes

pdfOKSIB-27.pdf

 

9./ A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTZ-197 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

11./ A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal KTZ-180 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11./ Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése KT-188/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12./ Egyebek

Kategória: Szeptember

A Népjóléti Bizottság 2016. szeptember 7-én 18 órakor tartandó ülése

 

Meghívó pdfMH0907_NB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0907_NB_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0907_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-185

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-185.pdf

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához KT-169

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-169.pdf

3./ A Humán Papillóma vírus elleni védőoltás támogatása fiúk számára KT-178

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető, Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-178.pdf

 

4./ Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés KT-184

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-184.pdf

 

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2015. évi beszámolója KT-161

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-161.pdf

 

6./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkaterve NB-46

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfNB-46.pdf

7./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi téli zárva tartási rendje NB-47

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfNB-47.pdf

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-59

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfNB-59.pdf

NB-59/Kieg.1

pdfNB-59_Kieg1.pdf

9./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása KT-196/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KT-163/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

11./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-160/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-57/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13./ Határozott időre (1 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-53/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14./ Határozott időre (5 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-54/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról NB-51/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-52/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-50/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-56/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19./ Lakásépítési helyi támogatással és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása NB-58/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

20./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában NB-49/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

21./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-55/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22./ Tájékoztató a lakásügyi hátralékok 2016. I. félévi alakulásáról KT-Táj.02/174.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTaj02-174.pdf

23./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-48/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

24./ Egyebek

Kategória: Szeptember

MeghívópdfMH0913_KT.pdf

 

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0913_KT_AN.pdf

 

JegyzőkönyvpdfJKV0913_KT.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

167. rendkívüli eljárással!pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

183. rendkívüli eljárással!pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) rendelet módosításáról

192. rendkívüli eljárással!pdfKT-192.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

195. rendkívüli eljárással!pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

189. rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

185. rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

185kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-185kieg1.pdf

7. Döntés bizottsági tagcserékről

186. pdfKT-186.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a 2017. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

198. rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Főtáv Zrt.-vel kötendő megállapodás jóváhagyása

191. rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár - Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

179. rendkívüli eljárással!pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

168. rendkívüli eljárással!pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

164. rendkívüli eljárással!pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna Pedagógiai Intézet

 

13. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése

193. rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

Kt-193kieg1 - Városgazda FEB és IG-határozatpdfKT-193kieg1.pdf

14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

171. rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

171kieg1- Projekt18 FEB és Városgazda IG-határozatpdfKT-171kieg1.pdf

15. Az Önkormányzat és a Hivatal Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása

172. rendkívüli eljárással!pdfKT-172.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

187. rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

169. rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18. A Humán Papillóma vírus elleni védőoltás támogatása fiúk számára

178. rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.gazdasági igazgatója

 

19. Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés

184. rendkívüli eljárással!pdfKT-184.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Sportkoncepció

190. rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára, a kötelező úszásoktatás lebonyolításához

194. rendkívüli eljárással!pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, egyházi intézményvezetők, Banyár László vezérigazgató

 

22. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról az őszi és téli szünet ideje alatt

173. rendkívüli eljárással!pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

23. A 287/2016. (VI.28.) sz. határozat módosítása (térítésmentes helyiség biztosítása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére)

162. rendkívüli eljárással!pdfKT-162.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

166. rendkívüli eljárással!pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. Pestszentlőrinc-Pestszentimre határán a főbb útvonalakon, a belépő oldalon rovás feliratú városnévtáblák elhelyezésének javaslata

176. pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

176kieg1pdfKT-176kieg1.pdf

26. A Lőrinci piac működéséhez kötött, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata számára hátrányos szerződések felülvizsgálata

175.pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

27. A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala

197/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

165/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

29. Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 463. szám alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

170/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

180/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

31. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

188/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára óvoda vezető

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

32. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása

196/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

33. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

163/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

34. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

160/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

35. Közalapítványok beszámolója

177. rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

36. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

161. rendkívüli eljárással!pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

37. Interpellációk

 

- Int01: Hogyan készül a kerület a 3-as metró leállására?pdfInt-01.pdf

(Kassai Dániel önkormányzati képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 

38. Kérdések

 - Kerd01.:pdfKerd-01.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Aggasztó hírek, jelzések a patkányok elszaporodásáról

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kerd02.: pdfKerd-02.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Vendéglátó ipari létesítmények nyitvatartási rendje és a zajártalom elleni fellépés lehetősége

 Kerd-02valaszpdfKerd-02valasz.pdf

- Kerd03:pdfKerd-03.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Véradási tilalom a főváros egyes kerületeinek lakóira vonatkozóan?

 Kerd-03valaszpdfKerd-03valasz.pdf

- Kerd04:pdfKerd-04.pdf

Makai Tibor kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda elmaradt átalakítása, az udvarimunkálatok elhúzódása

39. Tájékoztatók, bejelentések

 

-Taj01:

Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2016. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

Taj01/181.pdfTaj01-181.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

 

-Taj02:

Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2016. I. félévi alakulásáról

Taj02/174.pdfTaj02-174.pdf

Készítette: Dömötör István alpolgármester

 

 

-Taj03.:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól

Készítette: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Taj03/182.pdfTaj03-182.pdf

 

Taj03-182kieg1 – Városgazda FEB és IG-határozatpdfTaj03-182kieg1.pdf

 

S1.”Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című pályázaton való önkormányzati részvétel

S1-199.pdfS1-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Tájékoztatás a VEKOP-5.3.1-15 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra vonatkozó pályázatban történő részvételről

S2-200.pdfS2-200.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

S3-201/Z Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(Az előterjesztés a zárt ülések anyagai között található.)

 

S4. A PLER Kézilabdasport Kft.-nek kiegészítendő támogatás elfogadása

S4-202.pdfS4-202.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Kategória: Szeptember

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. szeptember 8-i ülése

 

Meghívó:pdfMH0908_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat:pdfHK0908_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv:pdfJKV0908_PEB.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv: Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Döntés a 2017. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában Kt-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése Kt-193pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről Kt-187pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához Kt-169pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7.) Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról az őszi és téli szünet ideje alatt Kt-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

8.) Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés Kt-184pdfKT-184.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9.) Az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítása Peb-16pdfPEB-16.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala Kt-197/z (zárt ülés!) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

11.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2015. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról II. 

Pebz-17 (zárt ülés!) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

12.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól TAJ 03-182pdfTAJ03-182.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13.) Egyebek

Kategória: Szeptember

Meghívó pdfMH0908_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHK0908_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0908_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-183

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-183.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-192

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-192.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-189

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-189.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-185

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-185.pdf

 

5.) A Főtáv Zrt-vel kötendő megállapodás jóváhagyása Kt-191

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-191.pdf 

 

6.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése Kt-193

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 pdfKT-193.pdf

 

7.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-171

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-171.pdf

 

8.) Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-172.pdf

 

9.) Döntés H2020 Programon, ACCESS projekten való részvételről Kt-187

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-187.pdf

 

10.) Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés Kt-184

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-184.pdf

 

11.) A 287/2016 (VI.28) sz. határozat módosítása (térítésmentes helyiség biztosítása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére) Kt-162

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-162.pdf

 

12.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-166

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-166.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása Tul-74

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-74.pdf

 pdfTUL-74_KIEG1.pdf

 

14.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Üllői út 681. szám alatti, 148299 helyrajzi számú és az Üllői út 679. szám alatti 148300 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-75

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-75.pdf

 

15.) Budapest, XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó ismételt döntéshozatal Tul-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-76.pdf

 

16.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-80

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-80.pdf

pdfTUL-80_KIEG1.pdf

 

17.) „Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör 1181 Budapest, Gödör tér, 150046 hrsz. ingatlanon parkfelújítás” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-81

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-81.pdf

 

18.) A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 463. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-170/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

20.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása Kt-196/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

21.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában II. Tul-83/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

23.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-70/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

24.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

25.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26.) Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz-ú közterület egy részének használatáról döntés Tul-73/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

27.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-77/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-78/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

30.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31.) Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2016 I. félévi alakulásáról Taj-02_Kt-174

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTaj02-174.pdf

 

32.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól Taj-03_Kt-182

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTaj03-182.pdf

 

33.) Egyebek

 

H1.) Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekttel kapcsolatos projekthelyszínek meghatározásáról Tul-84

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfH1_TUL-84.pdf

Kategória: Szeptember

Meghívó

pdfMH0907_TUK.pdf

Határozat-kivonat

pdfHK0907_TUK.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV0907_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-195

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-195.pdf

2.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-189

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-189.pdf

3.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-167

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-167.pdf

kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

4.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-183

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-183.pdf

5.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-192

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-192.pdf

6.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-185

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-185.pdf

7.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-163 (zárt ülés)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

8.) Egyebek

Kategória: Szeptember

Minden úgy történt, mint máskor. De azért egy kicsit másképpen.

Kategória: Közélet

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. 09. 06-i (kedd) ülése

 

Meghívó

pdfMH0906_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

 odtHKV0906_PVO.odt

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV0906_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-185
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-185.pdf

2.) Döntés a 2017. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában. KT-198
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-198.pdf

3.) Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés. KT-184
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-184.pdf

4.) Sportkoncepció. KT-190
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-190.pdf

5.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára, a kötelező úszásoktatás lebonyolítására. KT-194
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-194.pdf

6.) Egyebek

Kategória: Szeptember

Hír naptár

« December 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Csatlakozz közösségünkhöz